Elf Nederlandse dementieprojecten zijn gehonoreerd rond ‘personalised medicine’. Dat is het thema van 2019 van internationaal samenwerkingsverband JPND (EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases), van waaruit de projecten worden gefinancierd.

ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan 3 projecten*.

De gehonoreerde projecten zijn:

 • blood PRotein Identification to Discriminate dEmentias* (733051101)
 • EURO-FINGERS multimodal precision prevention toolbox for dementia in Alzheimer’s disease (733051102)
 • TRanslating Individual Alzheimer GEnetic risk into disease phenotypes (733051103)
 • Diagnostic and Prognostic Precision medicine Algorithm for behavioural variant FrontoTemporal Dementia (733051104)
 • Humanized high-throughput co-culture system for motor neuron diseases (733051105)
 • Early Detection of Alzheimer’s Disease Subtypes (733051106)
 • From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer’s disease (733051107)
 • Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International cluster-randomised trial* (733051108)
 • Defining measures of proximity to symptom onset in the GENetic Frontotemporal dementia Initiative* 733051109)
 • Identifying and treating SORL1-associated Alzheimer’s disease (733051110)
 • Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease (733051111)

*Mede-gefinancierd door Alzheimer Nederland.

De samenvattingen van deze projecten verschijnen binnenkort online. 
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website