Nieuws

Grote stap voorwaarts in TopZorg onderzoek naar value-based healthcare

Op initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis, een van de ziekenhuizen die deelnemen aan het ZonMw-experiment TopZorg, gaan artsen internationaal de resultaten vergelijken van door hen geleverde zorg. Centraal staat de longziekte sarcoïdose. Door de samenwerking zijn er sneller voldoende gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen de deelnemers van elkaar leren en de patiëntenzorg verbeteren. Het onderzoek is gebaseerd op de...

Meer

Middel tegen stamceldeficiëntie wint Galenusprijs 2016

Holoclar – het middel tegen stamceldeficiëntie - heeft de Galenusprijs 2016 gewonnen. Dankzij dit geneesmiddel kunnen patiënten die blind zijn door de zeldzame oogaandoening limbale stamceldeficiëntie weer (een groot deel van) hun zicht terugkrijgen.

Meer

Conferentie Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd organiseert woensdag 16 november 2016 een conferentie in het teken van kennis, implementatie en innovatie.

Meer

Uitbraak arbovirus onder merels

Recent is het Usutu-virus aangetroffen bij merels. Dit arbovirus komt sinds september 2016 in Nederland voor.

Meer

Gezocht: jgz-organisaties voor praktijktesten Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei

TNO is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van 3 nieuwe jgz-richtlijnen: Ondergewicht, Extremiteiten en Afwijkende groei. TNO komt graag in contact met jgz-organisaties die deel willen nemen aan één van de praktijktesten.

Meer

Eerste subsidieoproep Werk(en) is gezond in aantocht

Vanaf medio december kunnen projectideeën worden ingediend voor onderzoek naar de bevordering van gezondheid op de werkplek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status. Basis van deze oproep is een inventarisatie van aandachtspunten voor onderzoek naar deze groep werkenden, met speciale aandacht voor mensen met een of meer chronische ziekten.

Meer

Wat vinden docenten van kennispleinen?

Donderdag 22 september gaven ZonMw en Vilans samen een workshop over het gebruik van kennispleinen op het onderwijsfestival van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. Over het algemeen waren de aanwezigen verrast over de grote hoeveelheid informatie die op de Kennispleinen te vinden is. Ter plekke ontstonden concrete ideeën voor samenwerking en verbinding met de hogeschool.

Meer

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2016 bekend

Innovatieve ideeën over hoe je met een sensorfiets sneller door een bocht kunt, over het aandrijven van een sportrolstoel, interactief buitenspeelgoed en een toolbox voor eerlijkere beoordeling bij ringenoefeningen, dat zijn de winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2016. Het Topteam Sport reikte deze door ZonMw gefinancierde prijs voor vernieuwende ideeën in de sport vandaag uit tijdens het Sportinnovator XL Event in Eindhoven.

Meer

Vooraankondiging subsidieronde Gewoon Bijzonder - ‘Jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein’

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor ‘klein-maar-fijn’-projecten. Deze projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. De subsidieronde hierover gaat naar verwachting 1 november 2016 open.

Meer

Evaluatie Jeugdwet gestart

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website