Nieuws

Hoogst haalbare score voor website Humane Endpoint

Onlangs is de website Humane Endpoints (humane eindpunten in dierexperimenteel onderzoek) door het tijdschrift Lab Animal, het belangrijkste tijdschrift in Amerika voor het proefdierkundige veld, beoordeeld en heeft op alle criteria de hoogst haalbare score gekregen. De website is mede door financiering van ZonMw binnen het programma Dierproeven Begrensd tot stand gekomen en verder uitgebreid.

Meer

Antibioticagebruik in ziekenhuizen nog niet adequaat

Onderzoeker Caroline van den Bosch promoveert vandaag op het onderzoek naar kwaliteitsindicatoren waarmee het antibioticagebruik geëvalueerd en verbeterd kan worden.

Meer

Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden

Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen. Daarom heeft het Athena Instituut (VU) samen met tientallen zorgprofessionals uit Noordwest Nederland de Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ontwikkeld.

Meer

Voorbereidingen Consortium Complementaire Zorg van start

Een constructief debat dat bijdraagt aan een verantwoorde positionering van complementaire interventies in de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is wat ZonMw beoogt met het benoemen van een begeleidingscommissie Consortium Complementaire Zorg per 1 februari 2016.

Meer

Kwetsbare oudere beter in beeld met spiegelgesprekken en netwerkkaartje

Zorg voor en ondersteuning van kwetsbare ouderen vraagt om samenwerking van een multidisciplinair team van hulpverleners in samenspel met de oudere en mantelzorgers. Om de inbreng van ouderen te verankeren in deze samenwerking, is in het onderzoeksproject ‘Patiëntervaringen in het multidisciplinaire eerstelijns team’ gestart met spiegelgesprekken en netwerkkaartjes.

Meer

Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken

Dementienetwerken of -ketens bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Om de samenwerking te verbeteren, heeft het Trimbos-instituut samen met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg de digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken ontwikkeld.

Meer

Samenwerking tussen zorgprofessionals toetsen en verbeteren

Bij succesvolle samenwerking spelen zachte, meer gedragsmatige factoren een belangrijke rol. Daarom heeft het ZonMw-programma Op één lijn 6 onderzoeksprojecten gefinancierd op dit gebied. De projecten hebben niet alleen kennis opgeleverd, maar ook 6 concrete instrumenten ontwikkeld om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren.

Meer

Eindgebruiker en transparantie zijn essentieel bij preventie Infectieziekten en Q-koorts

ZonMw overhandigde aan VWS de eindevaluatie van de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding en Q-koorts tijdens de denkkrachtconferentie.

Meer

14 projecten gehonoreerd over voeding, bewegen en gezondheid

In het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) zijn veertien projecten gehonoreerd. In JPI HDHL werken 25 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten en gezamenlijk grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken. NWO en LSH zijn hierin partners van ZonMw.

Meer

Ministerie van Defensie: oproep onderzoek veteranenzorg

Wilt u onderzoek doen naar gezondheidszorg voor veteranen? Op de website van het ministerie van Defensie staat een oproep.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website