Nieuws

Actieonderzoek ‘Lerend Transformeren’ binnen het jeugddomein

Professionals en organisaties in het jeugddomein ondersteunen in een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie door middel van actieonderzoek naar het ondersteuningsaanbod. Dat staat centraal in het recent gestarte project ‘Lerend Transformeren’.

Meer

Subsidieoproep infectieziektebestrijding: kennisinfrastructuur en aanpak

virus
virus

Tot 26 april kun je projectideeën indienen.

Meer

Eerste onderzoeksprojecten Gender en Gezondheid gehonoreerd

In maart 2017 zullen de eerste projecten van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van start gaan. Het ministerie van VWS heeft de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte aan kennis over het onderwerp Gender en sekse gesignaleerd en hier extra vrij voor geld gemaakt. Dat er grote interesse in dit onderwerp is, blijkt uit de vele aanvragen die zijn ingediend.

Meer

Excellente wetenschap houdt rekening met m/v-verschillen

4 lachende vrouwen en man met microfoon

Aandacht voor sekse en gender in onderzoek is onderdeel van excellente wetenschap. Daar waren de deelnemers van de ZonMw-bijeenkomst ‘Man-vrouwverschillen beter in beeld in gezondheidszorgonderzoek!’ het over eens. Maar waarom gebeurt het dan nog relatief weinig? Is het altíjd relevant? Wat levert het op? En hoe kun je er als onderzoeksfinancier voor zorgen dat onderzoekers meer aandacht besteden aan verschillen tussen mannen en vrouwen in...

Meer

Programma TopZorg: de tussenstand in beeld gebracht

Nadat vorige week de minister de tussenevaluatie van het experiment TopZorg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is dit een mooi moment voor de ziekenhuizen zelf om de balans op te maken na twee jaar TopZorg.

Meer

Subsidieaanvragen over werklozen aan het werk helpen

ZonMw ontving 23 subsidieaanvragen binnen de 2e subsidieronde van Vakkundig aan het werk. De aanvragen gaan over onderzoek naar de verschillende aanpakken van gemeenten in het domein van werk en inkomen. De vraag ‘wat werkt voor wie, waarom en wanneer’ staat centraal.

Meer

Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada

Vandaag hebben het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro (8 miljoen Canadese dollar) investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN CAN-DU. Dit onderzoek moet een personalized medicine behandeling...

Meer

Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers

Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers

Meer

IMDI @ Innovation for Health

Donderdag 16 februari was het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) met een keynote spreker, een pitch en main track sprekers vertegenwoordigd op Innovation for Health in het WTC in Rotterdam. Ruim 800 deelnemers ontmoetten elkaar en werden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg.

 

Meer

ZonMw maakt zich hard voor depressiepreventie

Op woensdag 15 februari tekent ZonMw samen met 19 andere partijen de pledge depressiepreventie op de conferentie 'Alles is gezondheid'. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website