Nieuws

Onderzoekers en ervaringsdeskundigen werken samen aan onderzoek naar coronavaccinatie bij nierpatiënten

groep mensen in een kring

Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem slaat COVID-19 harder toe, terwijl zij in de regel ook minder baat hebben van vaccinaties. Het RECOVAC-consortium, waarin naast onderzoekers ook ervaringsdeskundigen deelnemen, stelde vast dat niertransplantatiepatiënten minder goed reageren op coronavaccinatie. Gelukkig blijkt de respons te verbeteren door een herhaalprik.

Meer

Palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD

Gecombineerde foto van Els Verschuur en Linda Brandjes

De ziekte COPD kan grillig verlopen, waardoor het bij patiënten niet altijd makkelijk is om de palliatieve fase vast te stellen. Hoe kun je deze fase tijdig herkennen en bespreken? Projectleider Els Verschuur en verpleegkundig specialist Linda Brandjes vertellen hoe een nieuwe online toolbox helpt bij palliatieve zorg voor mensen met COPD.

Meer

Nieuwsflits Talentprogramma: versimpeling aanvraagproces en planning 2023

Met de invoering van de tweefasenbeoordeling wordt in 2023 het indienen van een aanvraag voor het hele Talentprogramma versimpeld. Daarnaast zijn de indieningsdata voor de vooraanmelding Talentprogramma 2023 grotendeels bekend: Vici 14 maart en Veni 5 september. De deadline voor de Vidi vooraanmelding valt in het laatste kwartaal van 2023.

Meer

Vooraankondiging tweede ronde Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek

Eind van dit jaar kunnen regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze impuls wordt opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen.

Meer

Hoe zorg je ervoor dat méér vmbo-scholen het lesmateriaal van Krachtvoer gebruiken in de onderwijspraktijk?

Projectleider en LLO Kennismakelaar Conny Kintzen deelt haar implementatie-aanpak! De afgelopen 2 jaar werkte ze aan de implementatie van Krachtvoer, een lesmethode over gezonde voeding. Dat doet ze door onder andere het programma te optimaliseren voor gebruik in de praktijk én door het bekend te maken. Dit is één van de 13 projecten binnen onze ronde ‘Implementatie-impulsen’ (Preventieprogramma).

Meer

Lager risico op diabetes type 2 door piek in lichaamsbeweging tijdens middag en avond

Mensen die het meest bewegen in de middag en avond, zijn minder insulineresistent dan mensen die vooral ’s ochtends of verspreid over de hele dag bewegen. Dit betekent dat ze een lager risico op diabetes type 2 hebben. Deze resultaten publiceerden onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het tijdschrift Diabetologia. Dit onderzoek is deels gefinancierd met een Diabetes II doorbraakprojectsubsidie van het Diabetes Fonds en...

Meer

Snelle en laagdrempelige communicatie binnen netwerk Beter Thuis Loosduinen

Goede communicatie tussen zorg-, welzijns-, en ondersteuningsprofessionals is essentieel in de samenwerking om ouderen te helpen op een goede en veilige manier langer thuis te kunnen wonen. Het lokale netwerk Beter Thuis Loosduinen in Den Haag ging hiermee aan de slag en plukt hier steeds meer de vruchten van. Zij delen tips en kijken naar de toekomst.

Meer

ZonMw ondertekent Agreement on Reforming Research Assessment

ZonMw tekende op 28 oktober 2022 het Europese verdrag ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. Deze overeenkomst van de Europese Commissie en Science Europe (de Europese onderzoeksorganisaties) bevat afspraken over hoe onderzoeksresultaten beoordeeld dienen te worden met als doel de kwaliteit en impact van onderzoek te verbeteren.

Meer

Nieuwe kernset generieke PROMs implementeren in de dagelijkse praktijk: 7 projecten van start

Op diverse manieren samen werken aan kwaliteit van zorg

De nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is ontwikkeld om patiënten-ervaringen van geleverde zorg eenduidig te kunnen meten. De PROMs ondersteunen zorgprofessionals bij het proces van samen beslissen en zijn input voor leren en verbeteren in zorgorganisaties. We financieren 7 projecten die onderzoeken hoe je de nieuwe kernset uiteindelijk implementeert in de medisch-specialistische zorgpraktijk.

Meer

Eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen in de verpleging en verzorging

Foto Renate Kieft en Wolter Paans

Om verslaglegging en overdracht gesmeerd te laten lopen, de zorg te verbeteren én te bereiken dat de patiënt en naasten meer regie krijgen, is het belangrijk dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden uit verschillende zorgsectoren dezelfde vaktermen gebruiken. En dat de elektronische systemen beter geschikt zijn voor rapportages. Lees de tips en aanbevelingen van Renate Kieft en Wolter Paans.

Meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website