Nieuws

Bruggen naar gezond gewicht

Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende...

Meer

Living labs Sport en Bewegen verspreiden bereikte resultaten

In januari 2023 starten 10 Living Labs Sport en Bewegen met het verbreden en opschalen van de behaalde resultaten. Ze hebben daarvoor extra financiering van ZonMw en Sportinnovator ontvangen.

Meer

Vmbo sportlab gestart

In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers.

Meer

Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie

Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Meer

Interprofessionele samenwerking tussen aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis

Natasja Looman

Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Maar hoe moet zo’n interprofessioneel lesprogramma er dan uitzien? Dat onderzocht Natasja Looman voor de stageperiode van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis.

Meer

Vooraankondiging subsidieoproep

Begin 2023 wordt een subsidieoproep opengesteld door het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw naar impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV’en). Het programma ZE&GG is een gezamenlijk initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) en ZonMw zijn strategische partners...

Meer

Inspirerende slotbijeenkomst voor eenzaamheidsinitiatieven

Op vrijdag 4 november organiseerde Leyden Academy on Vitality and Ageing en ZonMw een bijeenkomst voor alle eenzaamheidsinitiatieven binnen de subsidieronde subsidieronde 'Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid'. Projectleiders uit 61 initiatieven, ervaringsdeskundigen en onderzoekers kwamen bijeen om van elkaars kennis en ervaringen te leren.

Meer

Nieuwe inzichten over Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Hieke Barends

Aanhoudende Lichamelijke Klachten zijn in 70% van de gevallen chronisch. Het is daarom belangrijk dat behandelaars beseffen hoe groot de kans op een chronisch verloop van deze aandoening is. En dat mensen vooral worstelen met de grilligheid van hun klachten. Dit vraagt om een behandeling die meer is gericht op grip krijgen op de klachten, in plaats van blijven zoeken naar een oorzaak of diagnose. Lees het interview hierover met Hieke Barends.

Meer

Patiëntveiligheid vergroten door te leren van wat goed gaat: 12 projecten van start

Op verschillende manieren werken aan patiëntveiligheid

De zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken wordt steeds complexer, waardoor het belang van patiëntveiligheid toeneemt. Een manier om patiëntveiligheid te vergroten, is door vooral kijken naar de dagelijkse praktijk, die meestal goed gaat. Dit is een belangrijk Safety-II principe. Maar hoe doe je dat, en wat zijn nu precies de werkzame en werkbare elementen van Safety-II? Dat gaan 12 projecten in de dagelijkse praktijk onderzoeken.

Meer

Aan de slag met goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging

Verpleegkundige, verzorgende en cliënt in gesprek

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom werkten 10 projecten in de verpleging en verzorging aan een toegankelijk overzicht van goed beschreven voorbeelden. Bekijk de resultaten en ga ermee aan de slag!

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website