ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/ nl-nl Thu, 21 Oct 2021 20:57:39 +0200 Thu, 21 Oct 2021 20:57:39 +0200 TYPO3 news-7696 Thu, 28 Oct 2021 09:00:00 +0200 Matchmakingsbijeenkomst NWA-subsidieoproep 'Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/matchmakingsbijeenkomst-nwa-subsidieoproep-veiligheidsbeoordeling-via-proefdiervrije-modellen/ Tijdens deze informatie- en matchmakingsbijeenkomst wordt consortiumvorming gestimuleerd voor de NWA-subsidieoproep ‘Veiligheidsbeoordeling via proefdiervrije modellen’. Voor deze subsidieoproep staat acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen centraal.  

Vormen van consortia

Deze NWA-subsidieoproep roept kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen op tot het vormen van brede consortia die samenwerken in een omvangrijk onderzoeksproject. In een consortium is de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek vertegenwoordigd, evenals expertise vanuit verschillende onderzoeksdisciplines en partners van buiten de wetenschap.

Consortia kunnen tot 7 oktober 2021 een initiatief indienen. De deadline voor volledige aanvragen is 17 februari 2022. De verplichte matchmakingsbijeenkomst, om consortiumvorming te bevorderen, vindt op donderdag 28 oktober 2021 plaats.

Over de subsidieoproep

Deze subsidieoproep roept inter- en transdisciplinaire consortia op om op een geïntegreerde manier bij te dragen aan het verder brengen van de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen, inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving.

Aanmelden

Meld u aan vóór 28 oktober bij het oline Matchmakingsplatform, (LET OP: de starttijd is nog onder voorbehoud). Hier vindt u meer informatie over de subsidieoproep, het voorlopige programma en kunt u alvast kennismaken met andere deelnemers.

Meer informatie

]]>
news-7801 Mon, 01 Nov 2021 08:00:00 +0100 Internationaal Symposium Multimorbiditeit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/internationaal-symposium-multimorbiditeit/ Op 1 november 2021 organiseert de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een symposium over multimorbiditeit. Internationale experts zullen u bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en daarna is er tijd voor interactieve discussies. Bekijk de website van NIV voor meer informatie en aanmelding.

]]>
news-7803 Wed, 03 Nov 2021 14:00:00 +0100 ZE&GG Symposium https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/zegg-symposium/ Het programma ZE&GG organiseert dit najaar het Symposium ‘De bewezen beste zorg voor de patiënt! De Cirkel van Gepast Gebruik als motor voor een lerend gezondheidszorgsysteem.’ Meer informatie en inschrijven

]]>
news-7852 Thu, 04 Nov 2021 14:30:00 +0100 Masterclass Zingeving in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/masterclass-zingeving-in-het-sociaal-domein/ Bent u geïnteresseerd in zingeving in het sociaal domein? Tijdens deze online masterclass die ZonMw en Agora samen organiseren komt u onder andere meer te weten over actieonderzoeken op dit gebied. Ook zijn er verdiepende gesprekken in break-outsessies. Voor wie?

Huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging. Kortom: voor alle professionals en vrijwilligers voor thuiswonende mensen uit de domeinen van zorg en welzijn.

Programma

 • Inleiding door Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur Sociaal Werk Nederland
 • Bevindingen over zingeving in het sociaal domein van actieonderzoek Zinsitief en actieonderzoek Zinvol samenwerken in de thuissituatie, door gezondheidswetenschapper en gerontoloog Franka Bakker en docent/onderzoeker Aliza Damsma
 • Lancering video WMO Radar: aandacht voor zingeving in het sociale domein
 • Verdiepend gesprek in break-out rooms
 • Plenaire terugkoppeling

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website van Agora.

Wanneer en waar?

4 november 2021, 14.30 tot 16.30 uur, online.

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u nu aan via de website van Agora.

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-7490 Thu, 11 Nov 2021 08:30:00 +0100 Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/conferentie-10-jaar-health-as-the-ability-to-adapt-and-self-manage/ Positieve gezondheid. Een concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Hoe is onze gezondheidszorg erdoor veranderd? Hoe kan het concept zich nog verder ontwikkelen? En hoe kunt u er zelf mee aan de slag? Op 11 november 2021 organiseren we een conferentie om deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Programma

We beloven een inspirerend programma met welkomstwoord door Paul Blokhuis, een terugblik door André Knottnerus en Henk Smid en vernieuwende inzichten van Machteld Huber en Alex Jadad. We maken ook van de gelegenheid gebruik om de eerste versie van het “Handbook Positive Health in Primary Care, the Dutch example” uit te reiken.

Onder leiding van dagvoorzitter Maaike de Vries gaan we in gesprek met diverse experts wat ‘Health as the ability to adapt’ nu heeft teweeg heeft gebracht op gebied van Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Praktijk en vooral hoe we nu verder moeten om tot die veerkrachtige samenleving te komen. Tijdens de pauze en in de middag ga je vooral zelf aan de slag, bij de belevingsmarkt en de vele workshops. We eindigen de dag met een talkshow waar we tafelgasten zullen prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan en tot nieuwe inzichten te komen en sluiten de dag af met een feestelijk moment!

Workshops

In de middag zijn er twee workshoprondes. Indien u in de Jaarbeurs aanwezig bent kunt u twee workshops kiezen uit totaal 14 onderwerpen.

Sprekers

We zijn trots op de bijdragen aan dit programma door sprekers en ervaringsdeskundigen op gebied van Positieve Gezondheid en Trusted Networks. Van nano- tot macroniveau en in de domeinen: beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

Voor wie?

De conferentie is interessant voor een breed publiek dat interesse heeft in Positieve gezondheid: wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk van de zorg, het sociale domein en onderwijs die met Positieve Gezondheid én andere uitwerkingen van ‘Ability to adapt..' werken, of dat willen gaan doen.

Wanneer en waar?

11 november 2021, 08.30 – 17.30 uur. De conferentie vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht, maar online deelname is ook mogelijk.

Aanmelden

Meer weten?

]]>
news-7853 Thu, 11 Nov 2021 14:30:00 +0100 Masterclass Betekenisverlening voor ouders van een ernstig ziek kind https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/masterclass-betekenisverlening-voor-ouders-van-een-ernstig-ziek-kind/ Wat betekent zingeving in de kinderpalliatieve zorg? 2 ouders delen hun ervaring tijdens deze masterclass. Ook komt u meer te weten over een actieonderzoek waarbij ouders, zorgverleners en onderzoekers samen uitzoeken welke zingevingsvragen en bronnen van zingeving er zijn. Voor wie?

Huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging. Kortom: voor alle professionals en vrijwilligers voor thuiswonende mensen uit de domeinen van zorg en welzijn.

Programma

 • Inleiding over Betekenisverlening en levensvragen voor ouders van een ernstig ziek kind, betekenis van zingeving in de kinderpalliatieve zorg door senior-onderzoeker Marijke Kars
 • 2 ervaringsverhalen van ouders (video)
 • Bevindingen actieonderzoek CONNECT door senior-onderzoeker Marije Brouwer
 • Verdiepend gesprek in break-out rooms
 • Plenaire terugkoppeling

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website van Agora.

Wanneer en waar?

11 november 2021, 14.30 tot 16.30 uur, online.

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u nu aan via de website van Agora.

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-7776 Mon, 15 Nov 2021 13:00:00 +0100 Verbetering re-integratie 2e spoor https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/verbetering-re-integratie-2e-spoor/ Tijdens deze digitale bijeenkomst hoort u alles over de eerste subsidieoproep van ons programma Verbetering re-integratie 2e spoor en kunt u uw vragen stellen. Subsidieoproep voor consortia

De subsidieoproep is voor consortia om een bijdrage te leveren aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken.

De subsidieoproep wordt naar verwachting in de tweede week van november 2021 gepubliceerd.

Let op: De subsidieronde voor dit programma bestaat uit twee fasen. Deze subsidieoproep betreft de eerste fase: het schrijven van een motivatiebrief. Tijdens deze fase wordt een consortium gevormd en de uitgewerkte subsidieaanvraag opgesteld.  

Meld u nu aan! (Deadline 8 november)

Wellicht ook interessant voor u:

]]>
news-7526 Thu, 18 Nov 2021 09:30:00 +0100 Congres Tijd voor Verbinding: de volgende stap in patiëntveiligheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-tijd-voor-verbinding-de-volgende-stap-in-patientveiligheid/ Het programma Tijd voor Verbinding organiseert zijn jaarlijkse congres, dat geheel in het teken staat van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Programma

Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis opent het congres, waarna 3 keynotes volgen over het ophalen van inspirerende voorbeelden vanuit de werkvloer (Ronnie van Diemen), het creëren van psychologische veiligheid (Jop Groeneweg) en het bereiken van grote veranderingen (Daan Noordeloos). In de middag staat een ideeëntheater op het programma, als ook 3 workshoprondes. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Tijd voor Verbinding.

Voor wie?

Het congres is voor alle zorgprofessionals die geïnspireerd willen worden door initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid. Ook is het congres interessant voor professionals die betrokken zijn bij één van de thema's van het programma, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, bestuurder, beleidsmaker of mantelzorger.

Wanneer en waar?

Het congres vindt op 18 november 2021 van 9.30 tot 17.00 uur plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het congresteam heeft bij de organisatie rekening gehouden met diverse scenario's en draagt er zorg voor dat de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen.

Aanmelden

De kosten voor het congres zijn € 50,- per persoon. U kunt zich inschrijven via een online formulier op de website van Tijd voor Verbinding. Hou voor verdere updates de LinkedInpagina van Tijd voor Verbinding of www.programmatvv.nl in de gaten.

Accreditatie

Voor professionals wordt accreditatie aangevraagd bij betrokken wetenschappelijke verenigingen, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS, van KNMG), het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (van V&VN), Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN) en het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA).

Tijd voor Verbinding en ZonMw

Het programma Tijd voor Verbinding richt zich op het verder verbeteren van de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. Dat gebeurt door, samen met zorgprofessionals en patiënten, te zoeken naar bestaande en nieuwe manieren om vermijdbare schade en sterfte verder terug te dringen. ZonMw voert het programma Safety II en veiligheidsergonomie uit als onderdeel van Tijd voor Verbinding.

Meer informatie

]]>
news-7831 Thu, 18 Nov 2021 13:30:00 +0100 Matchmakingsbijeenkomst Subsidieoproep Verbetering re-integratie tweede spoor https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/matchmakingsbijeenkomst-subsidieoproep-verbetering-re-integratie-tweede-spoor/ In de matchmakingsbijeenkomst Verbetering re-integratie tweede spoor is er de mogelijkheid tot kennismaking/matchmaking met andere geïnteresseerden voor consortiavorming. Heeft u een consortium in vorming en mist u nog bepaalde expertise? Of zou u zich graag willen aansluiten bij een consortium met uw ervaring, meld u dan nu aan!  

Aanmelden

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de matchmakingbijeenkomst
(aanmelden mogelijk t/m dinsdag 16 november 2021).

Kennismaking/matchmaking is daarnaast ook doorlopend mogelijk via de LinkedInpagina ZonMw

Wellicht ook interessant voor u:

]]>
news-7854 Thu, 18 Nov 2021 14:30:00 +0100 Masterclass Zingeving in de praktijk van Praktijkondersteuner huisartsen GGZ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/masterclass-zingeving-in-de-praktijk-van-praktijkondersteuner-huisartsen-ggz/ Gaby Jacobs, docent Geestelijke verzorging aan de Universiteit van Humanistiek, leidt deze masterclass in en vertelt over haar kennis van zingeving. Ook hoort u meer over actieonderzoek ZIN-samen over Zinvolle samenwerking tussen Geestelijk verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen. En u wordt uitgenodigd om mee te praten! Voor wie?

Huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging. Kortom: voor alle professionals en vrijwilligers voor thuiswonende mensen uit de domeinen van zorg en welzijn.

Programma

 • Inleiding Gaby Jacobs over zingeving in de huisartsenpraktijk
 • Video Gaby Jacobs
 • Bevindingen actieonderzoek ZIN-samen
 • Verdiepend gesprek in break-out rooms
 • Plenaire terugkoppeling

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op de website van Agora.

Wanneer en waar?

18 november 2021, 14.30 tot 16.30 uur, online.

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u nu aan via de website van Agora.

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

]]>
news-7271 Fri, 19 Nov 2021 09:00:00 +0100 Internationaal eerstelijnscongres NAPCRG https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/internationaal-eerstelijnscongres-napcrg/ In november vindt het jaarlijkse NAPCRG-congres plaats. Dit online congres biedt meer dan 600 onderzoekssessies. Kom netwerken met andere onderzoekers in de eerstelijnszorg. Voor wie?

Onderzoekers in de eerstelijnszorg. De NAPCRG is een interdisciplinaire organisatie die zich richt op onderzoekers in de eerstelijnszorg die samenwerken met individuen, families en gemeenschappen.

Wanneer?

19 tot en met 23 november 2021.

Programma

Kijk voor meer informatie over het congres op de website van de NAPCRG.

Aanmelden

Aanmelden voor het congres is nog niet mogelijk. Houd de website in de gaten.

Eerstelijnszorg en ZonMw

ZonMw financiert uiteenlopende onderzoeken in de eerstelijnszorg; van ontwikkeling van nieuwe kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk tot kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg tot investeren in kennis en samenwerking door en voor (wijk)verpleging en verzorging. Wilt u op de hoogte blijven van deze onderzoeken, subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Kwaliteit van zorg.

Meer informatie

]]>
news-7777 Wed, 24 Nov 2021 10:00:00 +0100 Online informatiebijeenkomst Subsidieronde voorbereidende studies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-subsidieronde-voorbereidende-studies/ Online informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieronde voorbereidende studies Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis willen we ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig.

Voorbereidende studie

Een voorbereidende studie kan uitgevoerd worden als er nog relevante vragen openstaan over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van de te onderzoeken hulpmiddelenzorg thuis. Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden met een:
•    Pilotstudie
•    Haalbaarheidsstudie
•    Systematisch literatuuronderzoek en/of meta-analyse

Meld u vandaag nog aan!

Wij verwelkomen u graag op:

Datum:    24 november  2021
Tijd:            10.00 uur - 11.30 uur
Locatie:   Online. U krijgt na inschrijving kort van tevoren een link per e-mail toegestuurd.
            
Schrijf u in via het aanmeldingsformulier op onze website.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis? Bekijk onze website.

 

]]>
news-7792 Fri, 26 Nov 2021 10:00:00 +0100 Bijeenkomst Zorgevaluatie ‘Sneller van resultaat naar richtlijn en praktijk’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/bijeenkomst-zorgevaluatie-sneller-van-resultaat-naar-richtlijn-en-praktijk/ ZonMw organiseert dit jaar op vrijdagochtend 26 november 2021, voorafgaand aan het FMS Symposium Zorgevaluatie, een fysieke bijeenkomst over zorgevaluaties. Deze bijeenkomst heeft als thema ‘Sneller van resultaat naar richtlijn en praktijk’. In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest om zorgevaluatieresultaten te vertalen in richtlijnen. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te geven hoe na aanpassing in de richtlijn de interventie uiteindelijk ook toegepast gaat worden in de praktijk. Als u een zorgevaluatie project uitvoert binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw, programma ZE&GG of via Leading the Change, of wanneer de uitkomsten van zorgevaluaties straks interessant kunnen zijn voor uw organisatie kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Zorgevaluaties staan onverminderd hoog op de agenda van zorg- en beleidspartijen omdat met die kennis niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt kan worden, maar ook onnodige kosten kunnen worden vermeden. De zorgevaluaties die worden uitgevoerd met subsidies uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, SEENEZ, de Kwaliteits-en Doelmatigheidsagenda op 30 aandoeningen, Leading the Change en Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG), dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst op 26 november 2021. Het is alweer de zesde bijeenkomst in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten die aansluitend op het ochtendprogramma hun symposium verzorgen. Op onze website kunt u informatie vinden over de vorige edities.

Praktische informatie

Datum: 26 november 2021
Tijd:      10:00-12.45 uur
Locatie: de Fabrique, met indien nodig, inachtneming van 1.5 meter afstand

Aanmelden

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier op onze website.

N.b. Aansluitend deelnemen aan het symposium Zorgevaluatie van de FMS?
Dat kan. Het symposium vindt aansluitend op dezelfde locatie plaats. U moet zich hiervoor apart aanmelden bij de FMS. Meer informatie over het programma zie website FMS.

]]>
news-7520 Fri, 26 Nov 2021 14:00:00 +0100 Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/symposium-zorgevaluatie-in-de-volgende-versnelling/ De Federatie Medisch Specialisten organiseert dit najaar een live Symposium Zorgevaluatie op vrijdag 26 november van 14.00-17.00 uur. De prangende vraag die deze middag centraal staat is: ‘Hoe brengen we resultaten van zorgevaluatie sneller naar de praktijk?’ Dat willen we allemaal, maar het gaat nog te langzaam. Wat is er nodig om te versnellen? Wat is de rol van dokters, wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders daarbij? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit de praktijk?

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het Symposium Zorgevaluatie is al ruim vijf jaar hét platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat komt kijken bij zorgevaluatie. Wees welkom, discussieer mee, laat je bijpraten en kom inspiratie opdoen. Het belooft een mooie editie te worden.

Praktische informatie

 • Vrijdag 26 november 2021 van 14.00-17.00 uur
 • Regio Utrecht met inachtneming van 1,5 meter afstand
 • Voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen

Reserveer vrijdag 26 november alvast in je agenda. Binnenkort volgt meer informatie op deze pagina van de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
news-7491 Mon, 29 Nov 2021 09:00:00 +0100 Congres Volwaardig Leven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-volwaardig-leven-1/ Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland. Wat is de opbrengst na 3 jaar? En hoe gaan we daar samen vanaf 2022 mee verder? Hoe werken we samen aan de uitvoering van de toekomstagenda ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’?

Kom het bekijken en beluisteren op maandag 29 november. Dan is het derde congres Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe en waar precies? Dat laten we nog weten, maar zet deze datum nu al in je agenda en meld je alvast aan!

]]>
news-7799 Mon, 29 Nov 2021 10:30:00 +0100 Online informatiebijeenkomst BAR instrumentarium https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-bar-instrumentarium/ Op 29 november 2021 organiseert ZonMw, samen met het Amsterdam UMC een online informatiebijeenkomst over het BAR instrumentarium. Dit nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR) van verzuimende werknemers wordt komende jaren beproefd en doorontwikkeld . Dezelfde taal spreken

Het grote voordeel van het nieuwe BAR-instrument is dat het gebruikt kan worden door zowel bedrijfsartsen als arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen, waardoor zij samen kunnen praten in dezelfde eenduidige taal die door iedereen herkend wordt. Een taal die gebaseerd is op het ICF als biopsychosociaal model en dus rekening houdt met medische, persoonlijke en sociale factoren. De eerste versie van het BAR-instrument is eerder dit jaar opgeleverd en is tot stand gekomen samen met de betrokken beroepsgroepen NVAB, NVVG en de NVvA. Binnen het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces wordt de komende jaren gewerkt aan het door ontwikkelen en implementeren van het instrument.

Programma

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de huidige versie van het instrument en de leidraad aan de betrokken professionals gepresenteerd. Tevens presenteren de onderzoekers hun plannen voor de doorontwikkeling. Verdere details over het programma van de informatiebijeenkomst volgt nog.

Interesse?

De online informatiebijeenkomst is bestemd voor arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en vindt plaats op 29 november 2021 van 10.30u tot 12.00u. Als je belangstelling hebt, laat dat dan alvast weten via poortwachter@zonmw.nl dan houden we je op de hoogte. In de loop van oktober 2021 volgt meer informatie en kun je je inschrijven.

]]>
news-7827 Mon, 29 Nov 2021 13:30:00 +0100 Save the date: webinar verpleegkundig specialist in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/save-the-date-webinar-verpleegkundig-specialist-in-de-wijk/ Op maandag 29 november vindt een webinar plaats over de verpleegkundig specialist in de wijk. Voor wie?

Voor verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen, alle belangstellenden van wijkzorgorganisaties en beleidsmakers.

Wanneer?

29 november 2021, 13.30 tot 14.30 uur.

Waar?

Online

Programma en aanmelden

Meer informatie over aanmelding en het programma volgt binnenkort. Houd de website en LinkedIn-pagina van Platform Zorgmasters in de gaten.

ZonMw en verpleging en verzorging

Het project Verpleegkundig specialist in de wijk wordt (mede) gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en verzorging. Met dat programma dragen we bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Daarmee is het programma ook van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Over het project

'De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar mensen thuis. Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk betekent dit dat zij te maken krijgen met hoge complexe zorg. De huidige teams zijn vaak nog onvoldoende hiervoor toegerust,' vertelt projectleider Anneke van Vught. Een mogelijke oplossing voor deze uitdaging? Het toevoegen van een verpleegkundig specialist aan de wijkverpleging.

Meer informatie

]]>
news-7398 Thu, 09 Dec 2021 10:00:00 +0100 Congres CareTech - technologie in de ouderen- en gehandicaptensector https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-caretech-technologie-in-de-ouderen-en-gehandicaptensector/ Op 9 december 2021 vindt in Zeist de 5e editie van het CareTech congres (voorheen OuderenzorgTech) plaats. De plek voor uitwisseling van ervaringen met technologie en dit jaar gericht op zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg - vandaar de nieuwe naam. Het congres waar zowel ontwikkeling als implementatie van technologie aan bod komt, evenals de ervaringen van professionals en cliënten. Kom en laat je inspireren door sprekers met visie en concrete voorbeelden uit de praktijk! Direct aanmelden

Het jaar van COVID-19

2020, het jaar waarin COVID-19 zorgde voor een stroomversnelling in het implementeren en opschalen van digitale technologie. Soms uit bittere noodzaak, soms als uitgelezen gelegenheid om technologie te omarmen. Wat leren we hiervan? Hoe bouwen we samen verder aan goede kwaliteit van leven en zorg met behulp van digitale oplossingen?

In 3 thema’s bespreken we wat de ouderenzorg kan leren van de gehandicaptenzorg en andersom:

 • Meer en langer meedoen
 • De blik vooruit: verantwoord transformeren
 • Succesvol implementeren - wat weten we al en wat werkt?

Meer informatie

Het congres vindt plaats op 9 december van 10:00 tot 15:00 in Zeist. Ben je benieuwd naar het programma of wil je jezelf aanmelden voor het congres? Ga dan naar de congreswebsite.

]]>
news-7759 Fri, 11 Feb 2022 09:00:00 +0100 Congres Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/congres-netwerk-voor-tabaksonderzoek-nnvt/ Op 11 februari 2022 houdt het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek weer haar jaarlijkse congres in Utrecht. Het achtste NNvT congres vindt plaats op vrijdag 11 februari 2022 bij Villa Jongerius in Utrecht*.

Bent u:

 • wetenschappelijk onderzoeker op het brede terrein van nicotine, tabak en gezondheid (o.a. neurologisch, psychologisch, epidemiologisch, farmacologisch en beleidswetenschappelijk);
 • nieuwsgierig en wilt u bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tabaksonderzoek;
 • benieuwd naar wat andere tabaksonderzoekers in Nederland doen en wie dat zijn;
 • toe aan een interactieve en informele dag met collega's?

Inschrijven

U kunt zich alvast inschrijven via dit inschrijfformulier of kijk voor meer informatie op de website van Trimbos

*Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen wordt nader bepaald of het congres fysiek plaats kan vinden. Indien dit niet het geval is, zal het congres op een later moment in 2022 online plaatsvinden.

]]>
news-7751 Fri, 07 Oct 2022 08:30:00 +0200 European Nursing Congress https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/european-nursing-congress/ Het thema van het European Nursing Congress (ENC) is dit jaar ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Een congres gericht op verandering, onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleging en het welzijn van verpleegkundigen. De COVID-19 pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om adaptief te zijn; denk aan de ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen voor gebrek aan persoonlijk contact en behandelingsmogelijkheden via e-health. Het ENC besteedt uiteraard aandacht aan COVID, maar focust bijvoorbeeld ook op duurzaamheid; toekomstbestendige verpleging betekent ook ‘groener’.

Voor wie?

We nodigen verpleegkundigen, onderzoekers, onderwijzers, beleidsmakers, patiënten en technici van over de hele wereld uit om hun verhaal te delen en goede voorbeelden te presenteren.

Wanneer?

4 tot en met 7 oktober 2022.

Waar?

Het is een online evenement, met diverse lokale ‘hubs’.

Programma

Het ENC focust dit jaar op 4 belangrijke transities: van patiënten naar personen, van zorgsilo’s naar integrale zorg, van een tekort aan verpleegkundigen naar een duurzaam personeelsbestand en van reactieve naar proactieve inclusie van technologie. Een van de sprekers is Bianca Buurman (voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland & hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC). Kijk voor meer informatie over de (internationale) sprekers en het programma op de website van het ENC.

Aanmelden

U kunt contact opnemen met het ENC via de website.

ZonMw en verpleging en verzorging

Het doel van het programma Verpleging en verzorging is om bij te dragen aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en zo van betekenis te zijn voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

]]>