In februari 2017 heeft ZonMw opdracht van het ministerie van VWS gekregen voor een nieuw programma Translationeel Onderzoek 2. Het programma loopt vanaf 2017 tot en met 2021. Er wordt geïnvesteerd in innovaties die leiden tot nieuwe medische producten tegen een lagere kostprijs.

Gehonoreerde projecten moeten bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg en leiden tot een betere kwaliteit van preventie en/of zorg. Daarnaast heeft dit programma als 2e doelstelling het stimuleren van de vorming van (inter)nationale netwerken en aansluiting bij internationale initiatieven.

In Nederlandse universitair medische centra vindt veel fundamenteel onderzoek plaats. Dat leidt regelmatig tot veelbelovende ontdekkingen die nieuwe therapieën kunnen opleveren. Om het effect van zo’n potentiële behandeling te mogen onderzoeken in een grote klinische studie, is het noodzakelijk eerst bij een kleine groep patiënten de veiligheid en haalbaarheid te testen. Dit translationeel onderzoek stelt hoge eisen en is daardoor tijdrovend, arbeidsintensief en duur. Met dit programma biedt ZonMw wetenschappers de kans om hun bevindingen pasklaar te maken voor de kliniek.

Onderwerpen programma

Het programma heeft aandacht voor de ontwikkelingen in het veld, en houdt globaal rekening met de volgende onderwerpen:

  • Personalised Medicine, waardoor nieuwe medische producten op maat gemaakt kunnen worden voor de patiënt;
  • Productie en toepassing van ATMP’s waarbij onder andere vervolg wordt gegeven aan de uitkomsten van 2 rapporten: ATMP’s naar de reguliere klinische zorg en Impact van het programma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek op het gentherapie veld in Nederland;
  • Regeneratieve geneeskunde, waarbij nieuwe weefsels en organen kunnen worden geproduceerd om langdurig zieken te behandelen en tekorten aan orgaandonaties kan worden voorkomen.

Voorwaarden

Binnen dit programma wordt geïnvesteerd in de volgende belangrijke voorwaarden:

  • Infrastructuur en onderzoek; na evaluatie van de beschikbare GMP-faciliteiten in Nederland en het uitvoeren van een kostenanalyse van de ATMP producties, wordt een actieplan voorgelegd aan de programmacommissie Translationeel Onderzoek;
  • Opleiding en talent: stimuleren van onderzoekers binnen de netwerksubsidies op het gebied van translationeel onderzoek;bestaande publiek-private samenwerkingen worden geconsolideerd in nationale en internationale programma’s;
  • Verder uitbouwen en stimuleren van maatschappelijk relevant innoveren.

Het belangrijkste criterium voor de selectie van onderzoeksvoorstellen is: excellente onderzoeksvoorstellen die aannemelijk maken dat zij bijdragen aan de totstandkoming van medische producten, die leiden tot een betere kwaliteit van preventie en/ of zorg en lagere kosten daarvan.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website