Nieuws

VWS investeert 12 miljoen in onderzoek naar gender en gezondheid

Minister Edith Schippers van VWS trekt de komende jaren 12 miljoen euro uit voor onderzoek naar gezondheid van vrouwen. Dit maakt Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg vandaag bekend op de bijeenkomst van WOMEN Inc. over genderspecifieke gezondheidszorg.

Meer

Leiderschapsprogramma verpleegkunde van start

Twaalf postdocs verpleegkunde starten maandag 8 februari 2016 met een tweejarig leiderschapsprogramma verpleegkunde. Het leiderschapsprogramma is een unieke activiteit om de onderzoeksinfrastructuur voor verpleegkunde te verbreden.

Meer

Succesvolle gezamenlijke subsidieoproep ERA-Net Transcan2

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn in de eerste gezamenlijke subsidieoproep van het ERA-net TRANSCAN2, een Europees netwerk van onderzoekfinanciers op het terrein van kankeronderzoek, zeer succesvol geweest.

Meer

Samenwerking met proefdiervrij in de spotlights

ZonMw wil maatschappelijke organisaties actief betrekken bij onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Dit kan bijvoorbeeld door projecten mee te financieren of door samen op te trekken in de communicatie over alternatieven voor dierproeven.

Meer

Nieuwe geneesmiddelenvisie VWS

Patiënten moeten sneller toegang hebben tot nieuwe, baanbrekende geneesmiddelen, maar wel tegen aanvaardbare prijzen. ‘Dat kan alleen als we de discussie openen over zaken die tot nog toe onbespreekbaar waren, zoals de machtspositie van de farmaceutische industrie’, aldus minister Schippers.

Meer

Impuls aan meer stageplekken studenten hbo-v in de wijk

De vraag naar wijkverpleegkundigen is toegenomen en dit zal, naar verwachting, ook de komende jaren nog doorzetten. Mensen blijven langer thuis wonen en de zorg wordt complexer.

Meer

Baanbrekende kankerdiagnostiek gekocht door Amerikaans bedrijf

Het Amerikaanse biotech-bedrijf Illumina heeft het patent gekocht van een methode om in een zeer vroeg stadium kanker via enkele druppels bloed op te sporen. Deze methode is bedacht en ontwikkeld door prof. dr. Tom Würdinger van de afdeling neurochirurgie van het VUmc. Hij ontving in 2014 de Galenus Researchprijs voor deze vinding. Voor zijn onderzoek heeft hij diverse subsidies van ZonMw gekregen.

Meer

Hoogst haalbare score voor website Humane Endpoint

Onlangs is de website Humane Endpoints (humane eindpunten in dierexperimenteel onderzoek) door het tijdschrift Lab Animal, het belangrijkste tijdschrift in Amerika voor het proefdierkundige veld, beoordeeld en heeft op alle criteria de hoogst haalbare score gekregen. De website is mede door financiering van ZonMw binnen het programma Dierproeven Begrensd tot stand gekomen en verder uitgebreid.

Meer

Antibioticagebruik in ziekenhuizen nog niet adequaat

Onderzoeker Caroline van den Bosch promoveert vandaag op het onderzoek naar kwaliteitsindicatoren waarmee het antibioticagebruik geëvalueerd en verbeterd kan worden.

Meer

Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden

Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen. Daarom heeft het Athena Instituut (VU) samen met tientallen zorgprofessionals uit Noordwest Nederland de Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ontwikkeld.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website