ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/ nl-nl Tue, 04 Oct 2022 06:44:10 +0200 Tue, 04 Oct 2022 06:44:10 +0200 TYPO3 news-8413 Mon, 14 Mar 2022 10:34:56 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-1/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8414 Mon, 14 Mar 2022 10:50:53 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-2/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8418 Mon, 14 Mar 2022 12:43:00 +0100 Langdurig beschermen tegen covid-19 van mensen met immuunstoornis is maatwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/langdurig-beschermen-tegen-covid-19-van-mensen-met-immuunstoornis-is-maatwerk-1/ Tijdens een impactsessie op 10 maart presenteerden 4 studies, naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen, hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Zo ook Lize. Zij heeft het syndroom van Down. “Ik vond het niet eerlijk dat mijn vriendinnen in een instelling eerder een vaccin kregen dan ik”, aldus Lize Weerdenburg. Lize is 34 jaar en heeft het syndroom van Down en woont op zichzelf. Mensen met Down zijn extra kwetsbaar, maar kregen geen voorrang op vaccinatie wanneer ze op zichzelf woonden. Daarnaast is Lize getrouwd met Ruben, die niet alleen het syndroom van Down heeft, maar ook nierpatiënt is en hierdoor dubbel zo kwetsbaar. Lize heeft twee vaccinaties Astra Zeneca gekregen volgens het schema van de vaccinatiecampagne. In november 2021 kreeg Lize corona en moest zeopgenomen worden in het ziekenhuis.Het bericht dat Lize een booster mocht krijgen, kwam op het moment dat ze het ziekenhuis in ging. “Dat ik later dat vaccin kreeg, vond ik niet leuk. En in het ziekenhuis miste ik Ruben en wilde ik zo snel mogelijk weer naar huis,” aldus Lize over haar ziekte.

Maken mensen met immuunstoornis minder antistoffen aan?

Tijdens een impactsessie op 10 maart 2022, georganiseerd door ZonMw, presenteren 4 van de 8 door ZonMw gefinancierde studies naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Immuungecompromitteerde patiëntengroepen reageren zeer verschillend op vaccinatie. Daarom is het van belang om groepen afzonderlijk te volgen en te adviseren. De Gezondheidsraad, het RIVM en de medisch specialisten stellen, mede op basis van het lopende onderzoek, adviezen op voor vaccinatie bij deze kwetsbare groepen. Zo heeft de Gezondheidsraad, aan de hand van een perskennissessie van ZonMw in de zomer van 2021, besloten dat sommige groepen een derde primaire prik moesten krijgen. Met de derde prik hadden deze groepen in de meeste gevallen hetzelfde resultaat als de twee prikken bij gezonde mensen. Resultaten laten nu zien dat een 3de (primaire) vaccinatie bij veel groepen/patiënten zorgt voor een verbeterde antistofrespons.

Bescherming tegen een COVID-19 infectie is maatwerk

Erfelijke (genetische) aandoeningen of ziekten kunnen zorgen voor een minder goed functionerend immuunsysteem. Bij ziekten als reuma, de ziekte van crohn of multiple sclerose is het afweersysteem te scherp afgesteld, waardoor mensen zieker worden na een coronainfectie. De antistofrespons na vaccinatie is minder sterk in sommige gevallen. Bij 90% van de patiëntengroepen met immuunsysteemonderdrukkende medicatie werd een goede aanmaak van antistoffen zichtbaar. Bij een kleine groep mensen, zoals de groep die rituximab gebruikt, is dit effect er helaas niet na een derde primaire vaccinatie. Het RIVM en de gezondheidsraad baseren hun beleid op deze onderzoeksresultaten en kijken hierbij naar het specifieke type medicijn: mensen beschermen tegen COVID-19 is maatwerk.

Bijzondere bijvangst uit de COVALENT studie naar voorspeller effect vaccinatie

Ook mensen met HIV en longtransplantatiepatiënten maken minder anti-stoffen aan na twee primaire vaccinaties. En mensen die zogenaamde anti-CD20 remmers gebruiken reageren ook slecht, al lijkt een ander type afweer, de T-cel respons, weer grotendeels goed te werken. De benodigde inzet van immuunsysteem-onderdrukkende medicatie tijdens een longtransplantatie zorgt er bij patiënten voor dat het zogenaamde torque teno virus (TTV) gemeten kan worden. Waarschijnlijk draagt iedereen dit virus bij zich, maar alleen bij mensen met verminderde afweer is dit virus in meetbare hoeveelheden aanwezig. De hoeveelheid TTV in het bloed van een patiënt is een goede voorspeller voor de antistofrespons na vaccinatie – hoge niveaus van TTV betekenen dat een patiënt slechts zeer beperkt of geen antistoffen zal aanmaken na vaccinatie, blijkt uit de COVALENT studie. Een vroege 3de vaccinatie kan bij het gebruik van sommige medicatie helpen om de antistofrespons te herstellen. Is dit voor iedereen een adequate voorspeller? Dat zou een goede oplossing zijn, maar eerst zal gekeken worden of het effect bij niertransplantatiepatiënten net zo meetbaar is.

Voor Lize en andere volwassenen met Downsyndroom geldt dat het effect van de derde primaire vaccinatie onderzocht wordt. Ook wordt nu in de PRIDE-studie naar het effect van vaccinatie op mensen met Down, onderzoek gedaan naar het effect bij kinderen in deze categorie. En Lize? Lize is blij dat ze weer kan genieten thuis met Ruben en aan de slag kan in de lunchroom waar ze werkt.

Meer informatie

 • Bekijk hoe vaccinatie werkt in deze animatie
 • Lees meer over de studies die wij financieren www.zonmw.nl/vaccinstudies
 • Leer meer over vaccinatie bij de door ons georganiseerde landelijke en internationale webinars.
 • Lees meer over de ervaringen van betrokken onderzoekers delen over het doen van dit onderzoek.
 • In een speciale podcast vertellen betrokkenen over het tot stand komen van dit onderzoek.
]]>
news-8935 Fri, 30 Sep 2022 13:30:00 +0200 Symposium 'Warm aanbevolen' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/symposium-warm-aanbevolen/ Op 30 september 2022 organiseert prof. dr. Hein Daanen het symposium 'Warm aanbevolen'. Temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen 3 decennia toegenomen met gemiddeld 1,1 °C. Dit heeft gevolgen voor het leefklimaat, en met name gezondheidseffecten voor kwetsbare mensen. Diverse onderzoeken lopen in Nederland naar de effecten en maatregelen van opwarming, waaronder het door ZonMw gefinancierde project ‘Warm aanbevolen’. Binnen dit project wordt een symposium georganiseerd met als doel om een beeld te geven van het palet van onderzoeken en samenwerking te bevorderen.

Programma

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Welkom – Jeroen Geurts, rector magnificus VU en oud-voorzitter ZonMw
14:10 Het klimaatverbond – Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie, Klimaatverbond
14:30 Activiteiten ZonMw – Frank Pierik, senior programmamanager ZonMw
14:40 Warm Aanbevolen – Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie VU
15:00 Het Mantra project – Maud Huynen, universitair docent klimaat en gezondheid UM
15:15 Veni Project hitte – Lenneke Kuijer, universitair docent Future Everyday Group TUE
15:30 Pauze
16:00 Het nationaal hitteplan en lokale hitteplannen – Werner Hagens, - coördinator Nationaal Hitteplan, RIVM
16:15 Hitte en gezondheid in de stad – Jeroen Kluck, lector water in en om de stad HvA
16:30 Het Benign project – Coen Bongers, universitair docent fysiologie RadboudUMC
16:45 Netwerkborrel

Voor wie?

Het symposium is voor iedereen die interesse heeft in (de resultaten van) hitte-onderzoek.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het symposium? Dat kan op de website van het project 'Warm aanbevolen'. Deelname is gratis.

Onderzoeksvraag van project 'Warm aanbevolen'

Hein Daanen en zijn team gaan een handelingsperspectief opstellen op basis van interdisciplinair en participatief onderzoek. Dit minimaliseert via een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten. Het onderzoek besteedt speciale aandacht aan gedragscomponenten en hoogrisicogroepen. Lees meer informatie over het project dat loopt van 2021 t/m 2023.

Rol van ZonMw

Het project 'Warm aanbevolen' is 1 van de 3 pilotonderzoeken die we in juli 2021 hebben gehonoreerd binnen het programma Klimaat en gezondheid. De onderzoeken worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband (consortia) en gaan over temperatuurgerelateerde effecten, allergieën en duurzame zorg. Met de onderzoeksresultaten krijgen beleidsmakers inzicht in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Met deze 3 onderzoeken willen we netwerkvorming stimuleren en een basis leggen voor (vervolg)onderzoek naar de relatie tussen klimaat en gezondheid. De basis van de onderzoeken ligt in de kennisagenda Klimaat en Gezondheid en de afspraken van de Green Deal Duurzame Zorg.

 

 

 

 

]]>
news-7751 Tue, 04 Oct 2022 08:30:00 +0200 European Nursing Congress https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/european-nursing-congress/ Het thema van het European Nursing Congress (ENC) is dit jaar ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Een congres gericht op verandering, onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleging en het welzijn van verpleegkundigen. De COVID-19-pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om adaptief te zijn; denk aan de ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen voor gebrek aan persoonlijk contact en behandelingsmogelijkheden via e-health. Het ENC besteedt uiteraard aandacht aan COVID-19, maar focust bijvoorbeeld ook op duurzaamheid; toekomstbestendige verpleging betekent ook ‘groener’.

Voor wie?

Van en voor verpleegkundigen, onderzoekers, onderwijzers, beleidsmakers, patiënten en technici van over de hele wereld. Kom jullie verhaal delen en goede voorbeelden presenteren!

Wanneer?

4 tot en met 7 oktober 2022.

Waar?

Het is een online evenement, met diverse lokale ‘hubs’.

Programma

Het ENC focust dit jaar op 4 belangrijke transities van:

 • patiënten naar personen
 • zorgsilo’s naar integrale zorg
 • een tekort aan verpleegkundigen naar een duurzaam personeelsbestand
 • reactieve naar proactieve inclusie van technologie

Kijk voor meer informatie over de (internationale) sprekers en het programma op de website van het ENC.

Sessies vanuit ZonMw

Dinsdag 4 oktober

Woensdag 5 oktober

Donderdag 6 oktober

 • Webinar ZonMw learning communities: process, experience and value (11.00-12.00 uur, partners area, thema 3: from shortage of nurses to a sustainable workforce)
  Annette Zandvliet (ZonMw) | Chris Wallner (Hogeschool Leiden) | Annette Van der Linden (Hogeschool Leiden)
 • Panel discussie Panel ZonMw Future Proof Nursing Nurses as Key Drivers of Change (11.00-11.55 uur, Florence Nightingale Mainstage Studio, thema 3: from shortage of nurses to a sustainable workforce)
  Véronique Timmerhuis (ZonMw) | Hans Buijing (Zorgthuisnl) | Marjolein de Booys (Zorginstituut Nederland) | Janneke de Man-van Ginkel (LUMC) | Evelyn Finnema (VWS, UMCG) | Marieke Schuurmans (Nederlandse Zorgautoriteit) | Marieke ter Horst (Meander Medisch Centrum) | Catharina van Oostveen (Spaarne Gasthuis, Erasmus MC) | Janneke van Vliet
 • Webinar Caregiver Resilience: a Joint Responsibility (12.00-12.30 uur partner area, thema 3: from shortage of nurses to a sustainable workforce)
  Suzanne Metselaar (Amsterdam UMC, locatie VUmc) | Floor Esveld (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Aanmelden en op de hoogte blijven

U kunt zich aanmelden voor het ENC via de website. Op de hoogte blijven van het ENC? Meld u dan aan voor hun nieuwsbrief.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep en in dit congres.

Meer informatie

]]>
news-8928 Thu, 06 Oct 2022 13:00:00 +0200 IMDI Congres Veelbelovende innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/imdi-congres-veelbelovende-innovaties/ Graag nodigen wij u uit voor het IMDI Congres op donderdagmiddag 6 oktober om 13.00 uur in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht!

Programma

Dit congres staat in het teken van veelbelovende innovaties voor een betere arbeidsmarkt in de zorg. Kortom: bemensbare zorg. Er zullen binnen dit thema verschillende pitches en presentaties aan bod komen. We sluiten af met een interactief programma en een netwerkborrel.

Tien jaar IMDI

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) is eind 2010 als nationaal initiatief gestart met als doel technologie voor duurzame gezondheidzorg te realiseren. Het is een strategisch Publiek-Privaat Partnership dat zich specifiek richt op de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Daarmee zijn de doelstellingen ook in 2022 nog steeds zeer actueel. Het subsidieprogramma bestaat in 2022 tien jaar. Een goed moment te evalueren wat er al bereikt is en wat we nog kunnen verwachten.

Doorbraakprojecten

In 2020 zijn 10 doorbraakprojecten van start gegaan. Dit zijn kortlopende projecten met een high risk-high gain karakter. De projecten zijn nu in de eindfase. Hebben baanbrekende ideeën ook geleid tot de ontwikkeling van een innovatie? Wat is gelukt, wat niet en welke lessen kunnen we hier uit leren?

Wie zijn de sprekers?

Naast de 10 doorbraakprojecten zijn er ook andere interessante sprekers aanwezig die je meenemen in de wereld van bemensbare zorg. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en om te netwerken.

 • Marianne Biegstraaten - 10 jaar IMDI

  Welke lessen over de ontwikkeling van nieuwe baanbrekende technologieën halen we uit 10 jaar IMDI? Marianne Biegstraaten werkt als senior programmamanager van het IMDI programma bij ZonMw. Zij deelt haar kennis en ervaring die met het subsidieprogramma is opgedaan.
   
 • Jelle Keuper - Diagnose Zorg FTE - inzicht in de zorgcapaciteit per aandoening

  Jelle Keuper is onderzoeker bij het RIVM en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar arbeidsproblematiek in de gezondheidszorg. Daarnaast werkt Jelle aan een PhD over het gebruik en de effecten van e-health in de eerstelijnsgezondheidszorg. Onderzoekers van het RIVM werken aan een model om beter inzicht te krijgen in de zorgcapaciteit per aandoening, het Diagnose Zorg FTE model. Zij richten zich hierbij in eerste instantie op de sectoren huisartsenzorg, GGZ en wijkverpleegkunde. Tijdens de presentatie bespreekt één van de onderzoekers het model en gaat daarbij in op het effect van medische technologische op de behoefte aan zorgpersoneel.
   
 • Prof.dr. Lukas Dekker - FORSEE

  Prof. dr. Lukas Dekker is cardioloog in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, zoals FORSEE. In dit project wordt onderzoek gedaan naar continue videobewaking van de cardiovasculaire status van patiënten. Dit is op basis van nieuwe technologie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van speciale camera’s. De technologie dus is geheel contactloos en daardoor niet belastend voor de patiënt. Daarnaast heeft het de potentie om de werkdruk van de verpleging te verlagen. Het kan tijdig waarschuwen als er een acute verslechtering van de patiëntconditie optreedt, wat vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt.

Datum en tijd

U bent van harte welkom op donderdag 6 oktober. Het programma duurt van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur. We sluiten af met een feestelijke netwerkborrel.

Adres

Bartholomeus Gasthuis Utrecht
Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst van via deze link. We hopen u te zien op donderdag 6 oktober!

]]>
news-8556 Thu, 06 Oct 2022 14:00:00 +0200 Online inspiratiemiddag over onderwijs https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-inspiratiemiddag-over-onderwijs/ Op donderdag 6 oktober houdt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder van ZonMw weer een inspirerende, online middag. Dit keer staat het thema onderwijs centraal onder de titel ‘Meer impact door onderwijs en professionalisering'. Meld u direct aan via deze link!

 

 

 

De presentatie is in handen van journalist en oud-journaallezer Gijs Wanders. Hij zit regelmatig bijeenkomsten in de gehandicaptensector voor, onder meer gedreven door zijn eigen ervaringen met zijn dochter Vera die een beperking heeft.

Frank Bluiminck en Astrid Schat
Tijdens de inspiratiemiddag verzorgt ook Frank Bluiminck een bijdrage. Tot halverwege dit jaar stond hij als directeur aan het hoofd van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), daarna trad hij aan als directeur van de MBO-raad. Verder staan ook presentaties van Astrid Schat (regisseur onderwijs bij MBO Utrecht) en Paul Westmeijer (projectmanager VGN Academie) op het programma.

Meldt u zich nu aan!
Kortom, het onderwijs wordt op 6 oktober vanuit diverse invalshoeken belicht. De inspiratiemiddag duurt van 14.00 tot 16.30 uur en de toegang is uiteraard gratis. Aanmelden kan eenvoudig door op onderstaande link te klikken en aan te melden.

Ik meld me graag aan voor de inspiratiemiddag van 6 oktober!

Programma

14.00 uur    Opening en welkom
Door Gijs Wanders

14.10 uur    MBO en de gehandicaptensector
Door directeur Frank Bluiminck van de MBO-raad

14.20 uur    Hoe zit het MBO precies in elkaar?
Door Astrid Schat, regisseur onderwijs bij MBO Utrecht

14.50 uur    Kort filmpje

15.00 uur    PAUZE

15.10 uur    Presentatie van de VGN Academie

15.30 uur    Doorpraten in deelsessies (breakoutrooms)
Ga In gesprek met experts over uw onderwijsvraagstuk 

16.15 uur    Korte terugkoppeling en afsluiting

16.30 uur    Einde

 

 

 

 

]]>
news-8765 Thu, 13 Oct 2022 09:00:00 +0200 9e Nationaal Congres Palliatieve Zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/9e-nationaal-congres-palliatieve-zorg/ Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de palliatieve zorg? En wilt u graag andere professionals die zich bezighouden met palliatieve zorg ontmoeten en met hen van gedachten wisselen? Kom dan op 13 en 14 oktober naar het 9e Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De afgelopen 20 jaar zijn er mooie stappen in de palliatieve zorg gezet, zoals de ontwikkeling van richtlijnen, adviezen, leertrajecten en nieuwe werkwijzen. Hoe integreer je al die ontwikkelde kennis en leerprogramma's in de normale zorg? En hoe zorg je dat zoveel mogelijk zorgprofessionals weten hoe ze goede palliatieve zorg kunnen leveren? Daar is extra aandacht voor tijdens deze 9e editie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (NCPZ), met het thema 'De pioniersfase voorbij?!... door educatie naar Integratie'.

Programma

Tijdens deze 2 dagen leveren 5 keynotesprekers een bijdrage en is er de mogelijkheid om in parallelsessies van 1,5 uur inspiratie op te doen over de laatste ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Kijk op de website van Palliactief voor het volledige programma met tijden.

Voor wie?

Het NCPZ is voor onder meer de volgende professionals interessant:

 • medisch specialisten
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig specialisten
 • huisartsen
 • Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • verslavingsartsen
 • arts-consulenten
 • physician assistents
 • nurse practitioners
 • netwerkcoördinatoren
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • geestelijk verzorgers
 • patiënten(vertegenwoordigers)
 • beleidsmakers
 • onderzoekers
 • managers en bestuurders binnen zorgorganisaties
 • vrijwilligers/leden van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het congres? Hou daarvoor de website van Palliactief in de gaten. Ook als u vragen heeft, kunt u daar terecht.

ZonMw en palliatieve zorg

Met ons programma Palliantie zetten wij ons in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften. Dat doen we door samen met partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld. Daarom leveren we een bijdrage aan het NCPZ en zijn we, net als onderzoekers van projecten die we financieren, ook op het congres te vinden.

Meer informatie

]]>
news-8953 Thu, 13 Oct 2022 13:15:00 +0200 Netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/netwerkbijeenkomst-klimaatadaptatie-en-gezondheid/ Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptatie en gezondheid. De thema’s zijn hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Programma van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst brengen we casussen uit de praktijk en kennis bij elkaar en signaleren we kennisbehoeften over de thema's hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Per thema worden thematafels gehouden aan de hand van verschillende casussen, ingebracht door vertegenwoordigers van praktijk en beleid.

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in klimaatadaptatie en daarmee gezondheid wilt bevorderen. Beleidsmedewerkers van het Rijk, de provincie en de gemeente, onderzoekers van kennisinstellingen en professionals uit de praktijk. Om een gelijke verdeling van deelnemers te krijgen, worden vooral (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten aangemoedigd zich aan te melden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via mailadres klimaat@zonmw.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met begin oktober.

ZonMw en klimaat en gezondheid

Vanuit het ZonMw-programma Klimaat en gezondheid financieren wij 3 pilotprojecten over temperatuurgerelateerde effecten, allergieën en duurzame zorg. Dit programma is gebaseerd op de kennisagenda Klimaat en gezondheid en heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van kennis over de effecten van klimaatverandering en klimaatmaatregelen op de volksgezondheid. Naast het agenderen en financieren van onderzoek vanuit dit programma hebben we ook andere initiatieven. Lees meer daarover op onze webpagina. Daarnaast is 'Klimaat en gezondheid' onderdeel van het ZonMw-brede onderwerp Gezonde leefomgeving.

Meer informatie volgt!

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Marije van der Kamp en Yara ten Pas via klimaat@zonmw.nl.

]]>
news-8690 Fri, 14 Oct 2022 10:00:00 +0200 Symposium Circulaire Landbouw en Gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/symposium-circulaire-landbouw-en-gezondheid/ Bent u expert of ervaringsdeskundige in OneHealth? Kom dan naar ons jaarlijkse symposium van Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Met u praten we daar graag over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en humane gezondheid. Tot ziens op 14 oktober in Arnhem! Symposium

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid organiseert haar jaarlijkse symposium op locatie! Op dit symposium staan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en de humane gezondheid centraal. Het symposium is voor experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van OneHealth (veterinaire gezondheid, humane gezondheid en gezondheid vanuit milieuperspectief). Onderwerpen die plenaire sprekers behandelen, zijn onder andere voedselsystemen en zoönosen. In diverse workshops gaan deelnemers met elkaar in gesprek onder leiding van inhoudelijke experts.

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

ZonMw vormt samen met RIVM, Wageningen University & Research, UU, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL dit kennisplatform. Deze partners bundelen hun kennis over de effecten van veehouderij op de humane gezondheid met als doel de wetenschappelijke informatie over het onderwerp gezamenlijk te duiden en beschikbaar te maken voor professionals.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u op de webpagina van het Kennisplatform. En volg het symposium via #kvhgsymposium2022 op social media.

]]>
news-8952 Tue, 01 Nov 2022 09:00:00 +0100 Matchmakingbijeenkomst KIC-call Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/matchmakingbijeenkomst-kic-call-veilige-en-gezonde-voeding-en-voedselsystemen/ Op 1 november 2022 faciliteert NWO een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht voor de subsidieoproep (call) 'Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen'.

Op 19 september 2022 stelde NWO de subsidieoproep open. Als u van plan bent een vooraanmelding voor 17 januari 2023 in te dienen, raden wij u aan om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Uiteraard is deelname niet verplicht.

Interdisciplinaire samenwerking

Matchmaking in het KIC 2020-2023 heeft als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines (alfa, bèta, gamma; inclusief hogescholen) en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen te komen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven voor deze bijeenkomst, is te vinden op de NWO-website. Deze pagina is ook in het Engels beschikbaar.

Lees meer informatie over de subsidieoproep, over KIC en over de samwenwerking hiervoor tussen ZonMw en NWO in ons nieuwsbericht over de subsidieoproep (ook beschikbaar in het Engels) en op onze webpagina over voeding en gezondheid.

]]>
news-8932 Wed, 02 Nov 2022 09:30:00 +0100 Supreme Nudge eindsymposium https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/supreme-nudge-eindsymposium/ Welke invloed hebben aanpassingen in de supermarkt zoals prijsverlagingen en nudges op leefstijl en gezondheid? En kan een mobiele app mensen stimuleren om meer te bewegen?

Deze en andere vragen worden tijdens het Supreme Nudge eindsymposium bediscussieerd. De rode draad van dit eindsymposium is: leefstijl en gezondheid. Tijdens dit symposium deelt het project voor het eerst alle onderzoeksresultaten van het zesjarige Supreme Nudge project. Hierbij komen zowel wetenschappelijke als praktijkinzichten aan bod. Ook gaan ze in gesprek met aanwezigen uit de wetenschap, praktijk en de overheid om samenwerking op het gebied van leefstijl en gezondheid te stimuleren.

Voor wie?

Deelname aan dit symposium geeft je nieuwe inzichten en inspiratie voor de mogelijkheden en verbeterpunten rondom leefstijl, een gezonde omgeving en gezondheidsinterventies. Het symposium is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij deze thema’s, zoals onderzoekers, beleidsmakers, werkgevers en medewerkers binnen retail, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere overheden, kennisinstituten, of zorgverzekeraars. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom.

Schrijf je direct in

Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan in via het formulier op de website van Supreme Nudge. Let op, er is een beperkt aantal plekken beschikbaar en toelating tot het symposium gaat op volgorde van inschrijving.

Voor vragen over het symposium kunt u contact opnemen met het project: via supremenudge@amsterdamumc.nl of telefoonnummer 020 44 45 830.

Over Supreme Nudge

Supreme Nudge is een meerjarig onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de Nederlandse Hartstichting en ZonMw. Het bouwt voort op eerdere interventies om gezonde voeding en voldoende beweging te bevorderen. We combineren innovatieve benaderingen: ‘nudging’ en prijsverandering in de supermarkt, met ‘real-time’ feedback waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en context-specifieke informatie en adviezen over leefstijlgedrag.

Supreme Nudge wordt gecoördineerd door het Amsterdam UMC - locatie VU en heeft daarnaast partners van de VU Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Utrecht, het Voedingscentrum, Nynke van der Laan (ICT developer), en supermarktketen Coop.

Gezond leven: goed voor je hart

Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting kennis vergaren over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Met de onderzoeken willen we bijdragen aan de gezondheid van mensen inclusief een gezond hart en gezonde vaten. Andere onderzoeken zijn Gezonde gewoontes jong aanleren en We all benefit.  

Verder lezen

]]>
news-8999 Thu, 03 Nov 2022 15:00:00 +0100 Innovatiecafé preventie en innovatie in langdurige zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/innovatiecafe-preventie-en-innovatie-in-langdurige-zorg/ Op donderdag 3 november van 15.00 - 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren in samenwerking met Zorginnovatie.nl plaats! Ditmaal met het thema: preventie en innovatie in de langdurige zorg. De zorgvraag groeit en verandert. Nederlanders worden ouder, we willen langer thuis blijven wonen én we willen zorg die aansluit bij onze wensen. Maar ook het aanbod van zorg verandert. Het tekort aan personeel vraagt om oplossingen. Hoe kunnen preventie en innovatie hier een bijdrage aan leveren? Op deze vraag en nog veel meer krijg jij antwoord tijdens het innovatiecafé. Meld je dus snel aan!

Ik meld me aan!

Wat wordt bedoeld met preventie en innovatie in langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap. Preventie draagt bij aan het voorkomen of ernstiger worden van ziekten en een betere kwaliteit van leven. Daarnaast draagt het bij aan het toegankelijk houden van zorg en sluit het aan bij de behoefte van de patiënt.

Preventie en innovatie gaan over:

 • De inhoud van zorg – bijvoorbeeld productinnovatie, nieuwe techniek, nieuwe behandeling
 • De organisatie van zorg – bijvoorbeeld digitale zorg, netwerken
 • De financiering van zorg – bijvoorbeeld integrale bekostiging, substitutie, innovatief contracteren

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats?

Datum

donderdagmiddag 3 november 2022

Tijden

Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie

Bartholomeus Gasthuis Utrecht (hartje centrum!)
Lange Smeestraat 40
3511 PZ, Utrecht

Wie zijn de sprekers?

Menno en Sander Kamphuis van Moovd over innovatieve digitale therapieën

De jonge ondernemers Menno en Sander Kamphuis begonnen enkele jaren geleden met hun startup Moovd. Moovd koppelt virtual reality aan EMDR-technieken om trauma’s te behandelen. Door de innovatieve en creatieve toepassing van technologie helpen zij patiënten, therapeuten en zorgverzekeraars vooruit. Tijdens deze presentatie leggen zij uit waarom het van cruciaal belang is dat digitale therapie omarmd wordt door de zorg en maatschappij. Daarnaast gaan zij dieper in op de obstakels die zij zijn tegenkomen. Zij leggen uit hoe ze verwachten hun doel te realiseren, welke stakeholders van belang zijn en hoe je dit het beste met elkaar kan organiseren.

John Rijsdijk van Zorgverzekeraars Nederland over hoe zorgverzekeraars hun kennis bundelen in het Kenniscentrum Digitale zorg

De gezondheidszorg in Nederland staat voor een grote uitdaging. Transformatie naar hybride/digitale zorg biedt oplossingen om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit, duurzaam en betaalbaar te houden. Om deze zorgtransformaties te versnellen hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vorig jaar het Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht. In dit Kenniscentrum bundelen zorgverzekeraars en zorgkantoren hun kennis over opschaling van digitale en hybride zorg. Ook werken zij aan het faciliteren van validatie èn versnellen van implementatie van digitale zorg in hybride zorgpaden. Daarnaast signaleren en agenderen zij systeemknelpunten en lossen deze waar mogelijk op. Er wordt samengewerkt met verschillende veldpartijen. In deze presentatie neemt John Rijsdijk je mee in het model dat hij met zijn team ontwikkelt en beantwoordt hij jouw vragen.

Joost Adams over Anders Werken in de Zorg

Anders Werken in de Zorg faciliteert en ondersteunt aangesloten regionale samenwerkingsverbanden in het opschalen van zorgtechnologie. Het doel is de implementatie van deze technologieën in de ouderenzorg te versnellen. Deze zorgtechnologie draagt bij aan arbeidsbesparing, kwaliteit van zorg, zelfredzaamheid van cliënten en vermindert hun zorgvraag. Joost is bij deze beweging de programmamanager en ook actief als adviseur zorgtechnologie en innovatie bij ActiZ. Wat ziet Joost in de markt gebeuren? Waarom is Anders Werken in de Zorg nodig? Wat zijn de doelen en ambities? Verder licht Joost een voorbeeld van een project toe met de kosten en baten en de lessons learned.

Henk Heikens, lid panel Alzheimer Nederland over het belang van nieuwe afslagen, zoals die naar mantelzorg

In 2008 kwam de officiële diagnose: de vrouw van Henk Heikens had alzheimer. Daardoor kregen niet alleen haar dagen een andere richting, maar ook de zijne. Aan hem de vraag om de afslag naar mantelzorg te nemen. Die leidde ook hem naar Zorgland, een bestemming waar zijn vrouw en hij nog nauwelijks geweest waren. Zo had hij zich vooral met taal beziggehouden, als leraar, onderzoeker en beleidsmedewerker bij een ministerie. Met dat nieuwe Zorgland probeerde hij actief vertrouwd te worden, ook toen zijn vrouw in 2012 bewoonster werd van een verpleeghuis waar ze in 2018 zou overlijden. Na enige tijd gaf hij zich op voor het panel van Alzheimer Nederland. Daarin wordt hem nogal eens om medewerking gevraagd, als ’ervaringsdeskundige’. Wat is zijn kijk op innovatie en preventie?

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit innovatiecafé via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 3 november!

Dit innovatiecafé is tot stand gekomen met onze samenwerkingspartner Zorginnovatie.nl.

Ik meld me aan!

]]>
news-8449 Mon, 07 Nov 2022 12:00:00 +0100 Voor de Jeugd Dag - (op)groeien doe je samen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/voor-de-jeugd-dag-opgroeien-doe-je-samen/ [Vooraankondiging] Op 7 november 2022 blaast de Voor de Jeugd Dag 10 kaarsjes uit. Een jubileum dat we graag samen met jou vieren, midden in het Europese Jaar van de Jeugd! Zetten we de thema’s van de afgelopen tien jaar op een rijtje, dan zien we een beweging in ons werkveld. Waar we ons de eerste jaren nog richtten op de aankomende transitie en de jeugdhulp die gemeenten moesten gaan bieden, is gaandeweg een steeds bredere kijk op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen ontstaan. Meer en meer vragen wij ons af hoe wij als professionals thuis, op school en opvang en in de vrije tijd kunnen aansluiten bij het gezin. Ook wanneer er vragen of problemen zijn. En belangrijker: hoe we deze problemen mét de gezinnen kunnen voorkomen en dat wat goed gaat, versterken. Niet gek daarom dat kinderen en jongeren op de Voor de Jeugd Dag een steeds prominentere rol zijn gaan spelen. Kortom we groeien samen, en dit brengt ons bij het thema van 2022. Doe je mee?

Meer weten/aanmelden

Meer informatie over de Voor de Jeugd Dag vind je op de website. Wil je een bijdrage indienen? Dat kan door dit formulier in te vullen.

]]>
news-8822 Thu, 10 Nov 2022 15:00:00 +0100 Save the date: masterclass Samen zorgen voor zingeving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-masterclass-samen-zorgen-voor-zingeving/ Aandacht voor zingeving van cliënten in de thuissituatie is belangrijk voor hun kwaliteit van leven, zeker in de palliatieve fase. Hoe geeft u deze aandacht voor zingeving vorm? Wiens taak is het? En hoe kunt u als beroepskracht goed samenwerken rondom de zorg voor zingeving? Agora en ZonMw nodigen u van harte uit voor de masterclass over interdisciplinair samenwerken rondom zorg voor zingeving. We gaan graag met u in gesprek over deze vragen aan de hand van de meest recente kennis uit 3 recente onderzoeken. U krijgt handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

Voor wie?

Huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging.

Programma

 • Inleiding ‘zingeving en interdisciplinair werken’ door onderzoekers zorg voor zingeving Anja Visser (Rijksuniversiteit Groningen), Annelieke Damen (Universiteit voor Humanistiek) en Aliza Damsma (Hogeschool Viaa)
 • Bekijken en meedenken ‘casus zorg voor zingeving’ gespeeld door een zorgverlener en een cliënt (acteur)
 • Verdiepend gesprek over de casus onder leiding van geestelijk verzorger Marc Rietveld
 • Break-out rooms over de Signalerings- en verwijzingstool zorg voor zingeving en het gespreksmodel Zinvolle afstemming in zorg en welzijn
 • Plenaire terugkoppeling

Doel

U maakt kennis met 3 hulpmiddelen die gericht zijn op het signaleren en begeleiden van zingevingsthema’s en het doorverwijzen. Ook introduceren we een gespreksmodel om samen met collega’s af te stemmen wie wat doet rondom zorg voor zingeving.

Meer informatie over de sprekers

 • Anja Visser, universitair docent geestelijke verzorging Rijksuniversiteit Groningen
 • Annelieke Damen, post-doc onderzoeker geestelijke verzorging Universiteit voor Humanistiek en geestelijk verzorger Dijklander ziekenhuis
 • Aliza Damsma, docent/onderzoeker verbonden aan de Academie Health Care en aan het lectoraat Zorg en Zingeving
 • Marc Rietveld, geestelijk verzorger UMC Utrecht en Centrum voor Levensvragen Zin in Utrecht
 • Zorgverlener
 • Acteur

Wanneer en waar?

10 november 2022, 15.00 – 17.00 uur, online. Zet de datum alvast in uw agenda!

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u aan via deze website.

3 online masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses. Meld u ook aan voor de andere 2 masterclasses:

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-8823 Thu, 17 Nov 2022 15:00:00 +0100 Save the date: masterclass Zin in het latere leven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-masterclass-zin-in-het-latere-leven/ Hoewel ouderen over het algemeen tot de gelukkigste leeftijdsgroepen van Nederland behoren, kunnen er uitdagingen zijn in het behouden van de zin in het latere leven. Welke zingevingsproblemen kunnen een rol spelen bij het ouder worden? Welke ondersteuning bij zingeving vinden ouderen passend en wat betekent dit voor uw werk als professional of vrijwilliger? Samen met ouderen, professionals en vrijwilligers gaan we daar in deze masterclass dieper op in.

Voor wie?

Ouderen, huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij ondersteuning en zorg voor ouderen.

Programma

De masterclass bestaat uit korte presentaties en een interactief deel. U gaat ook zelf met de sprekers, met ouderen en met vakgenoten in gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Doel

U krijgt meer kennis van zingeving bij ouderen en van passende ondersteuning daarbij. Die kennis komt onder andere uit 2 recente actieonderzoeken. Na afloop bent u beter in staat aandacht te hebben voor de zingevingsbehoefte van ouderen en om zorgverlening aan te passen aan deze behoefte. Tot slot gaat u werken met praktische hulpmiddelen voor passende ondersteuning bij zingevingsvragen.  

Wanneer en waar?

Agora en ZonMw nodigen u van harte uit voor deze masterclass op 17 november 2022, 15.00 – 17.00 uur, online. Zet de datum alvast in uw agenda!

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u aan via deze website.

3 online masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses. Meld u ook aan voor de andere 2 masterclasses:

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-8824 Tue, 22 Nov 2022 15:00:00 +0100 Save the date: masterclass Structuur en creativiteit als basis voor geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-masterclass-structuur-en-creativiteit-als-basis-voor-geestelijke-verzorging/ Wilt u graag weten wat creatieve werkvormen en gestructureerd werken kunnen bijdragen aan gesprekken over zingeving? En wat dit u en uw cliënten te bieden heeft? In deze masterclass verkennen we de waarde van gestructureerd werken en creatieve werkvormen aan de hand van het gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’. In break-out rooms verdiept u zich in deze thematiek samen met andere geestelijk verzorgers, betrokkenen bij Centra voor Levensvragen en andere geïnteresseerde professionals.

Voor wie?

Geestelijk verzorgers, betrokkenen bij Centra voor Levensvragen en andere geïnteresseerde professionals.

Programma

Tijdens de masterclass presenteren we het gespreksmodel 'In dialoog met je levensverhaal'. Vervolgens oefent u in break-out rooms in tweetallen met creatieve werkvormen. Ook delen geestelijk verzorgers hun ervaring over werken met het gespreksmodel, en hun visie op het op debat rondom gestructureerd werken voor professionalisering en toekomst van geestelijke verzorging. Daarna gaat u in een break-out sessie in gesprek over de waarde/risico’s van gestructureerd werken voor de geestelijke verzorging en meer algemeen voor de zorg voor zingeving.

Doel

Inzicht geven in de waarde van gestructureerd werken, actief interveniëren en creatieve werkvormen, voor gesprekken over zingeving en voor het bijdragen aan spiritueel welzijn aan de hand van het gespreksmodel 'In dialoog met je levensverhaal'.

Wanneer en waar?

Agora en ZonMw nodigen u van harte uit voor deze masterclass op 22 november 2022, 15.00 – 17.00 uur, online. Zet de datum alvast in uw agenda!

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u aan via deze website.

3 online masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van een reeks online masterclasses. Meld u ook aan voor de andere 2 masterclasses:

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-8771 Thu, 08 Dec 2022 14:00:00 +0100 Conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/conferentie-uitkomstgerichte-zorg-blijvend-in-beweging/ Wat zijn de resultaten uit het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe worden deze in de praktijk toegepast? Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? En hoe zorgen we ervoor dat de resultaten een blijvende plek in de praktijk krijgen? Het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als doel om meer inzicht te creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. En om te stimuleren dat zorgprofessionals deze inzichten gebruiken om samen met patiënten te beslissen over de best passende behandeling, of om te leren en verbeteren voor de toekomst. Op deze conferentie hoort u alles over de vele resultaten die het programma al heeft opgeleverd.

Programma

Tijdens de conferentie 'Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging' is er speciale aandacht voor de resultaten van het Experiment Uitkomstindicatoren. Daarin werken de Santeonziekenhuizen samen aan een aanpak om uitkomstinformatie toegankelijk en op maat te maken, zodat het beter in te zetten is bij samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het programma van de conferentie. Ook is er in deelsessies aandacht voor onderwerpen als het gebruik van uitkomstinformatie voor leren en verbeteren, het implementeren van generieke PROMs in de zorg, uitkomstgericht organiseren en betalen en omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden. Kijk op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg voor het volledige programma met tijden.

Locatie

De locatie is de Fokker Terminal in Den Haag, maar de conferentie is ook deels online te volgen.

Voor wie?

De conferentie is gericht op betrokkenen bij de medisch-specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Deelname

U kunt zich nu inschrijven voor de conferentie op de website van het Platform Uitkomsterichte Zorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan, zoals het Experiment Uitkomstindicatoren. Deze projecten zijn voor een deel vertegenwoordigd in het plenaire programma en de deelsessies op de conferentie. Hiervoor werken we nauw samen met het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit onze projecten vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

]]>
news-8864 Thu, 30 Mar 2023 09:30:00 +0200 Save the date: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2023/ Noteer alvast in uw agenda: donderdag 30 maart vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 plaats. Op de hoogte blijven van het programma? Meld u aan voor de nieuwsbrief Geneesmiddelen. En volg de pagina Geneesmiddelen op LinkedIn.

]]>