Nieuws

Knelpunten ontwikkeling geavancerde therapieën in kaart gebracht

De implementatie van geneesmiddelen die zijn gebaseerd op biologisch materiaal zoals cellen, weefsels of genen stagneert vaak. Het LUMC heeft in kaart gebracht waar het misgaat bij het ontwikkelen van deze zogenoemde Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Financiering blijkt een belangrijk knelpunt, evenals de complexiteit van regelgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn donderdag 7 april aangeboden aan Edvard Beem, plv. directeur van...

Meer

ZonMw Parel voor Fair Medicine; Aanmoediging voor transparante ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen bieden steeds vaker perspectief op een wezenlijk betere behandeling. Maar het prijskaartje is meestal fors. Hoe houden we farmaceutische zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk? Het model van Fair Medicine is een van de mogelijke antwoorden.

Meer

Positieve gezondheid in de praktijk

Meer samenwerking tussen organisaties, meer uitwisseling van ervaringen en verdere uitwerking van het concept Positieve gezondheid in concrete handvatten zijn nodig om het verder te brengen in de praktijk. Dit blijkt uit de inventarisatie die gehouden is.

Meer

Oog op de eindgebruiker

De patiënt betrekken vanaf het begin en meer samenwerking zoeken met partners in binnen- en buitenland. Dat zijn 2 van de belangrijkste aanbevelingen uit de afgeronde programma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts.

Meer

Nieuw onderzoeksprogramma ggz in de maak

Op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat ZonMw een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat maakte Henk Smid, directeur van ZonMw, vandaag bekend tijdens het NVVP Voorjaarscongres congres in Maastricht.

Meer

Resultaten CIAO versterken integrale aanpak overgewicht

De afgelopen 5 jaar heeft het door ZonMw en de Hartstichting gefinancierde Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO), onderzoek verricht naar de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren. Een factsheet beschrijft de belangrijkste resultaten van het CIAO-onderzoek. De resultaten zijn onder andere bruikbaar voor landelijke initiatieven zoals Gezonde Slagkracht, Gezond in… en Jongeren Op Gezond Gewicht.

Meer

Digitale raadpleging Nationale Wetenschapsagenda

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route ‘gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Graag willen we zo veel mogelijk mensen uit het zorgveld uitnodigen om aan de uitwerking van de route bij te dragen.

Meer

Exergame om balans ouderen te trainen

Promovendus Mike van Diest heeft een game ontwikkeld waarmee ouderen thuis hun balans kunnen verbeteren. Zo kunnen valincidenten beter voorkomen worden. Eerder (2011) won hij de IMDI Talentprijs voor zijn Masterproject, dat ging over een innovatieve fixatie van een beenprothese.

Meer

Kennissynthese ‘Werk(en) is gezond’ van start

Mensen met alleen een basisschooldiploma leven zeven jaar korter dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding, vermeld het nationaalkompas.nl. Het verschil in levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is zelfs meer dan vijftien jaar. De grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Tijd voor een kennissynthese.

Meer

ZonMw-signalement 'Zingeving in zorg: De mens centraal'

Onderwerpen als zingeving, betekenisgeving en spiritualiteit doen hun intrede in de zorg. Steeds vaker krijgen zorgverleners te maken met zingevingsvraag-stukken. Aspecten die hiermee te maken hebben, zijn te operationaliseren en lenen zich voor wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit het ZonMw-signalement 'Zingeving in zorg: De mens centraal'. Met dit signalement wil ZonMw het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls geven en...

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website