De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 24 pas gepromoveerde medisch onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. In totaal kregen 154 onderzoekers deze subsidie. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende 3 jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

De projecten

De reis van magnesium door de niercel: waar is de uitgang?

Dr. J.H.F. (Jeroen) de Baaij (m), Radboud universitair medisch centrum
Magnesiumverlies via de urine is vaak de oorzaak voor ernstige magnesiumtekorten bij patiënten. Dit onderzoek bestudeert de cellen die magnesium opnemen in de nier. Al jaren is bekend hoe magnesium deze niercellen binnenkomt, maar op welke wijze magnesium deze cellen verlaat in de richting van het bloedcompartiment is onbekend.

Nieuwe hersenverbindingen. Hoe R-spondin eiwitten borstkanker genereren

Dr. E.R.M. (Elvira) Bakker (v), UMC Utrecht, Pathologie
Borstkanker treft vele vrouwen en is onvoldoende behandelbaar. Dit komt mede doordat er weinig kennis is wat de precieze causale factoren en processen zijn tijdens de ontwikkeling van borsttumoren. De onderzoekers hebben concrete aanwijzingen dat zogenaamde R-spondin eiwitten borsttumoren genereren en zullen gaan onderzoeken hoe deze eiwitten dit doen.

De weg naar etiologisch gestuurde behandeling van hyperweerstand in gewrichten bij hersenverlamming

Dr. L. (Lynn) Bar-On (v), KU Leuven / VUmc, Revalidatiewetenschap
Kinderen met cerebrale parese hebben spasticiteit en stijfheid die gewrichtsbeweging beperken. De relatieve bijdrage van elke factor is onbekend. Met behulp van visualisatie van spierbeweging en spieractiviteit wordt de bijdrage van elke factor gemeten tijdens passieve en actieve rek, staan en lopen en door gerichte behandeling te geven.

‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering

Dr. A. (Anne) Benjaminse (v), UMCG, Department of Human Movement Sciences
Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie dient de incidentie op lange termijn te reduceren. Ik zal ‘motorisch leren’ toepassen en onderzoeken,
gevolgd door analyseren hoe de aangeleerde veilige bewegingen beklijven op de lange termijn om uiteindelijk het blessurerisico op het veld te verminderen.

Nieuwe hersenverbindingen

Dr. H.J. (Henk-Jan) Boele (m), Erasmus MC - Neurowetenschappen
Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot
aanpassingsvermogen (neuroplasticiteit). Voor dit Veni-voorstel wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.

Eén maat past niemand: diversiteit in de symptomatologie van patiënten is de sleutel tot gerichte depressiebehandeling

Dr. L. (Lynn) Boschloo (v), UMCG, Psychopathologie en psychiatrie
Depressieve patiënten verschillen sterk in hun reactie op farmacologische en psychologische behandelingen. In dit onderzoek worden innovatieve statistische technieken gebruikt om verschillen in de precieze symptomen van patiënten in kaart te brengen. Hierdoor verwacht ik beter te kunnen inschatten van welke behandeling een specifieke patiënt het meeste baat zal hebben.

Maag-slokdarmkankers immuun voor therapie

Dr. S. (Sarah), Derks (v), VUMC, Medische Oncologie
De behandeling van maag-slokdarmkanker vraagt om een nieuwe aanpak. Nieuwe immunotherapie lijkt veelbelovend, maar behoeft verbetering. De aanvraagster richt zich op het ontmaskeren van mechanismes die maag-slokdarmkankers gebruiken om te ontsnappen aan het immuunsysteem, en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van immunotherapie-versterkende middelen en zo de overleving te verbeteren.

Hoe MMP-1 longfibrose verergert

Dr. J. (JanWillem) Duitman (m), AMC – Geneeskunde
Longfibrose is een ernstige en dodelijke longaandoening waar weinig behandelopties voor zijn. Een recente doorbraak suggereert dat het eiwit genaamd MMP-1 mede deze ziekte veroorzaakt. Hier zal ik onderzoeken hoe MMP-1 deze kwalijke rol speelt en bepalen of het remmen van dit eiwit een mogelijke nieuwe behandelstrategie zou kunnen zijn.

De juiste behandeling voorspellen bij schizofrenie

Dr. E.M. (Elsmarieke) van de Giessen (v) – AMC
Bij 20-35% van de patiënten met schizofrenie helpen antipsychotica niet. Zij zijn therapie resistent. Dit is voor hen een groot probleem. De onderzoekers gaan testen of een nieuw type MRI scan en bloedbepaling kunnen voorspellen welke patiënten therapie resistent zijn, zodat zij sneller met de juiste medicijnen kunnen worden behandeld.

Hoe werken vaccinaties?

Dr. B.A. (Balthasar) Heesters (m), AMC – Experimentele Immunologie
Door tijdens meerdere rondes het beste antilichaam te selecteren kan het immuunsysteem steeds specifiekere antilichamen krijgen. Hierdoor werken sommige vaccins zo goed. Door het exacte mechanisme achter deze selectie te ontrafelen hoopt de onderzoeker te begrijpen waarom sommige vaccins beter werken dan anderen en met deze kennis vaccinaties te verbeteren.

Lokale ondersteuning voor long-residente T-geheugencel functie: Het belang van de locatie

Dr. P. (Pleun) Hombrink (m), Sanquin - Adaptive Immunity Laboratory
Longen worden tegen pathogenen beschermd door verschillende CD8+ T cel populaties met unieke functionele en uiterlijke kenmerken. De moleculaire mechanismen die hun locatie, functie en overleving reguleren zijn onbekend. Ik wil genomische analyses op individueelcel niveau combineren met immunohistochemie om interacties tussen T cellen en diverse micromilieus te begrijpen.

Kwetsbaarheid bij oudere mensen: een beïnvloedbare variabele?

Dr. E.O. (Emiel) Hoogendijk (m), VUmc – Epidemiologie en biostatistiek
Het aantal kwetsbare ouderen in onze samenleving neemt toe, maar er zijn nauwelijks effectieve interventies voor deze groep. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en gezondheidszorg. Dit project onderzoekt de impact van kwetsbaarheid op de gezonde levensverwachting van ouderen, evenals mechanismen om gezondheidsachteruitgang bij kwetsbare ouderen te kunnen voorkomen.

Schieten op de boodschapper

Dr. J.J.W. (Jonas) Kuiper (m), UMCU, Oogheelkunde
Een verstoorde communicatie binnen het afweersysteem ligt ten grondslag aan ernstige ongeneeslijke auto-immuunziekten. De onderzoekers meten hoe een belangrijk enzym, ERAP2, deze communicatie via eiwitten kan verstoren en of het specifiek remmen van ERAP2 een mogelijk effectieve behandeling voor auto-immuunziekten vormt.

Behandelen van dwangmatig gedrag door verbeterde kalibratie van vertrouwen

Dr. J. (Judy) Luigjes (v), AMC
Er is nog weinig bekend over waarom patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis en een gok-stoornis niet kunnen stoppen met hun invaliderende compulsieve gedragingen. Een mogelijke reden is dat patiënten niet goed (on)zekerheid kunnen inschatten. Ik wil onderzoeken hoe zekerheid betrokken is bij compulsieve gedragingen en hoe dit verbeterd kan worden.

Nerveuze darmen - het darm zenuwstelsel als onopgemerkte omgevingscomponent van de tumor, gedirigeerd door NDRG4

Dr. V. (Veerle) Melotte (v), MUMC – Pathologie
Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuun cellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. Ik ga onderzoeken of het darm zenuwstelsel, een tot nu toe “vergeten” omgevingscomponent, een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker en mogelijk als nieuw therapeutisch doelwit gebruik kan worden.

Verbeteren van hartregeneratie

Dr. P.D.N. (Phong) Nguyen (m), KNAW–Hubrecht Institute
Beschadiging van het hart, bv. door een hartinfarct, leidt tot onherstelbare schade. Onderzoekers gaan zebravissen, waarvan het hart zich volledig herstelt na schade, bestuderen om te begrijpen waarom het beschadigde hart van een patiënt zichzelf niet kan herstellen.

Van DNA naar ziekte - Het menselijk genoom ontvouwen om ziekteverwekkende variaties te identificeren

Dr. S.L. (Sara) Pulit (v), UMCU - Brain Center Rudolf Magnus / Neurologie
Er zijn duizenden genetische varianten gevonden bij veel voorkomende aandoeningen. De biologische betekenis hiervan is onduidelijk omdat er geen rekening wordt gehouden met de 3D structuur van DNA: ook veraf gelegen genen staan onder controle van genetische variatie. Ik stel daarom voor deze informatie te integreren met genetische data.

Algemene psychopathologie: groter dan de som van zijn delen?

Dr. J. (Jolien) Rijlaarsdam (v), Leiden University –Centre for Child and Family Studies
Een psychiatrisch probleem komt zelden alleen maar gaat vaak samen met andere psychiatrische symptomen. Kunnen we één globale dimensie identificeren die de gemeenschappelijke kern vormt van verschillende psychiatrische symptomen? Hoe is deze globale dimensie gerelateerd aan omgevingskenmerken en regulatie van genen tijdens sensitieve perioden in de ontwikkeling?

Een vettig immunologisch mysterie ontrafeld - De rol van lipide antigenen in gezondheid en ziekte

Dr. H.S. (Henk) Schipper (m), UMC Utrecht, Laboratorium voor Translationele Immunologie
Invariant Natural Killer T (iNKT) cellen vormen een uniek immuuncel subtype vanwege hun ontstekingsreactie op lipide antigenen. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het identificeren van deze lipide antigenen, om hun rol in gezondheid en ziekte te kunnen onderzoeken.

Immuuncellen onder vuur

Dr. R. (Regina) Stark (v), Sanquin Research - Hematopoiesis
Het immuunsysteem is erg belangrijk om ons gezond te houden. Echter, het immuunsysteem kan tijdens responsen tegen ziekteverwekkers ook schade veroorzaken aan het eigen lichaam. Ik wil onderzoeken hoe deze schade de lokale bescherming door immuuncellen beïnvloedt.

Volwassenen met acute klachten van de neusbijholten en keelpijn: wie heeft er baat bij antibiotica?

Dr. R.P. (Roderick) Venekamp (m), UMCU – Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
Antibiotica overprescriptie is het hoogst bij volwassenen die zich in de eerste lijn presenteren met acute neusbijholtenklachten en keelpijn. Met mijn onderzoek streef ik na ongepast gebruik van antibiotica te verminderen door met de nieuwste individuele patiënten data meta-analytische methoden subgroepen te identificeren die het meeste baat hebben bij antibiotica.

Complexe genetica van inspanningselektrocardiografie

Dr. N. (Niek) Verweij (m), UMCG - Cardiologie
Omdat veel eigenschappen en ziekten van het hart alleen bij belasting zichtbaar worden, is het belangrijk onderzoek te doen naar de activiteit van het hart tijdens inspanning. Deze studie onderzoekt hartfilmpjes van mensen die zich inspannen, en zal daarmee unieke inzichten geven in verschillen tussen DNA, hartfunctie en hartziekten.

Veranderingen in tumorstofwisseling, een maat voor effectiviteit van protontherapie?

Dr. D (Dennis) Vriens (m), LUMC – Radiologie, sectie nucleaire geneeskunde
Hoofd-halskanker keert regelmatig terug na bestraling. Hiervoor is aanvullende behandeling noodzakelijk. De onderzoekers bekijken of moleculaire beeldvorming van vroege veranderingen in tumorstofwisseling na protontherapie, voorspellend is of en waar terugkeer zal optreden. Met deze methode zou selectief intensievere bestraling kunnen worden gegeven op tumorgebieden die ongevoelig voor behandeling lijken.

Urethrakleppen: Oorzaken en het voorspellen van de toekomstige nierfunctie

Dr. L.F.M. (Loes) van der Zanden (v) Radboudumc, Health Evidence
Urethrakleppen zijn aangeboren aandoeningen bij jongens waarbij de uitstroom van urine geblokkeerd wordt. Dit kan leiden tot ernstige nierschade, soms al voor de geboorte. De onderzoeker gaat proberen de twee belangrijkste vragen van toekomstige ouders te beantwoorden: “Wat veroorzaakt urethrakleppen?“ en: “Zal onze zoon een normale
nierfunctie hebben?”.

Veni subsidie

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De Veni wordt jaarlijks toegekend. De subsidie is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Bron: NWO

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website