Een Wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid. Onlangs ontvingen 14 gemeenten subsidie om aan de slag te gaan met het inzetten van een Wijk-GGD'er.

Wijk-GGD’er

Het concept van de wijk-GGD’er is intussen in veel gemeenten succesvol uitgerold. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Nieuwe projecten

Er zijn 14 nieuwe gemeenten die subsidie hebben ontvangen van ZonMw om aan de slag te gaan met de inzet van een Wijk-GGD’er. De volgende gemeenten hebben subsidie ontvangen:

 • ABG-gemeenten
 • Altena
 • Dinkelland-Tubbergen
 • de Fryske marren
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Montfoort
 • Oosterhout
 • Oude IJsselstreek
 • Sliedrecht
 • Veldhoven
 • Waalre
 • Waddinxveen
 • Zoeterwoude

Binnenkort is er meer informatie over deze projecten te vinden op de website. 

Naast de subsidie ontvangen zij ook een ondersteuningstraject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er. Daarbij ontvangen de gemeenten handvatten, tips en trics, inspiratie en een netwerk van andere gemeenten met een Wijk-GGD’er. 

Startbijeenkomst

Op 4 juli zijn de 14 gemeenten met veel enthousiasme van start gegaan in een eerste bijeenkomst bij het CCV. Tijdens deze eerste bijeenkomst lag de focus op het opstellen van SMART doelstellingen en resultaten. 

CCV-adviseur Gisèle Bool vertelt: ‘Het was een energieke bijeenkomst waarbij de deelnemers stonden te popelen om aan de slag te gaan. Samen hebben we gekeken hoe een wijk-GGD’er concreet zorg en veiligheid kan verbinden, maar ook bijvoorbeeld hoe hij meer verbinding met wijkbewoners kan zoeken om de sociale cohesie te verbeteren. Een ander belangrijke vraag die de gemeenten bezighield was hoe je de meerwaarde van een wijk-GGD’er goed in beeld kunt brengen. Daar hebben we als CCV concrete handvatten voor kunnen meegeven, en de gemeenten gaan na de zomer over tot de eerste acties om een wijk-GGD’er in te voeren in hun gemeente.’

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen, maar ook van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op Linkedin.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website