Nieuws

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toont eerste resultaten TopZorg

Een versterkte samenwerking in de regio én meer ruimte voor het uitvoeren en bestendigen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is nu al de oogst van de deelname van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan het programma TopZorg. Met een digitale publicatie biedt het ziekenhuis een kijkje in de keuken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald.

Meer

Werkalliantie medebepalend voor succesvolle hulpverlening LVB-jongere

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een heel concrete opvatting van de werkalliantie met hun begeleider. Dat komt naar voren uit het eerste afgeronde onderzoek uit de ZonMw-programmalijn over nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer

Girls’Talk-Plus vergroot seksuele weerbaarheid LVB-meiden

Meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid. Om professionals handvatten te bieden deze meiden weerbaarder te maken is de bestaande methode Girls’Talk doorontwikkeld: Girls’Talk-Plus. Zowel de meisjes als de professionals zijn positief over dit programma.

Meer

Grote diversiteit aan projectideeën programma Antibiotica Resistentie (ABR)

Voor de 1e subsidieoproep van het programma ABR, die op 5 april sloot, heeft ZonMw 88 projectideeën ontvangen.

Meer

Geboortecentra in Nederland bevallen goed

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.

Meer

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland

Uit een verkenning van ZonMw en Zorgverzekeraar CZ, blijkt dat er een breed draagvlak is om de toepassing van gedeelde besluitvorming in Nederland te versnellen.

Meer

Duurzaam werkt beter

Minister Schippers van VWS heeft de eindevaluatie van het ZonMw-programma Arbeidsparticipatie en gezondheid aan de Tweede Kamer aangeboden. De opbrengsten zijn gebundeld in het magazine ‘Duurzaam werkt beter’, waarin werknemers, werkgevers en onderzoekers ervaringen op de werkvloer met onderzoek naar duurzame inzetbaarheid delen. En wat gezond en duurzaam werken voor werkgevers en werknemers betekent.

Meer

Drie Sportimpulsoproepen leveren 290 subsidieaanvragen op

Tot 12 april 14.00 uur konden lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls subsidieaanvraag indienen. ZonMw ontving 177 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2016, 89 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 24 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Meer

Innovatieve interventies in een nieuwe setting

Werkt een innovatieve interventie ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde interventie te vertalen naar de eigen praktijk? Wat kunnen we leren van implementatieprojecten?

Meer

Knelpunten ontwikkeling geavancerde therapieën in kaart gebracht

De implementatie van geneesmiddelen die zijn gebaseerd op biologisch materiaal zoals cellen, weefsels of genen stagneert vaak. Het LUMC heeft in kaart gebracht waar het misgaat bij het ontwikkelen van deze zogenoemde Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Financiering blijkt een belangrijk knelpunt, evenals de complexiteit van regelgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn donderdag 7 april aangeboden aan Edvard Beem, plv. directeur van...

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website