Nieuws

Distributie matchmaking ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose (KIC)’

Op 14 maart is de matchmaking van de interdisciplinaire call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose.’ Onderzoekers (alfa, bèta, gamma) bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere gebruikers zijn uitgenodigd om deel te nemen.

14 March, a matchmaking for the call 'Early detection of osteoarthritis - Innovations for detection and diagnosis' will be held. Researchers (humanities, natural and engineering...

Meer

Studie moet gebruik URinControl-app onder vrouwen vergroten

Onlangs is een onderzoek van start gegaan naar de effectiviteit van een app voor vrouwen met urineverlies. De app zelf, UrinControl, bestaat al enkele jaren, maar het gebruik ervan is nog beperkt. Onder meer met de knelpuntenanalyse willen de initiatiefnemers van het URinControl-4All-onderzoek achterhalen wat ervoor nodig is om het gebruik te vergroten. ZonMw ondersteunt de studie met een VIMP-subsidie (Verspreidings- en Implementatie Impuls).

Meer

Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Welke kennis is er over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving? En welke vragen liggen er nog, specifiek over de leefomgeving in kwetsbare wijken? Deze kennissynthese geeft inzicht! Het vormt de basis voor een subsidieoproep die ZonMw op dit moment maakt.

Meer

Vooraankondiging subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Naar verwachting openen we in mei een subsidieoproep voor onderzoek naar een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken in Nederland. Het gaat om praktijkgerichte (onderzoeks)projecten en de focus ligt op kennisontwikkeling.

Meer

Subsidieoproepen Microplastics & Health: risicobeoordeling en handelingsperspectieven micro- en nanoplastics

ZonMw stelt 2 subsidieoproepen open voor onderzoek naar de gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics. De focus van de oproepen ligt op blootstelling, effecten, risico’s, standaardisatie en de invloed van gedrag en interventies. Op 3 april worden de oproepen tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht.

Meer

Minister Kuipers neemt Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica in ontvangst

Op maandag 6 maart 2023 heeft Véronique Timmerhuis het ‘Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica’ aangeboden aan minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitreiking vond plaats tijdens een minisymposium georganiseerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Meer

Verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 3.0 van start

Groepsfoto deelnemers LMNR 3.0

In januari 2023 is de derde groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 3.0). De leiderschapstraining richt zich op gepromoveerde verpleegkundigen die werkzaam zijn als onderzoekers. Nieuwsgierig wie dat zijn en aan welke onderwerpen zij werken? Bekijk hun profielen op onze website.

Meer

Overgang naar volwassenenzorg voor jongeren met een verstandelijke beperking

Portretfoto Agnies van Eeghen

Iedereen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking loopt een groot risico op transitie- en levensfaseproblematiek. Daarom is er meer aandacht nodig voor hun transitie van kind naar volwassene én voor hun transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg. Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Agnies van Eeghen pleit voor meer bewustzijn van deze doelgroep bij andere zorgverleners, meer artsen VG én meer artsen VG in ziekenhuizen.

Meer

Optimale aansluiting richtlijnen delier

Portret Marja Molag en Robbert Gobbens

De stap van V&VN voor de ontwikkeling van de richtlijn delier kwam op een uitgelezen moment. Want de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie werkte aan een update van hun richtlijn Delier bij Volwassenen. ‘Het was 2 vliegen in 1 klap. Zo konden we in aparte maar vrijwel parallelle processen de richtlijnen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en voor medisch specialisten optimaal op elkaar laten aansluiten.’

Meer

Onderzoek voor de dagelijkse praktijk van de huisartsenzorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Illustratie huisarts in wachtkamer

Om de behandeling van en de zorg voor patiënten te verbeteren, financieren we 7 nieuwe onderzoeksprojecten die vragen beantwoorden waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door promovenda in opleiding tot arts dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website