Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Verbetering van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van kennis over deze zorg is hierdoor van groot belang. Daarom financiert de Stichting tot Steun VCVGZ en het ZonMw programma Zorg voor Vluchtelingen gezamenlijk 3 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Zorg voor vluchtelingen

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is over het algemeen minder dan dat van mensen zonder vluchtelingenachtergrond, blijkt uit recent onderzoek. Ook hebben veel vluchtelingen traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Er is behoefte aan verbetering van en kennis over psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland. Daarnaast kan het versterken van de positie en regie van statushouders en hun naasten bijdragen aan betere zorg. 

Onderzoeksprojecten

De 3 onderzoeksprojecten richten zich met name op (vroege) detectie en behandeling van (de gevolgen van) psychotrauma bij statushouders. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de zorg en ondersteuning

Praktijkprojecten 

De 8 praktijkprojecten gaan zich bezighouden met het versterken van de positie en de regie van 
statushouders. Hierbij gaat het om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van statushouders met psychosociale problemen en oplossingen leveren voor de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke, kortlopende projecten gericht op bijvoorbeeld informatieoverdracht of integrale zorg en ondersteuning in het sociale domein. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website