Begin juli 2019 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma Doelmatigheids-Onderzoek. De financiering is bedoeld om 2 tot 5 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.

artsen voeren operatie uit

De projecten


The THumb osteoarthritis Exercise TriAl (THETA); a multicenter, randomized controlled trial on exercise therapy with an orthosis compared to an orthosis alone in patients with thumb base osteoarthritis
Drs. R.M. Wouters (Erasmus MC)
In de THETA-study wordt bij patiënten met artrose van het duimbasisgewricht het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie onderzocht, in plaats van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn zal laten zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft.

The (cost-)effectiveness of patient-tailored interdisciplinary Medical Specialist Cancer Rehabilitation compared with usual care in patients with complex adverse effects of cancer or the treatment
Dr. A.H. Vrieling (UMCG)
In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. In dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van medisch specialistische oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven, de lichamelijke fitheid, het activiteitenniveau, de stemming en de (arbeids)participatie van mensen die kanker hebben gehad. In de uitkomsten worden naast de afname van zorgconsumptie ook maatschappelijke kosten meegenomen.

Dedicated MR imaging vs surgical staging of peritoneal carcinomatosis in colorectal cancer patients; a randomised multicenter trial.
Dr. M.J. Lahaye Arts (NKI)
Om patiënten met colorectaal carcinoom en peritoneale metastasen optimaal te behandelen is een complete cytoreductieve chirurgie essentieel. Behoudens een kijkoperatie is er geen goede methode om in te schatten of complete cytoreductieve chirurgie mogelijk is. In deze studie wordt gekeken of MRI een accurate en kosteneffectieve methode is om te voorspellen of een complete CRS mogelijk is.

Paravertebral catheter versus Epidural analgesia in Minimally Invasive Esophageal Resection: a randomized controlled multicenter trial (PEPMEN trial)
Prof. dr. R. van Hillegersberg (UMCU)
In deze studie worden de pijncontrole, bijwerkingen, kwaliteit van herstel, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, en kosteneffectiviteit van twee behandelingen vergeleken bij patiënten waarvan de slokdarm is verwijderd.  Het gaat om de behandeling om de pijn te stillen met een katheter langs de ruggewervels en de (gebruikelijke) behandeling met epidurale (buiten het vlies van het ruggenmerg) pijnstilling.

The Effect of Appendectomy in Ulcerative Colitis patients with active disease: COlonic Salvage by Therapeutic Appendectomy (COSTA study)
Dr. C. Buskens (Amsterdam UMC)
Het doel van deze studie is het vergelijken van de effectiviteit van het verwijderen van de blinde darm (appendectomie) met standaard zorg (medicatie en/of verwijderen van een deel van de dikke darm) in patiënten met actieve colitis ulcerosa (ontstekingsziekte van de dikke darm).

How should we treat a patient with a distal radius fracture after closed reduction? A cluster RCT
Dr. J.W. Colaris (Erasmus MC)
Er wordt onderzocht of het effectiever is om bij een gebroken pols onderarmgips te plaatsen in plaats van een onderarmspalk om de twee botdelen bij elkaar te houden.

Adjunctive physical exercise to improve psychological and pharmacological treatment outcomes in major depressive disorder: cost-effectiveness analysis alongside a randomised comparison of usual care versus enhanced care
Dr. J.N. Vrijsen (Pro Persona Expertisecentrum Depressie)
Onderzocht wordt of het toevoegen van sport aan de behandeling met standaard zorg effectief is bij mensen met zware depressiviteit.

Cost-effectiveness and effectiveness of rubber band ligation versus sutured mucopexy versus haemorrhoidectomy in patients with recurrent haemorrhoidal disease: a multicentre, randomized controlled trial
Dr. S.O. Breukink (Maastricht UMC+)
In dit onderzoek worden drie verschillende behandelvormen voor terugkerende aambeien onderzocht: het afknijpen van de bloedtoevoer naar de aambei met een rubberen bandje, het ophangen van de aambei aan het omliggende weefsel met een hechting en operatieve verwijdering van de aambei. Er wordt gekeken naar wel of geen terugkeer van aambeien, patiëntervaringen en de kosteneffectiviteit.

Outcome and cost-effectiveness of a dynamic Lucerne-cast versus immobilization by forearm-cast in patients with FraCtures (neck, sHaft, intra-Articular) of the MetacarPAl bone, requirinG Non-operative trEatment. (CHAMPAGNE-study)
M.Sc. D.A. Salentijn (Maasstad Ziekenhuis)
Onderzocht wordt of een behandeling met een bewegingsbrace (Lucerne brace) effectiever is dan met het gebruikelijke onderarmgips bij patiënten met gebroken middenhandsbeentjes.

Effectiveness and cost-effectiveness of internet-based treatment of insomnia in depressed patients treated at a mental healthcare institution
Dr. D.J.F. van Schaik (GGZinGeest)
Onderzocht wordt of de toevoeging van een behandeling via internet (i-Sleep) aan gebruikelijke zorg voor depressie kosteneffectief in vergelijking met alleen gebruikelijke zorg voor patiënten met depressie en bijkomende slapeloosheid.

The value of a decision aid for shared decision making in surgical and orthopedic practice. A multicenter costeffectiviness analysis.
Dr. P.R. de Reuver MD PhD (Radboud Universiteit Nijmegen)
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de kosteneffectiviteit van een keuzehulp. Met zo’n keuzehulp worden samen met de patiënt beslissingen genomen over zijn of haar behandeling. Het onderzoek richt zich op beslissingen bij de vier meest voorkomende orthopedische en chirurgische behandelingen.

The SIX (Shoulder Injection and eXercise) Study; A pragmatic study for the treatment of persistent shoulder pain in primary care
Dr. J. Runhaar (Erasmus MC)
Onderzocht wordt of bij mensen met aanhoudende schouderklachten oefentherapie effectiever is dan een corticosteroïd injectie.

GOLD study: Glioblastoma, Optimizing Logistics and Dose.
Dr. J.J.C. Verhoeff (UMCU)
Onderzocht wordt of bij mensen met een kwaadaardige hersentumor een verkorte bestralingsserie van 6 behandelingen in 2 weken en chemotherapie net zo effectief, maar comfortabeler is in vergelijking met de standaard serie van 30 bestralingen in 6 weken en chemotherapie.

Time-limited versus open-ended treatment for anorexia nervosa: a health-economic evaluation alongside two paired prospective cohorts
Prof. dr. A.A. van Elburg (Altrecht)
Onderzocht wordt of patiënten met anorexia nervosa baat hebben bij drie nieuwe, in tijd gelimiteerde, psychologische behandelingen in vergelijking met topklinische gespecialiseerde eetstoornis behandeling conform de richtlijn. Dit zou de behandelduur verkorten van ongeveer 18 maanden naar ongeveer 9 maanden.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

Inmiddels staat de subsidieoproep voor de Open Ronde 2021 online. De deadline voor het indienen van projectideeën is 12 september 2019 om 14.00 uur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website