Nieuws

HandScan Hemics: pijnloos en objectief onderzoek naar artrose in handen van de patiënt

Bron: Health~Holland

In Nederland lijden ongeveer 100.000 patiënten aan reumatoïde artritis. De medische onderzoeken worden nu door de reumatoloog handmatig uitgevoerd: de ontstekingen en zwellingen worden beoordeeld door de handen van de patiënten te knijpen en te voelen. Onnodig te zeggen, dat veel patiënten dit ervaren als een terugkerende kwelling. Het medische apparaatbedrijf Hemics biedt nu een nieuwe, ondersteunende, niet-invasieve en snelle methode voor...

Meer

Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijkt daarmee te maken te hebben.

Meer

106 nieuwe Sportimpulsen binnenkort van start!

In de komende dagen ontvangen alle sport- en beweegaanbieders die een subsidieaanvraag hebben gedaan, bericht over hun honorering of afwijzing. ZonMw ontving 197 subsidieaanvragen. Een onafhankelijke commissie beoordeelde deze op relevantie en kwaliteit. Na beoordeling kwamen 106 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn 31 aanvragen voor de ‘reguliere’ Sportimpuls, 54 aanvragen voor de Sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ en 21...

Meer

TopZorg: data-registratie verbetert patientenzorg

Een goede data-infrastructuur is onontbeerlijk voor wetenschappelijk onderzoek. Nog mooier is het als registratie van data niet alleen de wetenschap dient, maar ook de klinische praktijk verder brengt. En daarmee de patiënt. Tijdens een sitevisit van de TopZorg-commissie liet het St. Antonius Ziekenhuis zien hoe dit bij hen werkt.

Meer

Ambassadeurs dragen bij aan versterken wijkverpleging

Foto: Guus Pauka
Foto: Guus Pauka

Gisteren ontving de 4e groep wijkverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de wijkverpleegkundige uit handen van prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meer

Nudging op de kaart…

Op vrijdag 23 juni vond in het historische gebouw van de universiteit van Utrecht het WINK (Welfare Improvement through Nudging Knowledge) congres plaats. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. ZonMw hield een ronde tafel discussie met vertegenwoordigers van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Het doel: verkennen hoe de partijen gezamenlijk ‘nudging’ steviger op de kaart kunnen zetten.

Meer

Subsidieoproep ‘Afstemming aanpak kindermishandeling’

Voor een effectieve aanpak van kindermishandeling is samenwerking tussen verschillende ketenpartners en disciplines noodzakelijk. Tot 28 september 2017, 14.00 uur kunnen er project ideeën worden ingediend voor de oproep ‘Afstemming aanpak kindermishandeling’.

Meer

Luxemburg en Nederland verstevigen onderzoeksbanden

Op 27 juni heeft Peter Kok, de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg vertegenwoordigers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), het Luxemburgse Nationaal Onderzoeksfonds (FNR) en uitmuntende onderzoekers in Luxemburg uitgenodigd voor een gezamenlijke informatieworkshop. Deze bijeenkomst was een vervolg op de ondertekening in maart j.l....

Meer

Slikken of stikken? Het kan ook anders

Hoogleraar Jack Wetzels en kinderarts Nicole van de Kar besloten de gebaande paden te verlaten in de behandeling van aHUS, een zeldzame nierziekte. Met subsidie vanuit het GGG-programma wordt gekeken of de dosering van eculizumab bij aHUS-patiënten aangepast kan worden.

Het NRC besteedde op 22 juni hier aandacht aan.

Meer

Twaalf innovatieve ideeën krijgen Off Road subsidie

ZonMw geeft twaalf jonge getalenteerde onderzoekers de kans om onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Zij mogen met een subsidie uit Off Road een jaar lang hun idee of hypothese verder onderzoeken

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website