De ontwikkeling, terugval of verergering van een psychische stoornis kan door vroeg ingrijpen worden voorkomen. Daarom financiert het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz 7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg en 5 postdocfellowships.

Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz

Vroeg herkenning en gepersonaliseerde zorg

De 7 onderzoeken moeten antwoord geven op de vraag voor wie en onder welke condities behandelingen het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden, om daarmee vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar het gerichter inzetten van behandelingen bij hallucinaties of het eerder ingrijpen bij zelfbeschadiging bij jongeren.

Postdocfellowships

Fellowships zijn persoonsgebonden subsidies voor innovatieve, creatieve, grensverleggende en veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals in de ggz. De 5 fellows krijgen door middel van de subsidie een kans hun eigen onderzoekslijn op te zetten. Postdocfellows zijn gepromoveerde wetenschappers die reeds onderzoek doen naar ggz gerelateerde onderwerpen. Zij stimuleren hiermee vernieuwd ggz-onderzoek. Inhoudelijk zijn ook deze onderzoeken gericht op de vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een algoritme voor probleemgedrag bij kinderen of een longitudinale studie naar bipolariteit bij volwassenen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website