De ZonMw-projecten die onderzoek hebben gedaan naar de werkzaamheid van methodieken om de eigen kracht van jeugdigen en ouders te versterken hebben veel kennis opgeleverd. Gezamenlijk gaan de projectleiders deze kennis gebundeld verspreiden en implementeren. De focus daarbij ligt op activiteiten voor beleidsmakers/gemeenten en uitvoerende professionals.

Dit is de uitkomst van de implementatiebijeenkomst met projectleiders die op 7 september 2017 heeft plaatsgevonden.

Conclusie uit deze bijeenkomst is dat het begrip ‘eigen kracht’ niet zo gemakkelijk te definiëren en te meten is. De projecten leveren, naast de feitelijke onderzoeksresultaten, veel kennis over het begrip ‘eigen kracht’.  Van belang is om deze kennis te bundelen en ontsluiten voor gemeenten. Om gemeenten te inspireren maar ook om bij hen bewustwording en discussie op gang te brengen over het begrip ‘eigen kracht’ en inzicht te geven hoe hier op gestuurd kan worden. 

Een andere conclusie is dat er behoefte is aan een praktijkgerichte vertaalslag over de conceptualisering van eigen kracht, de inhoudelijke betekenis van eigen kracht voor het dagelijks werk van professionals en het omgaan met professionele dilemma’s die daarmee samenhangen. 

Daarom hebben de projectleiders naar aanleiding van deze conclusies 2 Verspreidings- en implementatie-impulsprojecten (VIMP) uitgewerkt.

De 2 VIMP-aanvragen zijn gehonoreerd en gaan in januari 2018 van start.

Het betreft de VIMP-aanvragen met de titels:

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  Het programma draagt onder andere bij aan de beleidsdoelstelling van de overheid dat kinderen en hun ouders/verzorgers positief betrokken zijn bij hun leefomgeving en zo nodig laagdrempelige ondersteuning krijgen bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website