Nieuws

Op weg naar concrete en waardevolle reflectie binnen de huisartsenopleiding

Foto Sven Schaepkens

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot huisarts. Docenten doen hun best dit goed te organiseren en studenten steken veel tijd in gesprekken en portfolio’s. Toch ervaren huisartsen in opleiding reflectie als ‘vaag’ of een keurslijf. Of er is weinig consensus over wat reflectie nou echt is. Datzelfde geldt voor de literatuur. Daarom wil promovendus Sven Schaepkens reflectie met zijn onderzoek ‘concreet en waardevol’ maken.

Meer

Hoe kan je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen?

De resultaten van het Supreme Nudge onderzoek laten zien dat de verleiding voor ongezonde producten in de supermarkt te groot is. Enkele prijsmaatregelen en nudges rond gezonde producten zijn hier niet tegen opgewassen. Wettelijke maatregelen zijn nodig om mensen écht te kunnen verleiden tot het kiezen van gezondere voeding. Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting willen bijdragen aan de...

Meer

Parel voor onderzoek naar combineren coronavaccins

Groep onderzoekers die parelbeeldje hebben ontvangen

De SWITCH-trial, die middenin de coronapandemie razendsnel werd opgestart, bewees dat het goed mogelijk is om na een eerste coronavaccinatie met Janssen vervolgens te wisselen naar het Moderna of Pfizer vaccin. Het combineren van de verschillende vaccins leidt zelfs tot een betere bescherming. Op 3 november ontving prof. Hugo van der Kuy namens het SWITCH-consortium een Parel van ZonMw.

Meer

Subsidieplafond Landelijk onderzoeks- en begeleidingstraject verhoogd

De problematiek rondom onbegrepen gedrag is complex en kent een grote gelaagdheid. Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus kan bijdragen aan een duurzame persoonsgerichte aanpak. Met de subsidieoproep Landelijk onderzoeks- en begeleidingstraject worden ongeveer 50 projecten - Zorg & Veiligheid én de Kenniswerkplaatsen - ondersteund bij het inrichten en uitvoeren van een dynamisch leer- & verbeterproces en wordt de ontwikkeling...

Meer

Hoe kan en moet de overgang van kinder- naar volwassenzorg beter?

AnneLoes van Staa en Elise Wessels

Het gaat vaak niet goed als jongeren de overgang maken van kinder- naar volwassenzorg. Hoe kan en moet de transitiezorg beter? Medicijnenstudente Elise Wessels, die haar eigen ervaringen deelt, en transitiezorg lector AnneLoes van Staa vertellen hoe je dit aanpakt. ‘Je gunt elke jongere met een chronische ziekte goede transitiezorg. Het moet de vaste aanpak worden. Het voorkomt ellende en ook complicaties. Er is een wereld te winnen.’

Meer

Grote Nederlandse betrokkenheid bij internationaal dementie- en Parkinsononderzoek

Bij de helft van de gehonoreerde consortia van het internationale EU Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Zo wordt met financiering van ZonMw en Alzheimer Nederland gewerkt aan kennis over niet-farmacologische interventies voor mensen met neurodegeneratieve ziekte. Ook wordt het internationale netwerk van Nederlandse onderzoekers versterkt.

Meer

Marijn van Ballegooijen en Sander Hilberink benoemd als bestuurslid ZonMw

Sander Hilberink en Marijn van Ballegooijen
Sander Hilberink en Marijn van Ballegooijen

Marijn van Ballegooijen en Sander Hilberink worden per 1 november 2022 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Zij volgen Fawzia Nasrullah en Jacqueline Kool op, van wie de benoemingstermijnen aflopen. De bestuursleden worden officieel voor 3 jaar benoemd door minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer

Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis (leefstijlgeneeskunde)

In het leefstijlloket gaat de leefstijlmakelaar in gesprek met patiënten met een leefstijl gerelateerde ziekte, die onder behandeling zijn van het ziekenhuis. Het loket vormt een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt. Judith Jelsma vertelt er meer over.

Meer

Meld je nu aan voor de workshop over FAIR data stewardship en datamanagement

Op maandagmiddag 21 november 2022 vindt om 13.00 uur de ‘ETH Knowledge Exchange Workshop on FAIR implementation’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Deze workshop staat in het teken van FAIR data stewardship en datamanagement. Vanuit het programma Enabling Technologies Hotels (ETH) komen er verschillende presentaties aan bod en is er ruimte voor discussie. Laat je inspireren en meld je aan!

Meer

Expertbijeenkomst Alcoholpreventie om kennislacunes op te halen

Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal op 12 december, tijdens de expertbijeenkomst Alcoholpreventie van ZonMw en het Trimbos-instituut. Komt u ook?

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website