Nieuws

Onderzoek voor mensen met een beperking krijgt nieuwe impuls

Binnen het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, gaan binnenkort de eerste 6 projecten starten. Daarmee krijgt het onderzoek voor en over mensen met een beperking een nieuwe impuls.

Meer

Evaluatie Wet Kinderombudsman gestart

De evaluatie van de Wet Kinderombudsman is gestart. Doel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderombudsman in kaart te brengen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Leiden voert de evaluatie van de wet uit. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht.

Meer

ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg afgerond met evaluatie

De evaluatie van het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg is afgerond en in juli aangeboden aan het ministerie van VWS. De evaluatie geeft een overzicht van de resultaten die met het programma zijn behaald en geeft aanbevelingen die meegenomen kunnen worden in het vervolgprogramma.

Meer

Kennisvouchers Positieve Gezondheid beschikbaar

Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid...', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid.

Meer

Veel interesse in onderzoek naar depressie

De subsidieoproepen van het Onderzoeksprogramma GGz hebben 27 subsidieaanvragen opgeleverd voor kortlopende implementatie- en praktijkprojecten en 13 aanvragen voor een startsubsidie voor langlopende studies. Beide subsidieoproepen zijn er op gericht om de herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en adolescenten te verbeteren.

Meer

Onderzoek naar effectief lokaal integraal gezondheidsbeleid

ZonMw honoreert 11 nieuwe onderzoeken die direct of indirect zijn gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status.

Meer

Investeren in GGz-onderzoek loont

Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard.

Meer

Preventie van overgewicht vanaf de geboorte

Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen? Dat is de centrale vraag in het proefschrift van Eveliene Dera-de Bie. Begin juli heeft zij haar proefschrift ‘Overweight prevention, starting from birth onwards’ verdedigd.

Meer

ZonMw en VtdK in gesprek over onderzoek naar complementaire zorg

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en ZonMw voeren al enige tijd een discussie met elkaar over de vraag: of en wanneer wetenschappelijk onderzoek naar complementaire zorg (nog) zinvol is?

Meer

Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start

ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website