In het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) zijn veertien projecten gehonoreerd. In JPI HDHL werken 25 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten en gezamenlijk grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken. NWO en LSH zijn hierin partners van ZonMw.

In 2015 heeft het JPI HDHL op maar liefst vier onderwerpen zogenoemde ‘Joint Actions’ uitgezet:

  1. de effecten van voeding op de darmflora en de impact van voedingsgerelateerde variaties in de darmflora op gezondheid van de mens en/of de ontwikkeling van chronische ziekten (Intestinal Microbiomics);
  2. de invloed van voedselbewerking/voedselproductie en de gezondheidbevorderende effecten van voeding (Food Processing for Health);
  3. ondervoeding bij ouderen (Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub);
  4. de relatie tussen voeding en cognitie (Nutrition and Cognitive Function).

Darmflora

Binnen de Joint Action “Intestinal Microbiomics” worden zes projecten gefinancierd voor een totaal bedrag van 7 miljoen euro in de vorm van consortia. Het zijn transnationale projecten, wat inhoud dat meerdere landen hierin participeren. In de zes onderzoeksconsortia zitten 20 onderzoeksgroepen uit 10 landen (Canada, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). Onderzocht zal worden wat de effecten van voeding zijn op de darmflora en of deze een rol speelt bij bij de ontwikkeling van chronische ziekten en zo ja, welke.
Bij vier van de in totaal zes projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Voor de Nederlandse consortia is een publiek-private samenwerking verplicht. Dat betekent dat co-financiering plaatsvindt vanuit het bedrijfsleven.

Voedselbewerking

Binnen de Joint Action “Food Processing for Health” worden twee transnationale consortia gefinancierd voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. In deze twee onderzoeksconsortia zijn 12 onderzoeksgroepen uit zeven landen (Polen, Noorwegen, Italië, Ierland, Roemenie, Nieuw-Zeeland en Nederland) betrokken. Verwacht wordt dat de projecten uiterlijk eind maart 2016 starten. Deze gaan onderzoeken wat de invloed van voedselbewerking is op onze voeding en vaststellen wat de gezondheidsbevorderende effecten van voeding zijn. Bij een van deze projecten zijn ook Nederlandse onderzoeksgroepen betrokken.

Ondervoeding bij ouderen

De Joint Action “Malnutrition in the Elderly Knowledge Hub” richt zich op ondervoeding bij ouderen en wordt gefinancierd met een zogenoemde “Knowledge Hub (KH)”, een kennisnetwerk. Het doel van de Knowledge Hub is om communicatie, samenwerking en coördinatie van onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksorganisaties te ondersteunen in hun werk. Inhoudelijk richten de onderzoekers in deze KH zich op:

  1. de definitie van ondervoeding van ouderen 
  2. de integratie en harmonisatie van screeningsinstrumenten waarmee ouderen kunnen worden geïdentificeerd die baat hebben bij voedingsinterventies.

22 onderzoeksgroepen uit zeven landen (Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Nederland en Nieuw-Zeeland) nemen hieraan deel. Voor dit project dat binnenkort start is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voeding en cognitie

De Joint Action “Nutrition and Cognitive Function” levert kennis op die dient als basis voor voedingsgerelateerde preventie strategieën en aanbevelingen voor individuen en populaties om gezonder te eten. Binnen deze Joint Actions worden vijf onderzoeksprojecten gefinancierd voor een totaal bedrag van 5,75 miljoen euro. In deze projecten zijn 26 onderzoeksgroepen uit negen Europese landen (Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk) betrokken. Verwacht wordt dat deze projecten binnenkort starten.
Bij drie van de projecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken.

Meer informative

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website