Nieuws

Projectideeën voor bestrijding zoönotische infecties in de publieke gezondheid

ZonMw heeft 29 projectideeën ontvangen voor de 2e subsidieoproep van het programma Non-alimentaire zoönosen

Meer

Kennisagenda Sport en Bewegen zorgt voor multidisciplinaire aanpak onderzoek

De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten. Dat is de inzet van de Kennisagenda ‘Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium’ die vandaag, 25 april 2016 verschijnt. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. Big data en data science spelen een rol als...

Meer

Doe mee aan digitale raadpleging voor Nationale Wetenschapsagenda

Voor de route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda is een digitiale raadpleging. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête de reeds bestaande ideeën in de route aanvullen. Sluitingstermijn: 1 mei.

Meer

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toont eerste resultaten TopZorg

Een versterkte samenwerking in de regio én meer ruimte voor het uitvoeren en bestendigen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is nu al de oogst van de deelname van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan het programma TopZorg. Met een digitale publicatie biedt het ziekenhuis een kijkje in de keuken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald.

Meer

Werkalliantie medebepalend voor succesvolle hulpverlening LVB-jongere

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een heel concrete opvatting van de werkalliantie met hun begeleider. Dat komt naar voren uit het eerste afgeronde onderzoek uit de ZonMw-programmalijn over nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer

Girls’Talk-Plus vergroot seksuele weerbaarheid LVB-meiden

Meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid. Om professionals handvatten te bieden deze meiden weerbaarder te maken is de bestaande methode Girls’Talk doorontwikkeld: Girls’Talk-Plus. Zowel de meisjes als de professionals zijn positief over dit programma.

Meer

Grote diversiteit aan projectideeën programma Antibiotica Resistentie (ABR)

Voor de 1e subsidieoproep van het programma ABR, die op 5 april sloot, heeft ZonMw 88 projectideeën ontvangen.

Meer

Geboortecentra in Nederland bevallen goed

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.

Meer

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland

Uit een verkenning van ZonMw en Zorgverzekeraar CZ, blijkt dat er een breed draagvlak is om de toepassing van gedeelde besluitvorming in Nederland te versnellen.

Meer

Duurzaam werkt beter

Minister Schippers van VWS heeft de eindevaluatie van het ZonMw-programma Arbeidsparticipatie en gezondheid aan de Tweede Kamer aangeboden. De opbrengsten zijn gebundeld in het magazine ‘Duurzaam werkt beter’, waarin werknemers, werkgevers en onderzoekers ervaringen op de werkvloer met onderzoek naar duurzame inzetbaarheid delen. En wat gezond en duurzaam werken voor werkgevers en werknemers betekent.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website