ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/ nl-nl Thu, 20 Jun 2019 10:12:58 +0200 Thu, 20 Jun 2019 10:12:58 +0200 TYPO3 news-1601 Tue, 26 Sep 2017 16:17:03 +0200 Inspirerende Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/inspirerende-masterclass-jongerenparticipatie-in-onderzoek/ ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR 2 Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Onderzoekers die samen met een jongere inschrijven voor deze dag krijgen voorrang. Het is vanaf nu mogelijk om je hiervoor aan te melden. Programma

Masterclass 1 Maandag 27 november: kennismaken met jongerenparticipatie

Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over de vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg? 

Masterclass 2 Maandag 11 december: dilemma’s bij jongerenparticipatie

Op deze masterclassdag – bedoeld voor onderzoekers die al wat ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht. 

Tijdens deze masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Na afloop heb je concrete oplossingsrichtingen voor je dilemma, en inzicht in de dilemma’s van collega-onderzoekers. 

Wat valt er voor jongeren te halen?

Voor beide masterclasses geldt dat je er op inspirerende wijze leert wat je sterke punten zijn en ontdekt hoe jij je stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. Op deze dag ervaar je hoe je jouw kennis kunt inzetten voor onderzoek naar vragen die jongeren belangrijk vinden. En zo invloed uit kunt oefenen op de hulpverlening aan jongeren. Je krijgt inzicht in en hoe je je sterke punten het beste kunt inzetten in je samenwerking met onderzoekers. 

Beide masterclasses zijn interactief opgezet. Naast het gezamenlijke deel zal ook een gedeelte van de dag apart ingericht zijn voor onderzoekers en jongeren.  

Wie kan deelnemen?

Iedere onderzoeker (zowel vanuit praktijkinstellingen als onderzoeksinstellingen) in de jeugdsector kan zich aanmelden. Bij voorkeur meldt elke onderzoeker zich gezamenlijk met een jongere aan. Ook jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek kunnen zich inschrijven. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis. 

Aanmelden 

Via deze link kun je je aanmelden voor de Masterclasses.

Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Schrijf je dus alleen in als je daadwerkelijk kunt komen. 

En heel belangrijk: als je je als onderzoeker samen met een jongere inschrijft, krijg je voorrang!

Meer informatie

Tijdstip: beide masterclasses duren van 9:30 uur tot 16:30 uur 

Locatie: Utrecht centrum voor de kunsten, Domplein 4, 3512 JC Utrecht

Voor meer informatie over de masterclasses kunt u contact opnemen met ZonMw via effectiefjeugd@zonmw.nl 

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het vergroten van de kennis over wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities.

]]>
news-3702 Tue, 25 Jun 2019 09:30:00 +0200 4e Congres Mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/4e-congres-mensen-met-verward-gedrag/ Het congres is gericht op het verder uitbouwen van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag en het borgen van een effectieve sluitende aanpak, samen met collega’s uit de brede praktijk. U krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en verdieping in werkwijzen die zich inmiddels hebben bewezen. Programma

In de sessies is aandacht voor de gezichten achter de E33-melding, zoals mensen met dementie of autisme, mensen met een verstandelijke beperking en zorgmijders, maar ook voor de samenwerking tussen gemeente en zorgverzkeraar. Hierin komen verschillende ZonMw-projecten aan bod. GGD GHOR Nederland en het CCV organiseren namens ZonMw een sessie over meldpunten niet-acute zorg en een sessie over de wijk-GGD'er.

Plenaire sprekers zijn onder andere:

 • Bauke Koekkoek (Lector Psychiatrische Zorg HAN)
 • Philippe Delespaul (Klinisch psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht)
 • Julie Meerveld (Leidinggevende bij Alzheimer Nederland)
 • Cor Hoffer (Socioloog, cultureel antropoloog)
 • Henk van Dijk (Nationale Politie)

Informatiemarkt

Wilt u meer weten over de door ZonMw gefinancierde projecten op het gebied van verward gedrag? Of wilt u weten of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw project? Kom dan even langs bij onze informatiestand op het congres. We gaan graag met u in gesprek.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met mensen met verward gedrag.

Kosten en inschrijving

Meer informatie over kosten en inschrijving vindt u op de website van Zorg+Welzijn. Accreditatie voor 5 punten wordt aangevraagd bij het Registerplein, Kwaliteitsregister V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Meer informatie

]]>
news-4018 Tue, 25 Jun 2019 13:30:00 +0200 3e Informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/3e-informatiebijeenkomst-stimuleringsregeling-e-health-thuis/ Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wellicht iets voor uw samenwerkingsverband. Meld u nu aan voor de derde informatiebijeenkomst over de SET. Deze zal plaats vinden in de Health Hub Roden. Langer zelfstandig thuis met hulp van e-health

Het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de zorg en ondersteuning van mensen thuis is waar de nieuwe Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) over gaat. E-health om het voor méér mensen mogelijk te maken dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. E-health om het voor zorgverleners mogelijk te maken een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening. En e-health die het voor gemeenten en zorgverzekeraars mogelijk maakt om met dezelfde budgetten meer mensen te helpen.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld

Bent u een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) en wilt u samenwerken met tenminste één zorginkoper (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) en andere partijen zoals eindgebruikers (cliënten, mantelzorgers, professionals) of leveranciers van e-health toepassingen? Dan kunt u namens het samenwerkingsverband – het zogenaamde innovatiecluster e-health – een aanvraag voor subsidie indienen.  

Hoe dat moet en wat de spelregels zijn, leggen wij u graag uit tijdens de informatiebijeenkomst.

Voorlopig programma
13:30 uur - Inloop en registratie bezoekers
14:00 uur - Toelichting SET-regeling en SET-up ondersteuning – tevens ruimte voor vragen
15.10 uur - Pauze
15.25 uur - Regionale inbreng en reflectie van RVO
16.15 uur - Netwerk en borrel

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt (hoogstwaarschijnlijk) plaats in de Health Hub in Roden (1e Energieweg 13, 9301 LK Roden). Toegang tot de bijeenkomst is gratis, inschrijving verplicht. Aanmelden kan via de ZonMw website.

Organisator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en ZonMw in samenwerking met de HANNN, ZorgThuis en GEEF.

Meer informatie

Informatie over de regeling en hoe u de aanvraag kunt indienen vindt u op de RVO SET-pagina. Voor meer informatie over SET-up en andere interessante links kunt u terecht op de ZonMw SET programmapagina.

Heeft u vragen over deze of een andere bijeenkomsten? Mail deze dan naar SET@zonmw.nl.

]]>
news-4193 Fri, 28 Jun 2019 10:00:00 +0200 Netwerkbijeenkomst Bruikbaar Onderzoek, thema Citizen Science https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/netwerkbijeenkomst-bruikbaar-onderzoek-thema-citizen-science-1/ Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert ZonMw samen met Health~Holland een bijeenkomst van het Netwerk Bruikbaar Onderzoek. Deze editie heeft als thema Citizen Science. Inspirerende sprekers gaan o.a. in op de positionering van Citizen Science, kwaliteit en Citizen Science en welke stappen betrokken partijen kunnen zetten om Citizen Science te stimuleren.
Tijdens de bijeenkomst zullen voorbeelden centraal staan en gaan we in deelsessies dieper met elkaar in discussie. De bijeenkomst is voor iedereen die te maken heeft of gaat krijgen met Citizen Science: onderzoekers, patiënten(vertegenwoordigers), praktijkprofessionals, beleidsmakers, financiers, etc. De netwerkbijeenkomst heeft tot doel om visies op Citizen Science en concrete vervolgstappen op het gebied van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie te inventariseren.

Wat kunt u van ons verwachten?
Een interactieve dag, met volop ruimte om met elkaar vragen, oplossingen en voorbeelden uit te wisselen. Na afloop heeft u een (nog) beter beeld van ontwikkeling en de rol van Citizen Science en wat dit voor u kan betekenen. Van de bijeenkomst wordt een verslag (digitale publicatie) gemaakt.

Registratie en programma
U kunt zich nu registeren voor deze bijeenkomst. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 14 juni. Het exacte programma kunt u hieronder vinden. De netwerkbijeenkomst zal van 10.00 t/m 17.00 plaatsvinden bij ZonMw, Laan van Nieuw Oost-Indie 334 te Den Haag. Voertaal van de bijeenkomst is Nederlands. Deelname is kosteloos.

Meer informatie:

]]>
news-4046 Mon, 01 Jul 2019 09:00:00 +0200 Congres Thuis in het verpleeghuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-thuis-in-het-verpleeghuis/ Samen werken aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Daar draait het jaarlijkse congres Thuis in het Verpleeghuis om. Drie speerpunten staan centraal: meer tijd en aandacht voor de bewoner, voldoende en enthousiaste zorgverleners én voortdurend leren en innoveren. Het congres biedt meer dan 70 keynotes, lezingen, workshops, praktijksessies en talkshows. Thema’s zijn o.a.: welzijn, dementie, palliatieve zorg, veiligheid & hygiëne, innovatie en onderwijs & arbeidsmarkt. Laat je ook inspireren op het kennisfestival. Hier vind je het ontzorgfestival van de ParticipatieKliniek, kan je lekker bewegen, de nieuwste technische innovaties bekijken en natuurlijk op de foto in de selfiecorner!

Workshop ZonMw

Tijdens het congres verzorgt ZonMw de workshop 'Nooit te oud voor seksualiteit & intimiteit: maar hoe, wat, waar in het verpleeghuis?' In deze workshop presenteren Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit en Vilans lessen en resultaten uit het ZonMw project ‘SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken'. SIVIL is een project uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Dagprogramma

09.00 – 09.45 uur: Inloop met koffie en thee
09.45 – 10.45 uur: Plenair ochtendprogramma, o.l.v. dagvoorzitter Lennart Booij
10.45 – 11.15 uur: Pauze met koffie en thee
11.15 – 12.15 uur: Workshopronde 1
12.15 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 14.30 uur: Workshopronde 2
14.30 – 14.45 uur: Wissel
14.45 – 15.45 uur: Workshopronde 3
16.00 – 16.45 uur: Plenair middagprogramma, met o.a. Minister Hugo de Jonge
16.45 – 17.30 uur: Borrel

Datum, locatie en aanmelden

Datum: maandag 1 juli 2019
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: RAI, Amsterdam
Voor wie: het congres is bedoeld voor alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg
Aanmelden voor het congres kan via deze link. Deelname is kosteloos.
Meer informatie vindt u ook op de website van het congres.

 

 

]]>
news-4105 Tue, 02 Jul 2019 13:00:00 +0200 Machine learning in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/machine-learning-in-de-ggz/ Op dinsdagmiddag 2 juli presenteren deelnemers van de opleiding 'Machine Learning in de (klinische) praktijk' hun resultaten Na een inleiding door de docent van de opleiding, Joran Lokkerbol, zullen enkele instellingen de resultaten van hun project presenteren. Een zorgverzekeraar, patiëntvertegenwoordiger en beleidsmaker zullen vervolgens op de resultaten reflecteren.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen, verzekeraars, beleidsmakers en patiënten die meer willen weten of leren over machine learning.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt op 2 juli van 13.00 tot 16.00 uur plaats bij het Trimbos-instituut.

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Stuur een e-mail naar jlokkerbol@trimbos.nl.

Nieuwe opleiding

Lokkerbol biedt de training dit jaar opnieuw aan. Die start dinsdag 17 september en bestaat uit 5 opleidingsdagen en het uitvoeren van een eigen project. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Aanmelden kan tot en met 5 juli 2019. In geval van teveel inschrijvingen vindt telefonische intake en selectie plaats in de week van 8-12 juli.

Meer informatie

]]>
news-4194 Wed, 17 Jul 2019 13:30:00 +0200 Informatiebijeenkomst 3e ronde programma Antibiotica Resistentie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-3e-ronde-programma-antibiotica-resistentie/ Op 17 juli 2019 organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de 3e ronde van het programma Antibiotica Resistentie. De focus van deze subsidieronde ligt op hergebruik van data, implementatie van bestaande kennis en implementatie failure onderzoek (probleemanalyse). De deelname is optioneel maar wordt sterk aangeraden. Ook raden we aan uw datamanagementmedewerker / datasteward uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst komen in ieder geval de volgende thema’s aan bod:

 • het doel en de criteria van de subsidieoproep
 • de FAIR-principles en het verbeteren van de FAIRness van data
 • het gebruik van standaarden / eenheid van taal

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met experts op de bovengenoemde thema’s.

U kunt zich aanmelden door een e-mail met vermelding van ‘Aanmelding informatiebijeenkomst ABR 3e ronde’ te sturen naar abr@zonmw.nl. Vermeld hierbij ook uw organisatie.

Openstelling subsidieoproep: 25-06-2019.
Voor meer informatie over het programma zie www.zonmw.nl/abr

 

]]>
news-4195 Wed, 17 Jul 2019 13:30:00 +0200 Information session programme ABR round 3 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/information-session-programme-abr-round-3/ On July 17th, 2019, ZonMw will provide the opportunity to get more in depth information on the third call of the ZonMw programme Antibiotic Resistance: ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’. This information session is optional for potential applicants but it is strongly recommended to attend this meeting if you have any intension to send in a project idea. We also recommend to bring your data management officer / data steward along to this information session.

In this session, we will pay attention to:

 • purpose of the call tackling the ABR burden
 • the FAIR principles and how to improve FAIRness
 • using standards to map databases
 • any other questions relating to this call

This session is organised in collaboration with experts on the issues mentioned above.

Registration: Please register for this information session by sending an email to abr@zonmw.nl with the title ‘Registration information session ABR round 3’. Indicate your name and organisation.

The third round will be open for application: 25-06-2019

More information about the programme Antibiotic Resistance on www.zonmw.nl/abr (Dutch)

 

]]>