ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/ nl-nl Sun, 29 Jan 2023 06:50:30 +0100 Sun, 29 Jan 2023 06:50:30 +0100 TYPO3 news-8413 Mon, 14 Mar 2022 10:34:56 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-1/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8414 Mon, 14 Mar 2022 10:50:53 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-2/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8418 Mon, 14 Mar 2022 12:43:00 +0100 Langdurig beschermen tegen covid-19 van mensen met immuunstoornis is maatwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/langdurig-beschermen-tegen-covid-19-van-mensen-met-immuunstoornis-is-maatwerk-1/ Tijdens een impactsessie op 10 maart presenteerden 4 studies, naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen, hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Zo ook Lize. Zij heeft het syndroom van Down. “Ik vond het niet eerlijk dat mijn vriendinnen in een instelling eerder een vaccin kregen dan ik”, aldus Lize Weerdenburg. Lize is 34 jaar en heeft het syndroom van Down en woont op zichzelf. Mensen met Down zijn extra kwetsbaar, maar kregen geen voorrang op vaccinatie wanneer ze op zichzelf woonden. Daarnaast is Lize getrouwd met Ruben, die niet alleen het syndroom van Down heeft, maar ook nierpatiënt is en hierdoor dubbel zo kwetsbaar. Lize heeft twee vaccinaties Astra Zeneca gekregen volgens het schema van de vaccinatiecampagne. In november 2021 kreeg Lize corona en moest zeopgenomen worden in het ziekenhuis.Het bericht dat Lize een booster mocht krijgen, kwam op het moment dat ze het ziekenhuis in ging. “Dat ik later dat vaccin kreeg, vond ik niet leuk. En in het ziekenhuis miste ik Ruben en wilde ik zo snel mogelijk weer naar huis,” aldus Lize over haar ziekte.

Maken mensen met immuunstoornis minder antistoffen aan?

Tijdens een impactsessie op 10 maart 2022, georganiseerd door ZonMw, presenteren 4 van de 8 door ZonMw gefinancierde studies naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Immuungecompromitteerde patiëntengroepen reageren zeer verschillend op vaccinatie. Daarom is het van belang om groepen afzonderlijk te volgen en te adviseren. De Gezondheidsraad, het RIVM en de medisch specialisten stellen, mede op basis van het lopende onderzoek, adviezen op voor vaccinatie bij deze kwetsbare groepen. Zo heeft de Gezondheidsraad, aan de hand van een perskennissessie van ZonMw in de zomer van 2021, besloten dat sommige groepen een derde primaire prik moesten krijgen. Met de derde prik hadden deze groepen in de meeste gevallen hetzelfde resultaat als de twee prikken bij gezonde mensen. Resultaten laten nu zien dat een 3de (primaire) vaccinatie bij veel groepen/patiënten zorgt voor een verbeterde antistofrespons.

Bescherming tegen een COVID-19 infectie is maatwerk

Erfelijke (genetische) aandoeningen of ziekten kunnen zorgen voor een minder goed functionerend immuunsysteem. Bij ziekten als reuma, de ziekte van crohn of multiple sclerose is het afweersysteem te scherp afgesteld, waardoor mensen zieker worden na een coronainfectie. De antistofrespons na vaccinatie is minder sterk in sommige gevallen. Bij 90% van de patiëntengroepen met immuunsysteemonderdrukkende medicatie werd een goede aanmaak van antistoffen zichtbaar. Bij een kleine groep mensen, zoals de groep die rituximab gebruikt, is dit effect er helaas niet na een derde primaire vaccinatie. Het RIVM en de gezondheidsraad baseren hun beleid op deze onderzoeksresultaten en kijken hierbij naar het specifieke type medicijn: mensen beschermen tegen COVID-19 is maatwerk.

Bijzondere bijvangst uit de COVALENT studie naar voorspeller effect vaccinatie

Ook mensen met HIV en longtransplantatiepatiënten maken minder anti-stoffen aan na twee primaire vaccinaties. En mensen die zogenaamde anti-CD20 remmers gebruiken reageren ook slecht, al lijkt een ander type afweer, de T-cel respons, weer grotendeels goed te werken. De benodigde inzet van immuunsysteem-onderdrukkende medicatie tijdens een longtransplantatie zorgt er bij patiënten voor dat het zogenaamde torque teno virus (TTV) gemeten kan worden. Waarschijnlijk draagt iedereen dit virus bij zich, maar alleen bij mensen met verminderde afweer is dit virus in meetbare hoeveelheden aanwezig. De hoeveelheid TTV in het bloed van een patiënt is een goede voorspeller voor de antistofrespons na vaccinatie – hoge niveaus van TTV betekenen dat een patiënt slechts zeer beperkt of geen antistoffen zal aanmaken na vaccinatie, blijkt uit de COVALENT studie. Een vroege 3de vaccinatie kan bij het gebruik van sommige medicatie helpen om de antistofrespons te herstellen. Is dit voor iedereen een adequate voorspeller? Dat zou een goede oplossing zijn, maar eerst zal gekeken worden of het effect bij niertransplantatiepatiënten net zo meetbaar is.

Voor Lize en andere volwassenen met Downsyndroom geldt dat het effect van de derde primaire vaccinatie onderzocht wordt. Ook wordt nu in de PRIDE-studie naar het effect van vaccinatie op mensen met Down, onderzoek gedaan naar het effect bij kinderen in deze categorie. En Lize? Lize is blij dat ze weer kan genieten thuis met Ruben en aan de slag kan in de lunchroom waar ze werkt.

Meer informatie

 • Bekijk hoe vaccinatie werkt in deze animatie
 • Lees meer over de studies die wij financieren www.zonmw.nl/vaccinstudies
 • Leer meer over vaccinatie bij de door ons georganiseerde landelijke en internationale webinars.
 • Lees meer over de ervaringen van betrokken onderzoekers delen over het doen van dit onderzoek.
 • In een speciale podcast vertellen betrokkenen over het tot stand komen van dit onderzoek.
]]>
news-9307 Tue, 24 Jan 2023 13:00:00 +0100 Hybride bijeenkomst - Hulp bij Implementatie: vraag ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/hybride-bijeenkomst-hulp-bij-implementatie-vraag-zonmw/ Heb je implementatievragen over jouw project? Op 24 januari 2023 staan onze specialisten tussen 12.00 tot 17.00 uur voor je klaar tijdens de bijeenkomst ‘Hulp bij implementatie: Vraag ZonMw’. Tijdens deze bijeenkomst kun je jouw vragen en uitdagingen bespreken in een spreekuurconsult met één van onze implementatiespecialisten. De bijeenkomst is hybride: je kunt online deelnemen, of op kantoor bij ZonMw in Den Haag.

Meld je aan
Meld je uiterlijk 14 januari aan via info@nlimplementatie.nl. Geef hierbij aan of je digitaal of op locatie aanwezig bent en geef een korte omschrijving van jouw vraag of vragen. Zo kunnen onze specialisten zich alvast voorbereiden.

Wat kun je van de spreekuurconsulten verwachten?
Wil je een goed beeld krijgen van wat je van de spreekuurconsulten kunt verwachten? Lees dan het verslag van de bijeenkomst uit 2021: Spreekuur Zorg voor Innoveren: hulp bij implementeren en opschalen.

De Week van de Implementatie 2023
Van 23 tot en met 27 januari 2023 organiseert het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) de jaarlijkse Week van de Implementatie. Tijdens deze week worden diverse activiteiten georganiseerd. Je vindt ze op de website van het NIC.

]]>
news-9300 Mon, 30 Jan 2023 09:00:00 +0100 ICT&health congres https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/icthealth-congres/ Op 30 januari 2023 vindt het ICT&health congres plaats. Vanuit ZonMw staan we daar met een stand en sessie. Kom jij ook? Rondetafel

E-health een duurzame plek geven in de zorg: hoe pak je dat aan? Hierover gaan experts uit het bedrijfsleven, de zorg en de verzekeringswereld in gesprek. Zij delen hun verhalen en ervaringen tijdens een rondetafelsessie op 30 januari op het ICT&health congres. Alle stappen in het proces komen daarbij aan bod: van het ontwikkelen van digitale oplossingen tot de implementatie en borging ervan in de praktijk.

Onze sprekers zijn onder andere: Suzanne Verheijden, Bas Mourik, Paul Haarman, Charlotte Poot, Henk Herman Nap.

Schrijf je in voor deze sessie: ‘E-health: de reis van idee tot duurzame implementatie’ om 14.10 uur en laat je inspireren.

Bezoek ons bij de ZonMw-stand

Onze experts staan je graag te woord bij de stand. Zien we je daar? Meld je aan op de website van ICT&health.

]]>
news-9227 Mon, 30 Jan 2023 10:00:00 +0100 Werksessie preventieplan 'Stop het stapelen' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/werksessie-preventieplan-stop-het-stapelen-1/ Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. Met het preventieplan ‘Stop het stapelen’ wil VNG gemeenten een handvat bieden om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

De sessies over het preventieplan zijn in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Tijdens de sessie gaat u voor uw eigen gemeente aan de slag. Doel: lokaal een (vervolg) stap te nemen om stapelingen van problemen bij inwoners in een kwetsbare positie te verminderen. U komt collega-beleidsmedewerkers uit andere gemeenten tegen, wisselt ervaringen uit en kunt samen met ervaringsdeskundigen en anderen aan de slag.

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, professionals gemeenten, procesregisseurs

Kosten: geen

]]>
news-9267 Mon, 30 Jan 2023 13:30:00 +0100 Online bijeenkomst versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-bijeenkomst-versterking-aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie/ Hoe versterk je het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie? Wat kan jij als gemeente of aanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen staan centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023 van 13.30 tot 15.00 uur. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Laat je inspireren! In samenwerking met Movisie organiseert ZonMw een rondetafelgesprek die jij online kunt bijwonen. Tijdens dit gesprek blikken we terug op het afgelopen jaar en bespreken we de uitdagingen die er nog zijn en hoe we hiermee aan de slag kunnen. Vanuit verschillende perspectieven wordt het gesprek hierover gevoerd.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het afrondende ZonMw-programma Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan hier.

]]>
news-9260 Tue, 31 Jan 2023 14:30:00 +0100 Webinar over voedsel(on)zekerheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/webinar-over-voedselonzekerheid/ Op 31 januari 2023 organiseert het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) een webinar over de wereldwijde voedselcrisis “Food (in)security due to crisis”. Het webinar is van 14.30-16.00 uur en wordt in het Engels gegeven. Met een groeiende wereldpopulatie kampen steeds meer landen met voedselschaarste. Door wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, de opkomst van conflicten, en COVID-19, zullen zowel de voedselprijzen als voedseltekorten enorm oplopen. Tijdens het webinar zullen verschillende sprekers verder ingaan op alle aspecten van de voedselcrisis. Geïnteresseerd? Registreren kan via het online formulier van het JPI HDHL.

Sprekers

 • Prof. Karsten Köhler (moderator), professor Voeding en Beweging aan Technische Universiteit München, Duitsland. Daarnaast is hij lid van de JPI HDHL Scientific Advisory Board.
 • Dr. Megan Blake (spreker), hoofddocent afdeling Geografie aan University of Sheffield, UK. Ze is een erkend expert op het gebied van voedselzekerheid en voedselrechtvaardigheid.
 • Prof. Corinna Hawkes (spreker), professor Food Policy aan City, University of London, UK. Haar werk staat in het teken van het verbeteren van voedselbeleid om een effectiever voedselsysteem vorm te geven.
 • Hugo de Vries (spreker), Research Director bij INRAE, Frankrijk. Hij is coördinator van het CSA FOODPathS, een consortium dat vorm zal geven aan het toekomstige Horizon Europe Sustainable Food Systems partnership.

Programma

14:30 – 14:35: Introductie JPI HDHL en moderator Prof Karsten Köhler
14:35 – 14:40: Introductie sprekers
14:40 – 15:15: Presentaties door Dr Megan Blake en Prof Corinna Hawkes
15:15 – 16:00: Paneldiscussie met de drie sprekers en een Q&A, gemodereerd door Prof Karsten Köhler.

Aanpak van maatschappelijke problemen

Het JPI HDHL wil grote maatschappelijke problemen op het terrein van voeding, bewegen en gezondheid aanpakken. Komend jaar organiseert het JPI HDHL samen met experts uit het veld, meerdere webinars om enkele thema’s verder uit te lichten.

Meer informatie

]]>
news-9328 Tue, 07 Feb 2023 15:00:00 +0100 HTA Methodologie Online Vragenuur https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/hta-methodologie-online-vragenuur/ Online vragenuur - over de HTA subsidieoproep 'Methodologie voor waardebepaling van technologieën, ingezet binnen de niet-curatieve zorg'.
Heb je vragen over deze subsidieoproep? Meld je dan aan voor dit online vragenuur.

Het is niet makkelijk om te beslissen over de inzet van zorginnovaties binnen de niet-curatieve zorg. Er zijn veel zorginnovaties beschikbaar, maar welke hiervan zullen het gewenste effect leveren? En in welke situaties? De nieuwe subsidieoproep 'Methodologie voor waardebepaling van technologieën, ingezet binnen de niet-curatieve zorg’ wil bijdragen aan het bepalen van de waarde van technologie. Deze subsidie is bedoeld voor ontwikkelende of bestaande technologie gericht op de niet-curatieve sector, zoals welzijnsgerichte zorg binnen de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector en preventie. Subsidie is beschikbaar om uitkomstmaten (door) te ontwikkelen of te valideren. Deze uitkomstmaten worden gebruikt om de waarde van de technologie in de niet-curatieve sector te bepalen. Deze waardebepalingen zijn cruciaal voor het maken van beleidsbeslissingen.

Wil je meer weten over de subsidieoproep? Over het vinden van een geschikte case study om de methodologie te valideren? Over het vinden van samenwerkingspartners? Op deze vragen en nog veel meer krijg je antwoord tijdens dit online vragenuur op dinsdag 7 februari om 15 uur.

Meld je dus snel aan!

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

]]>
news-9343 Tue, 28 Feb 2023 15:00:00 +0100 Innovatiecafé: regionale samenwerking in regio zuid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/innovatiecafe-regionale-samenwerking-in-regio-zuid/ Dit jaar staan de innovatiecafés in het teken van regionale samenwerking. We beginnen in regio zuid tijdens de Slimme Zorg Estafette, waar verschillende innovatoren laten zien hoe zij samenwerken in de regio. Kom je ook? Ik meld me aan!

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl plaats?

Datum

dinsdagmiddag 28 februari 2023

Tijden

Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie

Klasse Theater
Carré 16
5017 JE Tilburg

Wie zijn de sprekers?

Maarten Klomp (Coalitie Vitaal in Brainport)

Het zorgstelsel staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Er zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig. Een transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De Brainport-regio is deze uitdaging aangegaan. Een regionale coalitie onder de naam ‘Vitaal in Brainport’ heeft een beweging gestart die zich richt op meer vitaliteit en gezondheid. Die beweging heet DE STAP naar gezonder en richt zich op alle inwoners uit de Brainportregio. Meer dan 80 organisaties uit zorg en welzijn, bedrijfsleven, gemeenten en kennisinstellingen doen al mee. Maarten Klomp, voorzitter van de partnerraad van de coalitie Vitaal in Brainport, vertelt in zijn presentatie over het ontstaan van de beweging, hoe je samenwerkt met zoveel verschillende partijen en welke ervaringen ze hiermee hebben opgedaan.

Caroline Frencken (Care Innovation Center West-Brabant)

Het Care Innovation Center is een open netwerk dat de regio West-Brabant faciliteert om de implementatie van toepasbare innovaties te versnellen. Het CIC slaat bruggen tussen kennis, kunde, kapitaal en cliënt. Zij plaveien de weg voor die projecten die de zorg naar een hoger plan kunnen tillen. Initiatieven gericht op de zorg, maar ook oplossingen uit andere sectoren helpen zij hun weg te vinden naar de zorg.
In de regio West-Brabant is er veel aandacht voor de implementatie en opschaling van zorginnovaties. Het CIC werkt samen met partners aan een regioplan dat gericht is op het opschalen van bewezen innovaties vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid én met een positieve uitwerking op de human capital agenda. Caroline Frencken, projectleider bij het CIC, zal tijdens haar presentatie dieper ingaan op hoe dit regioplan eruitziet.

Jeroen Hankel (Brabantzorg)

Brabantzorg heeft SET-subsidie (Stimuleringsregeling E-health Thuis) ontvangen voor een beeldschermzorg project. Dit SET-project is bijna afgerond. Inmiddels heeft Brabantzorg al veel geleerd over opschaling van e-health. Brabantzorg is koploper in de regio en ziet het als haar ‘plicht’ om kleinere (zorg)organisaties in de regio mee te nemen in de geleerde lessen die zij hebben opgedaan. Zo detacheren ze innovatieadviseur(s) bij de kleinere zorgorganisaties in de regio, om zo deze lessen en kennis breder te delen. Jeroen vertelt over de eerste resultaten van het SET-project en de belangrijkste geleerde lessen. En wil je als zorgorganisatie ook aan de slag met e-health? Jeroen zal zijn tips met je delen.

Cecile Stallenberg (Dichterbij)

In de Provincie Limburg hebben acht organisaties in de gehandicaptensector het initiatief genomen om samen te werken op vraagstukken die de zorg bezighouden. Maar hoe maak je zo’n samenwerking werkend? Cecile Stallenberg, bestuurder bij zorgorganisatie Dichterbij, vertelt over deze samenwerking. Wat zijn de vraagstukken waaraan gewerkt wordt? Ze geeft daarbij ook een inkijk in het proces: wat zijn de geleerde lessen om de samenwerking werkend te maken?

Wat ga ik doen?

Moderator Peggy Goris, Programmamanager innovatie bij Zorg aan Zet – Zorgnet Limburg, heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van regionale samenwerking in regio zuid. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om vragen uit het publiek of van Peggy te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Enthousiast? Schrijf je in!

Meld je hier aan voor dit innovatiecafé. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 28 februari!

]]>
news-8864 Thu, 30 Mar 2023 09:30:00 +0200 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2023/ Donderdag 30 maart vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: 'Inzet op Impact' plaats. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek). Tijdens dit 10e GGG-congres sluiten we aan bij de actualiteit, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten onder de aandacht.
Het congresprogramma staat uitgebreid toegelicht; van de plenaire onderwerpen tot de sprekers en inhoud van de verschillende subsessies. Naast de plenaire momenten heeft u volop keuze om uw eigen congresprogramma samen te stellen.
Uiteraard kunt u deze congresdag uitgebreid bijpraten en netwerken.
Wij verwelkomen u ook dit jaar van harte bij het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch

Programma GGG-congres 2023

Direct aanmelden voor het congres
 

 

Op de hoogte blijven van het programma? Meld u aan voor de nieuwsbrief Geneesmiddelen. En volg de pagina Geneesmiddelen op LinkedIn.

]]>
news-9340 Thu, 01 Jun 2023 09:00:00 +0200 Save the date: Congres Zorgevaluatie -1 juni 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-congres-zorgevaluatie-1-juni-2023/ Graag nodigen ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) je uit voor het eerste gezamenlijke Congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat daarbij centraal. Datum:         donderdag 1 juni 2023

Tijd:                9.00 – 17.00 uur

Locatie:        Rijtuigenloods Amersfoort

Voor wie:     Medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden.

Wees welkom, discussieer mee en kom inspiratie opdoen bij de plenaire sessies en workshops. Binnenkort is meer bekend over het programma en inschrijving, maar noteer de datum alvast in je agenda. Accreditatie wordt aangevraagd. Graag tot ziens op 1 juni!

*Samenwerkende partijen binnen ZE&GG: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZonMw, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorginstituut Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Ministerie van VWS

 

]]>
news-9210 Tue, 13 Jun 2023 09:00:00 +0200 Save the date: Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-landelijke-conferentie-een-nieuwe-generatie-ouderen-langer-thuis/ news-9282 Tue, 13 Jun 2023 12:00:00 +0200 Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/netwerkbijeenkomst-verpleging-en-verzorging/ Hoe ziet de toekomst van de verpleging en verzorging er uit? En welke ontwikkelingen spelen daarin een rol? Kom uw kennis delen en inspiratie opdoen tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging! Programma

In het plenaire gedeelte van de netwerkbijeenkomst nemen inspirerende sprekers u mee in actuele ontwikkelingen en de rol van kennisontwikkeling daarin. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste kennis wordt ontwikkeld én toegepast? Wie heb je daar voor nodig? En hoe betrek je hen zo efficiënt mogelijk?

Vervolgens zoomen we verder in op de toekomst van de verpleging en verzorging tijdens de subsessies. Uiteraard is er ook volop ruimte om te netwerken en van gedachten te wisselen. Speciaal daarvoor richten we een kennismarkt in waar actuele thema's vanuit marktkramen worden uitgelicht.

Informatie over het definitieve programma, aanmelding voor de subsessies en praktische informatie ontvangt u in het voorjaar van 2023.

Voor wie?

Het doel van de netwerkbijeenkomst is om onderzoeks- en projectgroepen bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en te inspireren. We richten ons daarom op:

 • verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden die bij onderzoeks- en praktijkprojecten betrokken zijn
 • (verpleegkundig) onderzoekers
 • lectoren, practoren en hoogleraren verplegingswetenschap
 • beleidsmedewerkers en bestuurders

Maar ook andere geïnteresseerden en studenten zijn natuurlijk van harte welkom!

Datum en locatie

Dinsdagmiddag 13 juni 2023 (inclusief inlooplunch), in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen.

Aanmelden

Meld u aan via het online aanmeldformulier op www.zonmw.nl/vv2023. Deelname aan de netwerkbijeenkomst is gratis. Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, meld u dan af door een mail te sturen naar verplegingenverzorging@zonmw.nl.

Vragen?

Mail bij inhoudelijke vragen of vragen over uw aanmelding naar verplegingenverzorging@zonmw.nl.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep. Kijk voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en projectresultaten op onze themapagina verpleging en verzorging en volg onze LinkedIn-showcasepagina.

]]>