Nieuws

Start programma Zingeving en Geestelijke verzorging

De minister van VWS heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de netwerken Palliatieve Zorg voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Met het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de verdere ontwikkeling van aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorgers ondersteund.

Meer

Vervolg ZonMw-programma Palliantie

De minister van VWS heeft afgelopen juni in een opdrachtbrief aan ZonMw bevestigd het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' te willen continueren. Het vervolg van Palliantie bouwt voort op resultaten uit eerdere programma’s gericht op palliatieve zorg.

 

Meer

Palliatieve zorg in opleiding geneeskunde

Portret van Franca Warmenhoven, Annemie Coutens en Daniëlle Verstegen
(v.l.n.r. dr. Franca Warmenhoven, dr. Annemie Courtens, dr. Daniëlle Verstegen)

Palliatieve zorg hoort niet alleen thuis bij huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Nagenoeg elke arts krijgt in de praktijk met palliatieve zorg te maken. Dat pleit voor integratie van palliatieve zorg in de basisopleidingen geneeskunde.

Meer

Regionale samenwerking brengt de juiste zorg op de juiste plek

Op de foto staan Hans Nijman en Ina Wolthers
Hans Nijman en Ina Wolthers

Sinds 2015 stimuleert het programma Naar regionale oncologienetwerken de oncologische netwerkzorg. Het Citrienfonds financiert het programma. Tientallen projecten bevorderen de samenwerking over de muren van ziekenhuizen heen. Belangrijk, want daardoor kunnen zorgverleners, patiënten en naasten samen betere keuzes maken over de zorg. En nu is er een ambitieuze agenda voor de komende vier jaar, opgesteld samen met de Taskforce Oncologie.

Meer

'Vrijwel niemand met een proactief zorgplan sterft nog in het ziekenhuis'

Portret Jenifer Coster en Pauline de Graeff
(v.l.n.r. Jenifer Coster en Pauline de Graeff)

Medisch specialisten zijn veelal sterk gericht op behandelen, op willen genezen. Met de patiënt in gesprek gaan over de palliatieve fase blijkt vaak lastig. In het UMCG zijn hiermee veel goede ervaringen opgedaan in een ZonMw-project MAPRO. Artsen, patiënten en naasten zijn er heel tevreden over.

Meer

'Bij hartfalen begint de palliatieve fase op dag 1'

Hartfalen is een ernstige ziekte, waaraan meer mensen binnen een jaar na een eerste opname overlijden dan bij kanker. Toch is er nog weinig besef hoe belangrijk palliatieve zorg is bij hartfalen. Cardioloog Petra van Pol pleit voor een tijdig gesprek met patiënt en naasten.

Meer

Wat kunnen we verwachten van de projecten sportblessurepreventie?

De 6 sportblessureprojecten die vorig jaar zijn gehonoreerd, zijn inmiddels ruim een half jaar aan de slag. De ambities en activiteiten tot nu toe zijn gebundeld in een digitale publicatie. Werken aan sportblessurepreventie is nodig want jaarlijks lopen sporters naar schatting 4,5 miljoen blessures op met alle gevolgen van dien.

Meer

Kwaliteitskader beter in beeld

Logo kwaliteitskader palliatieve zorg NL

Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is leidend voor het verlenen van goede zorg aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten. ZonMw heeft alle projecten binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' ingedeeld volgens de 10 domeinen die in het kader worden beschreven.

Meer

Preventie van SOA: nieuw onderzoek naar hiv en chlamydia

hand die vallende dominostenen tegenhoudt

Nieuwe onderzoeken naar hiv en chlamydia zijn gestart. De kennis die dit oplevert over deze seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) geeft beleids- en zorgprofessionals meer inzicht in de transmissie, het ziekteverloop en de preventie ervan.

Meer

Optimalisatie begint bij onderwijs: interview met Marijke Dericks Issing

Portret Marijke Dericks Issing

Op 1 oktober is het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg, georganiseerd vanuit het programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O²PZ). Programmamanager Marijke Dericks Issing vertelt waarom dit symposium zo belangrijk is.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website