Nieuws

Vooraankondiging subsidieronde Gewoon Bijzonder - ‘Jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein’

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor ‘klein-maar-fijn’-projecten. Deze projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. De subsidieronde hierover gaat naar verwachting 1 november 2016 open.

Meer

Evaluatie Jeugdwet gestart

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

Meer

Meer aandacht voor effectonderzoek naar gezonde leefstijl

Dat is één van de conclusies die de werkgroep 'IBO Gezonde leefstijl' publiceert in haar eindrapport (het interdepartementaal beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl). De interdepartementale werkgroep stelt dat het belangrijk is dat de kennis over de effecten van leefstijlbeleid wordt vergroot. En dat de effecten niet alleen op gezondheid maar ook op bredere maatschappelijke effecten worden gemeten. Zo zijn de ministeries van OCW en VWS van plan om de...

Meer

Wat hebben positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement gemeen?

Het concept positieve gezondheid raakt steeds meer bekend en vindt steeds vaker een toepassing in de onderwijs-, preventie- en zorgpraktijk en het onderzoek. Op een invitational conference op 8 september 2016 reflecteerde het (praktijk)veld op positieve gezondheid, positieve psychologie en zelfmanagement.

Meer

Beter onderwijs voor het verlenen van palliatieve zorg

Met de ‘kennissynthese onderwijs' is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten. De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen MBO, HBO en WO, waardoor het mogelijk wordt om professionals op te leiden, die in teams kunnen werken en eenzelfde (vak-)taal spreken.

Meer

Subsidieronde 5 dementieonderzoek Memorabel fase 2 nu geopend!

Vanaf vandaag is het mogelijk om een projectidee in te dienen bij het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Deze nieuwe subsidieronde hoort bij fase 2 van Memorabel (2017 – 2020). Memorabel fase 2 is onderdeel van het Deltaplan Dementie en financiert zowel onderzoek voor de patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen.

Meer

Digitale raadpleging 'Gezond ouder worden'

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag horen we hoe u vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.

Meer

ZonMw druk bezocht op de Voor de Jeugd Dag

Maandag 3 oktober 2016 organiseerden de ministeries van VWS, VenJ, OCW, NJi en de VNG voor de 4e keer de Voor de Jeugd Dag. Ruim 1.300 beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd waren hier bij elkaar om te discussiëren, te netwerken en kennis te delen.

Meer

Risico op psychische aandoening na abortus niet verhoogd

Het is een vraag die zowel de wetenschap als de politiek graag beantwoord ziet: leidt het meemaken van een abortus tot het ontwikkelen van psychische aandoeningen? Jenneke van Ditzhuijzen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, heeft zich enige jaren beziggehouden met deze vraag. In haar rapport, dat begin oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer, concludeert ze dat een abortus het risico op psychische aandoeningen niet significant verhoogt.

Meer

Call Gender en Gezondheid: Algemene onderzoeksronde

Deze subsidieoproep biedt ruimte aan wetenschappers om bestaande kennislacunes in te vullen. De onderzoeksprojecten zijn erop gericht nieuwe wetenschappelijke sekse- en gendersensitieve kennis te genereren op het gebied van preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website