Nieuws

‘Beter-niet-doenlijst’ met niet effectieve medische handelingen gepresenteerd

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg.

Meer

Waarom is onderzoek zo belangrijk voor de verpleegkundige praktijk?

Verpleegkundigen spelen een rol in veel aspecten van de zorg. Door het verpleegkundig handelen beter te onderbouwen, wordt de kwaliteit van zorg verder verbeterd. Anne Eskes wil onderzoek, onderwijs en praktijk optimaal combineren en neemt daarom deel aan het leiderschapsprogramma ‘Leadership Mentoring in Nursing Research’, dat met subsidie vanuit ZonMw is ontwikkeld.

Meer

ZonMw richt zich op de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De kwetsbaarste groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Daarnaast hebben deze mensen vaak meerdere problemen op verschillende gebieden waardoor het voor hen lastig is om een gezonde leefstijl na te streven.

Meer

Programma Kwaliteit Kinderopvang in aantocht

Het ministerie van SZW heeft ZonMw de opdracht gegeven om een programma Kinderopvang te ontwikkelen. Doel van het programma is om een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. Het ministerie van SZW stelt hiervoor 2 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 t/m 2020.

Meer

In Mediator 20 rubriek Afgeronde projecten

Wie krijgt dementie door vaatschade?

Vaatschade is een veel voorkomende oorzaak van dementie. In dit programma, dat liep van april 2011 tot april 2016, onderzocht het onderzoeksteam of er op individueel niveau voorspeld kan worden wie de grootste kans heeft door vaatschade dement te worden en of er betere en gevoeligere manieren zijn om vaatschade in de hersenen die kan leiden tot dementie te meten

Meer

Lacunes en tegenstrijdigheden eerder aan het licht door thematische wetsevaluatie

Thematisch evalueren van wetten heeft duidelijk meerwaarde maar kent ook valkuilen. Dat blijkt uit het rapport ‘Zelfevaluatie programma Thematische Wetsevaluatie: opbrengsten en gebruik’.

Meer

Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Patiënt included innoveren

Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Tijdens het Innovatiecafé op 8 december laten we aan de hand van twee voorbeeldcases zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat.

Meer

Vluchtelingen aan het werk

In december 2016 starten 3 onderzoeken die zich richten op het aan het werken helpen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het verbeteren van hun gezondheid krijgt hierin bijzondere aandacht. De projecten ontvangen bijna 375.000 euro subsidie vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. De onderzoeken focussen op de verschillende aanpakken van gemeenten om de participatie van vergunninghouders te stimuleren.

Meer

Twee nieuwe bestuursleden Fawzia Nasrullah en Jacqueline Kool

Fawzia Nasrullah en Jacqueline Kool zijn benoemd als bestuurslid van ZonMw. Zij volgden op 1 november Elisa Carter en Hwa Tjoa op, die afscheid namen als bestuursleden.

Meer

Parel voor Versterk je enkel: blessurepreventie met toegankelijke tools

Zo’n 187 miljoen euro per jaar, dat zijn de maatschappelijke kosten van enkelblessures in Nederland. Daarom is effectieve preventie van groot belang. Het project Versterk je Enkel van het Onderzoekprogramma Sport draagt hier met twee toegankelijke tools aan bij. Voor dat resultaat ontving projectleider Evert Verhagen van het VUmc op 3 november 2016 een ZonMw-parel tijdens het symposium Sportblessurepreventie in Amsterdam.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website