Nieuws

Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg

Joost Dekker

In het programma Paramedische Zorg werken 6 beroepsgroepen, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland aan een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een interview legt commissievoorzitter Joost Dekker uit hoe de beoogde resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat.

Meer

Webinar Gemeenten Samen Gezond op 2 oktober

Werkt u bij een gemeente, kennis- of praktijkpartner en wilt u aan de slag met gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk? Doe mee met ons webinar. Dan hoort u alles over de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond en kunt u digitaal netwerken. De oproep gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/gemeentensamengezond.

Meer

Benoeming nieuw bestuurslid

Wilco Peul is per 1 september 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Hij is voor 3 jaar benoemd door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Meer

Subsidieoproep ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ voor de laatste keer geopend

Werkt u met uw (lokale) partners aan een afgestemd aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen? En wilt u uw startende netwerk graag verder ontwikkelen? Vanaf vandaag kunt u een Ontwikkelsubsidie (Fase I) aanvragen van de programmalijn ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’. De oproep staat open tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur. Begin 2021 opent de laatste subsidieoproep voor de meer gevorderde netwerken (Fase II...

Meer

Onderzoek effect BCG-vaccin tegen gevolgen COVID-19 bij kwetsbare ouderen

In Nederland start deze week een grote studie in 22 ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s én de Santeon topklinische ziekenhuizen, die gaat onderzoeken of het vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) bescherming biedt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. De studie wordt gecoördineerd door UMC Utrecht. ZonMw heeft dit project gefinancierd.

Meer

Verklarend onderzoek sociaaleconomische gezondheidsverschillen (voorlopige resultaten)

Wat is de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus? Wetenschappers uit verschillende disciplines en sectoren werken samen aan verklarend onderzoek in vijf projecten. Ze geven inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van die relatie. In onze nieuwste publicatie delen de projectleiders graag de opbrengsten van hun werk tot nu toe!

Meer

Tweede ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend

Na de vroegtijdige sluiting van de eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching, is een tweede ronde open per 1 september 2020. Via deze regeling kunnen zorginnovatoren een externe coach inhuren die adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg.

Meer

Inventarisatie kwaliteitsstandaarden paramedische zorg afgerond

Grafische weergave van 6 paramedische beroepsgroepen: fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie huidtherapie en logopedie

In februari 2020 hebben 5 paramedische beroepsgroepen subsidie ontvangen vanuit het programma Paramedische Zorg voor het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Deze inventarisaties zijn nu opgeleverd.

Meer

Proefdiervrije innovaties voor beter COVID-19 onderzoek

Met financiering van het ministerie van VWS starten deze zomer 40 onderzoeksprojecten naar de coronapandemie en de gevolgen ervan. Er is snel en veel kennis nodig over het SARS-CoV-2 virus en de ziekte COVID-19. Proefdiervrije modellen kunnen daarbij helpen omdat de resultaten beter vertaalbaar zijn naar de mens en sneller resultaten op kunnen leveren. Vijf projecten gaan daarom aan de slag met proefdiervrij onderzoek.

Meer

Subsidieoproep Safety II en veiligheidsergonomie

Op verschillende manieren werken aan kwaliteit en veilligheid: reflectie, kwaliteitsstandaarden, bij- en nascholing, supervisie, etc.

Werken de principes van Safety II ook in de ziekenhuiszorg in Nederland? En leiden ze tot veiligere zorg voor patiënten? Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken kunnen nu subsidie aanvragen om oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II in kaart te brengen. De deadline voor het indienen van een projectidee is 13 oktober 2020 om 14.00 uur.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website