Nieuws

Digitale raadpleging voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Sport en Bewegen

Doe mee aan de digitale enquête over Sport en Bewegen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en geef uw mening over prioriteiten voor onderzoek. Het invullen neemt slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag. Tot 11 mei a.s. kunt u de enquête invullen.

Meer

Tien procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat meldt dat vorig jaar in totaal 356.00 jongeren hulp ontvingen. In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd: daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblematiek.

Meer

Projectideeën voor bestrijding zoönotische infecties in de publieke gezondheid

ZonMw heeft 29 projectideeën ontvangen voor de 2e subsidieoproep van het programma Non-alimentaire zoönosen

Meer

Kennisagenda Sport en Bewegen zorgt voor multidisciplinaire aanpak onderzoek

De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten. Dat is de inzet van de Kennisagenda ‘Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium’ die vandaag, 25 april 2016 verschijnt. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. Big data en data science spelen een rol als...

Meer

Doe mee aan digitale raadpleging voor Nationale Wetenschapsagenda

Voor de route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda is een digitiale raadpleging. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête de reeds bestaande ideeën in de route aanvullen. Sluitingstermijn: 1 mei.

Meer

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toont eerste resultaten TopZorg

Een versterkte samenwerking in de regio én meer ruimte voor het uitvoeren en bestendigen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is nu al de oogst van de deelname van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan het programma TopZorg. Met een digitale publicatie biedt het ziekenhuis een kijkje in de keuken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald.

Meer

Werkalliantie medebepalend voor succesvolle hulpverlening LVB-jongere

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een heel concrete opvatting van de werkalliantie met hun begeleider. Dat komt naar voren uit het eerste afgeronde onderzoek uit de ZonMw-programmalijn over nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer

Girls’Talk-Plus vergroot seksuele weerbaarheid LVB-meiden

Meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid. Om professionals handvatten te bieden deze meiden weerbaarder te maken is de bestaande methode Girls’Talk doorontwikkeld: Girls’Talk-Plus. Zowel de meisjes als de professionals zijn positief over dit programma.

Meer

Grote diversiteit aan projectideeën programma Antibiotica Resistentie (ABR)

Voor de 1e subsidieoproep van het programma ABR, die op 5 april sloot, heeft ZonMw 88 projectideeën ontvangen.

Meer

Geboortecentra in Nederland bevallen goed

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website