Nieuws

Tweede ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend

Na de vroegtijdige sluiting van de eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching, is een tweede ronde open per 1 september 2020. Via deze regeling kunnen zorginnovatoren een externe coach inhuren die adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg.

Meer

Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg afgerond

Grafische weergave van 6 paramedische beroepsgroepen: fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie huidtherapie en logopedie

In februari 2020 hebben 5 paramedische beroepsgroepen subsidie ontvangen vanuit het programma Paramedische Zorg voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Deze inventarisaties zijn nu opgeleverd.

Meer

Proefdiervrije innovaties voor beter COVID-19 onderzoek

Met financiering van het ministerie van VWS starten deze zomer 40 onderzoeksprojecten naar de coronapandemie en de gevolgen ervan. Er is snel en veel kennis nodig over het SARS-CoV-2 virus en de ziekte COVID-19. Proefdiervrije modellen kunnen daarbij helpen omdat de resultaten beter vertaalbaar zijn naar de mens en sneller resultaten op kunnen leveren. Vijf projecten gaan daarom aan de slag met proefdiervrij onderzoek.

Meer

Subsidieoproep Safety II en veiligheidsergonomie

Op verschillende manieren werken aan kwaliteit en veilligheid: reflectie, kwaliteitsstandaarden, bij- en nascholing, supervisie, etc.

Werken de principes van Safety II ook in de ziekenhuiszorg in Nederland? En leiden ze tot veiligere zorg voor patiënten? Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken kunnen nu subsidie aanvragen om oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II in kaart te brengen. De deadline voor het indienen van een projectidee is 13 oktober 2020 om 14.00 uur.

Meer

Onderzoek van start naar inzet leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven. Maar mogelijk kan leefstijl ook worden ingezet in de behandeling van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? Negen consortia starten met onderzoek en zorgen voor beter inzicht.

Meer

Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg

Portretfoto Marjon van Rijn

Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? In haar blog vertelt senior onderzoeker Marjon van Rijn hoe het oprichten van een transmuraal team palliatieve zorg, een transmuraal zorgpad en interprofessioneel opleiden hier bij helpen.

Meer

Eeuwenoud medicijn verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten met 30%

Cardiologen uit Nederland en Australië hebben een veelbelovende ontdekking gedaan. Een lage dosis van het al eeuwenlang gebruikte ontstekingsremmer colchicine verlaagt de kans op een nieuwe hart- of vaatziekte met 30%. ZonMw financierde dit onderzoek vanuit de rediscovery ronde van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Ook de Hartstichting steunde dit project.

Meer

Verpleegkundige is een beroep, geen baantje

Janneke van Vliet en Dineke Abels staan op 1,5 meter afstand van elkaar in een groene tuin

Wat kun je verwachten van het programma Verpleging en Verzorging? Commissievoorzitter Janneke van Vliet vertelt over de ontwikkeling van het vak en de subsidiemogelijkheden: ‘We willen het vak professionaliseren, zodat dit uiteindelijk leidt tot efficiëntere zorg die beter is voor de patiënt en de positie van de verpleegkundige en verzorgende versterkt. Daarvoor moeten we het vak serieus nemen.’

Meer

Suïcidaliteit, net zo complex als het weer

Op 10 september is het wereldsuïcidepreventiedag, een moment waarop we stilstaan bij het feit dat elke 40 seconden iemand ter wereld overlijdt door suïcide. Ggz onderzoeksfellow Derek de Beurs schreef een blog over zijn onderzoek naar nieuwe manieren om suicidaliteit beter te begrijpen.

Meer

Open Access: meer impact van onderzoek

Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Tijdens de coronapandemie is meer dan ooit gebleken dat dit belangrijk is. Artsen en patiënten bijvoorbeeld zoeken naar informatie over de behandeling van COVID-19. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er?

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website