Begin december 2020 hebben 14 projectgroepen subsidie ontvangen vanuit de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om 3 tot 4 jaar onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.

DoelmatigheidsOnderzoek programmabeeld

De projecten


Permanent left ventricular septal pacing versus right ventricular pacing in patients with advanced atrioventricular block: a multicenter randomized trial.
Dr. J.G.L.M. Luermans (Universiteit Maastricht)
In dit onderzoek gaat de onderzoeksgroep stimulatie van het harttussenschot vergelijken met traditionele rechter hartkamerstimulatie bij patiënten die een pacemaker moeten krijgen vanwege een te trage hartslag. Het doel is om te kijken of stimulatie van het harttussenschot bij pacemakerpatiënten de hartpompfunctie doet behouden en tot minder hartfalen leidt dan traditionele rechter hartkamer-stimulatie.

Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with medication-resistant bipolar depression
Dr. E. van Exel (GGZinGEEST)
Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS), is een nieuwe behandelmethode die met magnetische golven de hersenen stimuleert, waardoor hersengebieden kunnen worden geactiveerd of gedempt. Dit leidt tot een verbetering in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden, waardoor depressieve verschijnselen kunnen verminderen. In deze studie onderzoekt het team of deze behandeling werkt bij patiënten met een bipolaire depressie.

Comparing Negative Pressure Wound Therapy with Instillation vs Standard wound care to treat postoperative wound infections
Dr. A.M. Eskes (Amsterdam UMC)
Wondinfecties na operaties komen regelmatig voor. Bij patiënten met een verhoogde aanwezigheid van bacteriën, door bijvoorbeeld een stoma of een fistel heeft tot 46% van de patiënten een wondcomplicatie na de operatie. Er is nu een systeem op de markt die negatieve druktherapie combineert met een vloeistof-instillatiesysteem (spoelsysteem). Het onderzoeksteam gaat bekijken of dit systeem een betere behandeling is dan de standaard wondzorg van negatieve druktherapie en/of verbandmaterialen zoals gaasverbanden.

The path towards offering timely support for people with dementia and their caregivers
Drs. S.C.E. Balvert (VU)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of het programma ‘Eerder Erbij’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Eerder Erbij biedt groepssessies voor de patiënt met vroege dementie en de mantelzorger gericht op educatie en ondersteuning. Daarnaast is het programma preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van prof.dr. M. de Vugt (zie hieronder). Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een e-health interventie onderzoekt en dit project een face-to-face programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Trial-based effectiveness and cost-effectiveness of the Partner in Balance intervention to self-manage mild dementia via blended eHealth psycho-education and behavioural modelling for the care partner coached by a dementia care professional
Prof. dr. M. de Vugt PhD (Universiteit Maastricht)
Partners of familieleden van mensen met dementie nemen vaak steeds meer zorgtaken op zich. Om het risico op overbelasting te verkleinen, wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wat betreft informatie en ondersteuning. Bekeken wordt of de online cursus ‘Partner in Balans’ kan helpen de mantelzorgers te versterken, zodat die samen de zorg voor de partner of familielid zo lang mogelijk vol kunnen houden. Daarnaast is de cursus preventief bedoeld, om gevoelens van overbelasting in een later stadium te voorkomen.
In dit project wordt samengewerkt met het project van drs. S.C.E. Balvert (zie hierboven).
Een belangrijk verschil tussen de twee interventies is dat het andere project een “face-to-face” interventie onderzoekt en dit project een gemengd e-health programma. Er wordt vergeleken met dezelfde controlegroep.

Effect of lung ultrasound–guided fluid deresuscitation on duration of ventilation in intensive care unit patients
Prof. dr. M. Schultz (Amsterdam UMC)
Bij opname op de intensive care is vaak extra vocht nodig om de bloeddruk goed te houden. Daarnaast is vaak kunstmatige beademing nodig. Het extra vocht zorgt regelmatig voor vocht in de longen, een longoedeem. De onderzoekers testen of met behulp van een longechografie een longoedeem opgespoord kan worden en de behandeling (ontwateren) daarmee beter kan worden gestuurd en versneld. Zo zou de beademingsduur verkorten kunnen worden.

ACT your way: A Transdiagnostic treatment approach for multiple disorders in Transitional-age youth
Dr. D.H.M. Bodden (Universiteit Utrecht)
ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Deze interventie is gericht op jongeren (15 tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling of
psychische klachten hebben. Het doel van ACT is het verhogen van psychologische flexibiliteit: het vermogen om flexibel om te gaan met problemen, terwijl er actie wordt ondernomen op basis van de waarden van de patiënt. De focus op gezonde coping en het bevorderen van welzijn en kwaliteit van het leven. De onderzoekers willen weten of deze behandeling effectief is.

Does Increasing Oxygen Nurture Your Symptomatic Ischaemic Ulcer Sufficiently? (DIONYSIUS trial)
Prof. dr. R.A. van Hulst (Amsterdam UMC)
Bij mensen met suikerziekte geneest een wond aan de voet of het been soms niet, omdat de doorbloeding in de benen niet goed is. Ondanks wondzorg, dotterbehandelingen of vaatoperatie, geneest de wond soms niet. Dan is uiteindelijk een amputatie nodig. Onderzocht wordt of een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie (HZT) het risico op een amputatie vermindert. Ook wordt bekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn om het beste effect te bereiken.

PRO-TAVI (PeRcutaneous cOronary intervention before TAVI trial)
Dr. R. Delewi MD PhD (Amsterdam UMC)
Iedereen die een transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) moet ondergaan, krijgt vooraf een dotterbehandeling van de kransslagaders. Dit is niet zonder risico en het is de vraag of het nodig is. Deze studie vergelijkt de behandeling met en zonder dotteren voorafgaand aan een TAVI op veiligheid en kosten.

Ultrasound guided radiofrequency ablation (RFA) as treatment for hyperthyroidism caused by solitary autonomous thyroid nodules
L.N. Deden MSc (Rijnstate Ziekenhuis)
Een knobbel in de schildklier die zorgt voor teveel schildklierhormonen (toxische schildkliernodus) moet behandeld worden. De standaard behandeling met radioactief jodium zorgt bij de meeste patiënten dat het teveel aan schildklierhormonen verdwijnt. Maar bij veel patiënten gaat de schildklier te traag werken (hypothyreoïdie). In deze studie wordt onderzocht of een behandeling met radiofrequente ablatie (RFA), waarbij de schildklierknobbel wordt weggebrand, een goed alternatief is

RELEASE- HF: REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure
Dr. J.C.A. Trappenburg (UMCU)
Ziekenhuisopnames vanwege hartfalen kunnen vaak worden voorkomen door optimale medicatie, betere zelfzorg, goede voorlichting en monitoring. Zelfzorg bestaat uit juist medicijngebruik, het volgen van een dieet, genoeg beweging en het goed in de gaten houden van symptomen die kunnen duiden op verslechtering van de gezondheid. Onderzocht wordt in welke groepen patiënten met hartfalen telemonitoring wel en niet helpt en welke manieren van telemonitoring het beste werken. Telemonitoring is een technologie waarbij gezondheidsinformatie digitaal wordt uitgewisseld om zorg op afstand te ondersteunen en optimaliseren.

Self-management as a first-line treatment prior to GP consultation for men with lower urinary tract symptoms
Dr. H. van der Worp (UMCG)
Veel mannen hebben plasklachten. Zij gaan in eerste instantie naar de huisarts en krijgen daar een behandeling. Misschien is een bezoek aan de huisarts niet nodig. Met het gebruik van een online programma met adviezen kan iemand wellicht zelf zijn klachten verhelpen. In deze studie wordt onderzocht of het gebruik van zo’n online programma de zorg voor mannen met plasklachten beter maakt.

ACCEPT (ACcuracy, Cost Effectivenss of Prediction models for ovarian Tumors): a study on the cost-effectiveness of risk scoring models for the discrimination between benign or malignant ovarian tumors
Dr. P. Geomini (Máxima Medisch Centrum)
Vrouwen met een tumor aan de eierstok krijgen een echo en een bloedonderzoek. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt. Op basis van de uitkomsten wordt ingeschat of de tumor goed- of kwaadaardig is en volgt behandeling in resp. het ziekenhuis waar het onderzoek is gedaan of een oncologisch centrum. Onderzocht wordt welke manier van risico-inschatting het meest kosteneffectief is.

Evaluation of the additional effect of continuous ultrasound bladder monitoring in urotherapy for children with functional daytime urinary incontinence. The SENS-U trial
Drs. Aj. Nieuwhof-Leppink (UMCU)
Kinderen met plas- en/of blaasproblemen krijgen hiervoor vaak een blaastraining. Deze studie onderzoekt of de uitkomst van blaastraining beter wordt als de SENS-U wordt gebruikt. De SENS-U is een klein kastje dat met een pleister op de buik van het kind wordt geplakt. ln dit kastje zit een echo die voortdurend meet hoeveel plas er in de blaas van het kind zit. Als de blaas zo vol is dat het kind bijna moet plassen, gaat het kastje trillen. De SENS-U geeft dus al een sein vóórdat het kind druppeltjes plas verliest. Dit kan helpen om kinderen te leren hoe een blaas voelt die zo vol is dat het moet gaan plassen.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Het onderzoek richt zich altijd op een weging van effecten en kosten. Het gaat hierbij om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s) ten opzichte van de standaardzorg in Nederland, waarvan de effectiviteit wel bekend is of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Nieuwe subsidieoproep

De subsidieoproep voor de Open Ronde 2023 gaat naar verwachting in het voorjaar van 2021 open. De deadline voor het indienen van projectideeën is dan in september 2021.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website