ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/ nl-nl Wed, 04 Aug 2021 12:39:39 +0200 Wed, 04 Aug 2021 12:39:39 +0200 TYPO3 news-7478 Wed, 08 Sep 2021 13:00:00 +0200 Congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-1001-voorbeelden-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Wat kunnen we leren van 1001 voorbeelden van medisch specialisten zodat de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk wordt? Deze vraag staat centraal tijdens het online congres '1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek'. Voor wie?

Medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, paramedici, bestuurders en beleidsmakers en andere belangstellenden kunnen zich nu inschrijven voor dit geaccrediteerde congres.

Wanneer?

8 september 2021, 13.00 - 17.30 uur.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Twan Huys laten medisch specialisten zien hoe zij samen met hun zorgcollega’s toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg mogelijk maken voor iedere patiënt. Daarnaast wil de Federatie Medisch Specialisten tijdens dit congres samen met zorgbestuurders, zorgverzekeraars en de overheid oplossingen aanreiken voor belemmeringen die juiste zorg op de juiste plek nog in de weg staan. Kijk voor meer informatie over het congres op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Juiste Zorg op de Juiste Plek en ZonMw

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Meer informatie

]]>
news-7416 Wed, 08 Sep 2021 16:30:00 +0200 Informatiebijeenkomst STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-stip-ronde-proeftuinen-therapietrouw-ronde-2/ STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde Proeftuinen Therapietrouw richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is om de toepassing van laagdrempelige interventies gericht op therapietrouw te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. Voor wie is de bijeenkomst

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen of (thuis)zorgorganisaties, die laagdrempelige therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een proeftuinsetting. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere het proces rondom de subsidieronde worden toegelicht en kunt u vragen stellen met betrekking tot de subsidieoproep. De inzet is de potentiële projectleiders te informeren en voor te bereiden op het indienen van het projectidee.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
16.30 - 17.00 uur:     inloop en ontvangst (met broodjes)
17.00 - 18.00 uur:     presentaties over proces, doelstelling en inhoud van de ronde,
                                                    voorwaarden aan proeftuinen en projectgroep en uitwisseling van
                                                    projectideeën voor de proeftuinen
18.00 - 18.45 uur:     netwerk workshop*
18.45 - 19.00 uur      netwerkborrel
* Potentiële aanvragers kunnen in kleine groepen over hun plannen sparren met experts en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 26 augustus 2021 via het aanmeldformulier. U wordt gevraagd aan te geven welke interventie/interventies u van plan bent toe te passen in de beoogde proeftuin.

Ondersteuning door het Make-It consortium

Het Make-It consortium geeft de proeftuinen de juiste begeleiding en ondersteuning om de implementatie van succesvolle interventies en de daarvoor noodzakelijke gedragsverandering, te realiseren en langdurig vol te houden. Een belangrijke eis om voor subsidie in aanmerking te komen, is dat er vanuit de proeftuinen commitment is aan de activiteiten van het Make-It consortium.
Voordat u het projectidee gaat schrijven, stemt u de te kiezen interventie(s) af met het Make-It consortium.

 

 

]]>
news-6925 Thu, 09 Sep 2021 16:30:00 +0200 GGG Themawebinar 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/ggg-themawebinar-implementeren-van-start-tot-finish-hoedan/ Onderzoek doen we omdat we de gezondheid(szorg) voor patiënten willen verbeteren. Maar hoe zorg je er voor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? Dat de resultaten worden benut in de klinische praktijk en dat ze niét op de plank blijven liggen? Publicatie van resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift is daarvoor vaak niet voldoende. ZonMw vraagt subsidieaanvragers sinds enige jaren naar ‘de implementeerbaarheid van projectresultaten’ en plannen voor verspreiding en implementatie van de projectresultaten. Maar wat verwachten ze dan eigenlijk en hoe pak je dat aan? In het themawebinar van 9 september 2021 licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips&tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten. U krijgt antwoord op vragen als: Welke stakeholders betrek ik wanneer bij mijn project? Hoe verhoog ik het draagvlak onder zorgverleners/patiënten? Wie is verantwoordelijk voor implementatie? Waar vind ik de juiste expertise? Wat kan ik doen om mensen te motiveren om vastgeroeste werkwijzen te veranderen?
Maar stelt u ook vooral vooraf en/of tijdens het webinar uw vragen zodat deze live kunnen worden beantwoord en bediscussieerd!

Nieuw: Implementatie Ronde

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel kennis en inzichten op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Binnen een zojuist geopende subsidieronde kunt u vervolgfinanciering aanvragen voor de implementatie en opschaling van kennis van afgeronde GGG-projecten. Denkt u erover in te dienen, sluit dan ook zeker aan bij dit themawebinar ‘Implementatie van start tot finish - #hoedan?!'

Programma

16.30 uur Welkom door dagvoorzitter Bert Leufkens, voorzitter GGG-raad
16.40 uur Interactief gesprek, afgewisseld met toelichting, tips en aandachtspunten
  Aan tafel:
  Dr. Jasmijn Timp, ZonMw-Geneesmiddelen
  Dr. Jozé Braspenning, Radboudumc
  Prof. dr. Marcel Bouvy, Universiteit Utrecht
  Dr. Banne Németh, LUMC
17.55 uur Afsluiting door Bert Leufkens
18.00 uur Einde themawebinar

Zet de datum van 9 september in uw agenda en meld u aan.
Het bijwonen van dit webinar is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk.

> Meld u aan voor het themawebinar op 9 september 16.30 uur

]]>
news-7590 Tue, 21 Sep 2021 09:00:00 +0200 Informatiebijeenkomst(online) Kennisbenutting en Participatie ZonMw Open Competitie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomstonline-kennisbenutting-en-participatie-zonmw-open-competitie/ Het programma ZonMw Open Competitie richt zich op vrij, fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. Centraal in dit programma staan innovatieve en synergistische samenwerking tussen onderzoeksgroepen en wetenschap met impact op wetenschap en/of maatschappij. ZonMw hecht veel waarde aan creatieve kennisbenuttingsstrategieën, om stakeholders te inspireren en mobiliseren, en om gebruikers en effectieve eindgebruikers te laten participeren aan wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Dit onderdeel telt dan ook voor een belangrijk deel mee in de beoordeling van een aanvraag voor de ZonMw Open Competitie.

Voor wie is de bijeenkomst

De informatiebijeenkomst op 21 september 2021 (ochtend) is bedoeld voor potentiële aanvragers die namens een onderzoeksconsortium zich willen voorbereiden op het onderdeel Kennisbenutting en Participatie van hun aanvraag. Tijdens de bijeenkomst komen de vele vormen van kennisbenutting en participatie in de verschillende wetenschapsgebieden aan bod en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over dit onderdeel van de aanvraag.

Aanmelden

Gaat u een projectidee indienen voor deze subsidieronde van ZonMw Open Competitie? en heeft u vragen over Kennisbenutting en Participatie? Meld u dan nu aan voor de (online) informatieochtend en stuur uw vragen in via opencompetitie@zonmw.nl.

 

]]>
news-7586 Thu, 23 Sep 2021 12:30:00 +0200 Webinar 'Wiskundige modellen van hersennetwerken bij epilepsiechirurgie' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/webinar-wiskundige-modellen-van-hersennetwerken-bij-epilepsiechirurgie-1/ Dankzij nieuwe technologieën kan neuroloog dr. Frans Leijten (UMC Utrecht) voorspellen welk deel van de hersenen in geval van hersenchirurgie juist met rust zou moeten worden gelaten om epilepsieaanvallen in de toekomst uit te bannen. Hoe zit dat precies? Het cluster Translationeel Onderzoek van ZonMw host op 23 september het webinar over een bijzonder Parelproject: "Wiskundige modellen van hersennetwerken bij epilepsie."

Dr. Frans Leijten legt in dit webinar samen met medisch fysicus dr. Geertjan Huiskamp (UMC Utrecht) en wiskundige dr. Hil Meijer (Universiteit Twente) uit hoe zij met behulp van door hen ontwikkelde neurale  massamodellen proberen grip te krijgen op de individuele netwerktopologie bij patiënten met epilepsie. Het team is in staat om zo’n netwerk in silico na te bootsen aan de hand van neurale massamodellen: de fysiologie van een neuronenpopulatie wordt zichtbaar als een EEG. Dit helpt om de uitkomsten van hersenchirurgie bij epilepsie te verbeteren.

In dit webinar wordt uitgelegd en getoond hoe:

1.    neurale massamodellen werken,
2.    wat dit oplevert en
3.    hoe deze modellen in een nog breder perspectief gebruikt zouden kunnen worden.

Programma

11:30 – 11:35 uur Welkom & introductie
11:35 – 11:55 uur Neurale massamodellen en epilepsie door Hil Meijer
11:55 – 12:15 uur Netwerken en focale epilepsie door Geertjan Huiskamp
12:15 – 12:30 uur Toepassingen in wetenschap en kliniek door Frans Leijten
12:30 uur Einde webinar

Zet de datum van 23 september in uw agenda en meld u aan.
Het bijwonen van dit webinar is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk.

> Meld u aan voor dit webinar op 23 september 11.30 uur

 

BEKIJK OOK

Projectfilm: wat is de impact van epilepsie op het leven van Matthijs?

Bekijk hier het persoonlijke ervaringsverhaal van de jonge epilepsiepatiënt Matthijs en zijn moeder. En leer wat de wiskundige modellen van dit Parelproject voor hem en anderen kunnen betekenen.

Meer over dit Parelproject lezen?

Op 20 mei 2021 ontving Frans Leijten een Parel van ZonMw voor dit onderzoek naar computermodellen van het brein. Met hun onderzoek proberen zij de succeskans van chirurgie bij epilepsiepatiënten te vergroten.

]]>
news-7510 Thu, 23 Sep 2021 15:00:00 +0200 Webinar over hetproject naar sekse- en genderverschillen in tabaksgebruik https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/webinar-over-hetproject-naar-sekse-en-genderverschillen-in-tabaksgebruik/ Mannen en vrouwen ervaren verschillende drijfveren en obstakels rondom stoppen met roken. Voor onderzoekers en zorgverleners is het belangrijk dat we hier aandacht voor hebben om bestaande ongelijkheden in roken en stoppen met roken aan te pakken. Maar wat zijn deze verschillen precies? En hoe kunnen we ze aanpakken? In dit gratis online symposium word je bijgepraat over de laatste stand van zaken in de wetenschap met betrekking tot sekse- en genderverschillen in stoppen met roken en tabaksontmoediging, zoals verschillen in de bevorderende en belemmerende factoren voor stoppen met roken en de effectiviteit van populatie-interventies. 

Sprekers (in willekeurige order)

  • Prof. dr. Gera Nagelhout, Maastricht University and IVO Research Institute 
  • Nikita Poole, MSc, Maastricht University and IVO Research Institute 
  • Dr. Hedwig Vos, Leiden University Medical Centre 
  • Dr. MacKenzie Peltier, Yale University (TBC) 

Voor wie

Onderzoekers op het gebied van roken en tabaksontmoediging en zorgverleners 

Tijd

15.00 – 16.30 uur (Central European Time)

Aanmelden

Aanmelden

]]>
news-7579 Wed, 29 Sep 2021 16:00:00 +0200 Save the date: Online talkshow Vakkundig aan het werk 2 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-online-talkshow-vakkundig-aan-het-werk-2/ Deze online talkshow is hét moment om meer te horen en mee te praten over kennis en innovaties bij het begeleiden van mensen naar werk. U bent van harte welkom bij deze feestelijke startbijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe ZonMw-programma Vakkundig aan het werk 2 (2021-2025). Onze tafelgasten bespreken met elkaar de kansen en uitdagingen voor de toekomst. En uiteraard blikken we even terug op de resultaten van Vakkundig aan het werk 1 (2015-2022). 

Er is een beweging op gang gebracht. In het veld van Werk en Inkomen is steeds meer belangstelling voor vakmanschap en methodisch werken. Maar ook voor de vraag: wat werkt wel of juist niet om mensen toe te leiden naar werk? Wetenschappelijke kennis over deze thema’s is ontwikkeld om gemeenten te helpen de dienstverlening te verbeteren. Werken op basis van deze kennis (evidence based) wekt inmiddels belangstelling bij steeds meer professionals en leidinggevenden bij gemeenten.

Vakkundig aan het werk 2 levert wetenschappelijke kennis op voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Het vervolgprogramma heeft daarnaast nadrukkelijk aandacht voor het bundelen en ontsluiten van kennis en voor de verdere uitbouw van een gezamenlijke kennisinfrastructuur. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.
Wilt u ook alles horen over Vakkundig aan het werk 2?

Zet deze online talkshow in uw agenda en praat mee.

]]>
news-7318 Thu, 30 Sep 2021 09:30:00 +0200 Startbijeenkomst Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/startbijeenkomst-leernetwerk-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ Tijdens deze startbijeenkomst wordt de eerste opzet van het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap gepresenteerd en besproken. ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

In het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Het programma is ingericht in twee programmalijnen. In de eerste programmalijn Praktijkverbetering gaan samenwerkingsverbanden - bestaande uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie – aan de slag gaan met een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak. Binnen de tweede programmalijn Onderzoek worden onderzoeksprojecten uitgevoerd naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Leernetwerk

Binnen het Leernetwerk werken projectleiders van gehonoreerde projecten en praktijk- en kennisinstituten samen op het thema Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap om te zorgen dat kennis wordt ontsloten, gedeeld en geborgd. Hierdoor kan de effectiviteit en het bereik van de resultaten uit het onderzoek worden versterkt en wordt er ingezet op het vergroten van de onderlinge samenhang tussen de projecten.

Voor wie is het Leernetwerk?

Het Leernetwerk wordt opgezet voor en in samenwerking met projectleiders van de samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten en relevante praktijk- en kennisinstituten werkzaam op het terrein van Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Daarnaast kunnen, indien relevant, overige deelnemers ook uitgenodigd worden bij bijeenkomsten van het Leernetwerk. Denk hierbij aan ervaringsdeskundigen en commissieleden.

Meld u vandaag nog aan!

Bent u enthousiast over het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap? Dan verwelkomen wij u graag op:

Datum: 30 september 2021
Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Online of op locatie
In verband met Corona zal nader worden bepaald of de startbijeenkomst online of op locatie plaatsvindt. U zal hierover bericht ontvangen.

Schrijf u in via dit aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap? Bekijk dan de themapagina.

]]>
news-7490 Thu, 11 Nov 2021 09:00:00 +0100 Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/conferentie-10-jaar-health-as-the-ability-to-adapt-and-self-manage/ Positieve gezondheid; een concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Hoe is onze gezondheidszorg erdoor veranderd? Hoe kan het concept zich nog verder ontwikkelen? En hoe kunt u er zelf mee aan de slag? Op 11 november 2021 organiseren we een conferentie om deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 10 jaar Positieve gezondheid

10 jaar geleden publiceerden Machteld Huber, André Knottnerus, Henk Smid, Alex Jadad en vele anderen over het nieuwe concept Positieve gezondheid in de British Medical Journal.

Voor wie?

De conferentie is interessant voor een breed publiek dat interesse heeft in Positieve gezondheid: wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk van de zorg, het sociale domein en onderwijs die met Positieve Gezondheid én andere uitwerkingen van ‘Ability to adapt…’ werken, of dat willen gaan doen.

Wanneer en waar?

11 november 2021, 09.00 – 17.00 uur. De conferentie vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht, maar online deelname is ook mogelijk.

Programma en aanmelden

Een gedetailleerd programma en aanmeldprocedure volgen binnenkort. Wilt u daarvan een attendering ontvangen? Laat dan uw e-mailadres achter op website van het Institute for Positive Health.

Positieve gezondheid en ZonMw

De Universiteit Twente voerde een verkenning uit naar de manier waarop ZonMw het concept Positieve gezondheid gebruikt. De resultaten hiervan stimuleren ZonMw om deze bredere, integrale kijk op gezondheid verder uit te dragen. Wel zou het concept uitgebreid moeten worden naar publieke gezondheidsvraagstukken.

Meer informatie

]]>
news-7526 Thu, 18 Nov 2021 09:30:00 +0100 Congres Tijd voor Verbinding: de volgende stap in patiëntveiligheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-tijd-voor-verbinding-de-volgende-stap-in-patientveiligheid/ Het programma Tijd voor Verbinding organiseert zijn jaarlijkse congres, dat geheel in het teken staat van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Programma

Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis opent het congres, waarna 3 keynotes volgen over het ophalen van inspirerende voorbeelden vanuit de werkvloer (Ronnie van Diemen), het creëren van psychologische veiligheid (Jop Groeneweg) en het bereiken van grote veranderingen (Daan Noordeloos). In de middag staat een ideeëntheater op het programma, als ook 3 workshoprondes. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie?

Het congres is voor alle zorgprofessionals die geïnspireerd willen worden door initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid. Ook is het congres interessant voor professionals die betrokken zijn bij één van de thema's van het programma, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, bestuurder, beleidsmaker of mantelzorger.

Wanneer?

18 november 2021, van 9.30 tot 17.00 uur.

Aanmelden

Op dit moment kunt u alvast uw interesse voor deelname kenbaar maken via info@programmatvv.nl. Noteer de datum alvast in uw agenda, en hou voor verdere updates de LinkedInpagina van Tijd voor Verbinding of www.programmatvv.nl in de gaten.

Accreditatie

Voor professionals wordt accreditatie aangevraagd bij betrokken wetenschappelijke verenigingen, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS, van KNMG), het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (van V&VN), Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN) en het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA).

Tijd voor Verbinding en ZonMw

Het programma Tijd voor Verbinding richt zich op het verder verbeteren van de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Dat gebeurt door, samen met zorgprofessionals en patiënten, te zoeken naar bestaande en nieuwe manieren om vermijdbare schade en sterfte verder terug te dringen. ZonMw voert het programma Safety II en veiligheidsergonomie uit als onderdeel van Tijd voor Verbinding.

Meer informatie

]]>
news-7271 Fri, 19 Nov 2021 09:00:00 +0100 Internationaal eerstelijnscongres NAPCRG https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/internationaal-eerstelijnscongres-napcrg/ In november vindt het jaarlijkse NAPCRG-congres plaats. Dit online congres biedt meer dan 600 onderzoekssessies. Kom netwerken met andere onderzoekers in de eerstelijnszorg. Voor wie?

Onderzoekers in de eerstelijnszorg. De NAPCRG is een interdisciplinaire organisatie die zich richt op onderzoekers in de eerstelijnszorg die samenwerken met individuen, families en gemeenschappen.

Wanneer?

19 tot en met 23 november 2021.

Programma

Kijk voor meer informatie over het congres op de website van de NAPCRG.

Aanmelden

Aanmelden voor het congres is nog niet mogelijk. Houd de website in de gaten.

Eerstelijnszorg en ZonMw

ZonMw financiert uiteenlopende onderzoeken in de eerstelijnszorg; van ontwikkeling van nieuwe kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk tot kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg tot investeren in kennis en samenwerking door en voor (wijk)verpleging en verzorging. Wilt u op de hoogte blijven van deze onderzoeken, subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Kwaliteit van zorg.

Meer informatie

]]>
news-7520 Fri, 26 Nov 2021 14:00:00 +0100 Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/symposium-zorgevaluatie-in-de-volgende-versnelling/ De Federatie Medisch Specialisten organiseert dit najaar een live Symposium Zorgevaluatie op vrijdag 26 november van 14.00-17.00 uur. De prangende vraag die deze middag centraal staat is: ‘Hoe brengen we resultaten van zorgevaluatie sneller naar de praktijk?’ Dat willen we allemaal, maar het gaat nog te langzaam. Wat is er nodig om te versnellen? Wat is de rol van dokters, wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders daarbij? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit de praktijk?

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het Symposium Zorgevaluatie is al ruim vijf jaar hét platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat komt kijken bij zorgevaluatie. Wees welkom, discussieer mee, laat je bijpraten en kom inspiratie opdoen. Het belooft een mooie editie te worden.

Praktische informatie

  • Vrijdag 26 november 2021 van 14.00-17.00 uur
  • Regio Utrecht met inachtneming van 1,5 meter afstand
  • Voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen

Reserveer vrijdag 26 november alvast in je agenda. Binnenkort volgt meer informatie op deze pagina van de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
news-7491 Mon, 29 Nov 2021 09:00:00 +0100 Congres Volwaardig Leven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-volwaardig-leven-1/ Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland. Wat is de opbrengst na 3 jaar? En hoe gaan we daar samen vanaf 2022 mee verder? Hoe werken we samen aan de uitvoering van de toekomstagenda ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’?

Kom het bekijken en beluisteren op maandag 29 november. Dan is het derde congres Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe en waar precies? Dat laten we nog weten, maar zet deze datum nu al in je agenda en meld je alvast aan!

]]>