Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten of Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht, hebben van ZonMw bericht ontvangen over wel of niet honoreren van hun subsidieaanvraag. Van de 290 aanvragen zijn 105 aanvragen gehonoreerd. 31 aanvragen binnen de ‘reguliere’ Sportimpuls, 57 aanvragen ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 17 aanvragen ‘Kinderen sportief op gewicht’.

Alle aanvragen zijn door een onafhankelijke commissie beoordeeld op relevantie en kwaliteit.

Sportimpuls Regulier

Dit jaar zijn er wederom zeer goede aanvragen ingediend. Door het beperkt beschikbare budget zijn alleen de aanvragen met eindoordeel ‘zeer relevant en zeer goed’ en ‘zeer relevant en goed’ gehonoreerd. Binnen deze laatste categorie is een nadere weging toegepast omdat slechts een deel van deze aanvragen gehonoreerd kon worden. Veel projecten van goede kwaliteit zijn hierdoor helaas niet gehonoreerd.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

In de derde jaargang van deze regeling is duidelijk te merken dat de Nederlandse sportwereld inmiddels de weg beter weet te vinden binnen de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Opvallend is dat steeds vaker de samenwerking wordt gezocht met partijen die de doelgroep in huis hebben of goed kunnen bereiken en dat er gebruik wordt gemaakt van lokale minimaregelingen en het Jeugdsportfonds om de kans op borging van het project te vergroten.

Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht

In deze ronde zijn minder aanvragen van goede kwaliteit gedaan dan in voorgaande jaren. Alle projecten die minimaal relevant-voldoende hebben gescoord, zijn gehonoreerd.

Meer informatie

Zodra alle meldingsformulieren zijn teruggestuurd naar ZonMw volgt meer informatie over de gehonoreerde Sportimpuls projecten, zoals over de spreiding en welke interventies van de Menukaart Sportimpuls het betreft.

  • Vragen over Sportimpuls kunt u stellen via sportimpuls@zonmw.nl of aan de samenwerkende partners van Sport en Bewegen in de Buurt - NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, ZonMw en VSG – die aanwezig zijn bij de zes regionale Lerende Netwerken van 5 september tot en met 22 september.
  • Voor lokale ondersteuning tijdens de uitvoering-, en afrondingsperiode van de Sportimpuls kunt u terecht bij NOC*NSF: sportimpuls@nocnsf.nl
  • Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van de Sportimpuls dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website