Tot 6 maart 2018 konden aanvragen voor consortia worden ingediend die een bijdrage leveren aan de oproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’. In totaal ontving ZonMw 21 consortium aanvragen. Enthousiasme voor de oproep blijkt vanuit verschillende regio’s in Nederland. In enkele gebieden zijn meerdere aanvragen ingediend.

ZonMw wil met de oproep innovatieve consortia stimuleren om kennis te gaan verbinden uit verschillende vakgebieden, zoals de inrichting van de leefomgeving, medische milieukunde en volksgezondheid en die beter aan te laten sluiten bij de bevolking.

Uit een eerste blik op de ingediende aanvragen blijkt de diversiteit; focus op de gezonde leefomgeving, integrale aanpak, een gezondheidsthema of een specifieke doelgroep. Sommige aanvragen bouwen voort op bestaande samenwerkingsverbanden. Anderen hebben elkaar op basis van deze oproep gevonden.

Wij zien de oproep als een mooie eerste stap van het veld om tot vernieuwende samenwerking te komen. In deze ronde van het vijfde Preventieprogramma kunnen 6 á 7 aanvragen gehonoreerd worden voor het opstellen van een lokale/regionale kennisagenda en voorbereiding van vervolgprojecten.

Wat gebeurt de komende weken?

Nu de ronde voor het indienen van een aanvraag is gesloten, start het beoordelingstraject.
De beoordelingscommissie zal met interesse de aanvragen bekijken en beoordelen conform de doelstellingen van de oproep, de relevantie en de specifieke kwaliteitscriteria. Hierbij weegt de mate van een innovatie van een consortium zwaar. Daarnaast beoordeelt de beoordelingscommissie nadrukkelijk of (regionale) duurzame samenwerking tot stand is gekomen. Tot slot zal spreiding van consortia over Nederland meewegen.

Op basis van de beoordeling en schriftelijke wederhoor door aanvragers, zal de commissie besluiten welke aanvragen voor presentatie en mondeling wederhoor in de eindvergadering in aanmerking komen. Alle aanvragers ontvangen voor eind juli een besluitbrief over honorering of afwijzing van de aanvraag. (zie onderstaand tijdpad fase 1)

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website