ZonMw agenda https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/ nl-nl Thu, 26 May 2022 14:21:42 +0200 Thu, 26 May 2022 14:21:42 +0200 TYPO3 news-8413 Mon, 14 Mar 2022 10:34:56 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-1/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8414 Mon, 14 Mar 2022 10:50:53 +0100 Onderzoek naar ervaringen indienen subsidieaanvraag bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/onderzoek-naar-ervaringen-indienen-subsidieaanvraag-bij-zonmw-2/ ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. Daarvoor programmeren en financieren wij maatschappelijk en wetenschappelijk relevante projecten. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient een projectleider een subsidieaanvraag in bij ZonMw. Ervaring van indieners gevraagd

Wij realiseren ons dat het indienen van een subsidieaanvraag tijdsintensief is. ZonMw werkt voortdurend aan het verbeteren van het aanvraagproces en wil, waar mogelijk, dit proces met feedback van de indieners verder optimaliseren. Daarom starten wij een onderzoek onder de indieners van ZonMw-subsidieaanvragen. Dit wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau TwijnstraGudde en bestaat uit een vragenlijstronde en panelgesprekken.

Hele aanvraagproces onderzocht

Alle stappen uit het aanvraagproces worden geëvalueerd. Vanaf de subsidieoproep, het indienen van de subsidieaanvraag en de daarbij behorende bijlagen tot en met de besluitbrief over de aanvraag. Na de vragenlijstronde zal er nog een aantal verdiepende panelgesprekken plaatsvinden.

Deelnemers onderzoek

Alle aanvragers van subsidies in 2021 worden via e-mail gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Uitzondering hierop zijn de aanvragers van subsidies uit het COVID-19 programma. Dit programma heeft gezien het urgente karakter van de onderzoeksvragen een verkort aanvraagproces doorlopen.

Uitkomsten onderzoek

De vragenlijstronde loopt tot eind maart 2022, waarna de panelgesprekken zullen plaatsvinden. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek gaan wij het subsidieproces, waar mogelijk en passend binnen het wettelijk kader, verder optimaliseren. 

]]>
news-8418 Mon, 14 Mar 2022 12:43:00 +0100 Langdurig beschermen tegen covid-19 van mensen met immuunstoornis is maatwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/langdurig-beschermen-tegen-covid-19-van-mensen-met-immuunstoornis-is-maatwerk-1/ Tijdens een impactsessie op 10 maart presenteerden 4 studies, naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen, hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Zo ook Lize. Zij heeft het syndroom van Down. “Ik vond het niet eerlijk dat mijn vriendinnen in een instelling eerder een vaccin kregen dan ik”, aldus Lize Weerdenburg. Lize is 34 jaar en heeft het syndroom van Down en woont op zichzelf. Mensen met Down zijn extra kwetsbaar, maar kregen geen voorrang op vaccinatie wanneer ze op zichzelf woonden. Daarnaast is Lize getrouwd met Ruben, die niet alleen het syndroom van Down heeft, maar ook nierpatiënt is en hierdoor dubbel zo kwetsbaar. Lize heeft twee vaccinaties Astra Zeneca gekregen volgens het schema van de vaccinatiecampagne. In november 2021 kreeg Lize corona en moest zeopgenomen worden in het ziekenhuis.Het bericht dat Lize een booster mocht krijgen, kwam op het moment dat ze het ziekenhuis in ging. “Dat ik later dat vaccin kreeg, vond ik niet leuk. En in het ziekenhuis miste ik Ruben en wilde ik zo snel mogelijk weer naar huis,” aldus Lize over haar ziekte.

Maken mensen met immuunstoornis minder antistoffen aan?

Tijdens een impactsessie op 10 maart 2022, georganiseerd door ZonMw, presenteren 4 van de 8 door ZonMw gefinancierde studies naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Immuungecompromitteerde patiëntengroepen reageren zeer verschillend op vaccinatie. Daarom is het van belang om groepen afzonderlijk te volgen en te adviseren. De Gezondheidsraad, het RIVM en de medisch specialisten stellen, mede op basis van het lopende onderzoek, adviezen op voor vaccinatie bij deze kwetsbare groepen. Zo heeft de Gezondheidsraad, aan de hand van een perskennissessie van ZonMw in de zomer van 2021, besloten dat sommige groepen een derde primaire prik moesten krijgen. Met de derde prik hadden deze groepen in de meeste gevallen hetzelfde resultaat als de twee prikken bij gezonde mensen. Resultaten laten nu zien dat een 3de (primaire) vaccinatie bij veel groepen/patiënten zorgt voor een verbeterde antistofrespons.

Bescherming tegen een COVID-19 infectie is maatwerk

Erfelijke (genetische) aandoeningen of ziekten kunnen zorgen voor een minder goed functionerend immuunsysteem. Bij ziekten als reuma, de ziekte van crohn of multiple sclerose is het afweersysteem te scherp afgesteld, waardoor mensen zieker worden na een coronainfectie. De antistofrespons na vaccinatie is minder sterk in sommige gevallen. Bij 90% van de patiëntengroepen met immuunsysteemonderdrukkende medicatie werd een goede aanmaak van antistoffen zichtbaar. Bij een kleine groep mensen, zoals de groep die rituximab gebruikt, is dit effect er helaas niet na een derde primaire vaccinatie. Het RIVM en de gezondheidsraad baseren hun beleid op deze onderzoeksresultaten en kijken hierbij naar het specifieke type medicijn: mensen beschermen tegen COVID-19 is maatwerk.

Bijzondere bijvangst uit de COVALENT studie naar voorspeller effect vaccinatie

Ook mensen met HIV en longtransplantatiepatiënten maken minder anti-stoffen aan na twee primaire vaccinaties. En mensen die zogenaamde anti-CD20 remmers gebruiken reageren ook slecht, al lijkt een ander type afweer, de T-cel respons, weer grotendeels goed te werken. De benodigde inzet van immuunsysteem-onderdrukkende medicatie tijdens een longtransplantatie zorgt er bij patiënten voor dat het zogenaamde torque teno virus (TTV) gemeten kan worden. Waarschijnlijk draagt iedereen dit virus bij zich, maar alleen bij mensen met verminderde afweer is dit virus in meetbare hoeveelheden aanwezig. De hoeveelheid TTV in het bloed van een patiënt is een goede voorspeller voor de antistofrespons na vaccinatie – hoge niveaus van TTV betekenen dat een patiënt slechts zeer beperkt of geen antistoffen zal aanmaken na vaccinatie, blijkt uit de COVALENT studie. Een vroege 3de vaccinatie kan bij het gebruik van sommige medicatie helpen om de antistofrespons te herstellen. Is dit voor iedereen een adequate voorspeller? Dat zou een goede oplossing zijn, maar eerst zal gekeken worden of het effect bij niertransplantatiepatiënten net zo meetbaar is.

Voor Lize en andere volwassenen met Downsyndroom geldt dat het effect van de derde primaire vaccinatie onderzocht wordt. Ook wordt nu in de PRIDE-studie naar het effect van vaccinatie op mensen met Down, onderzoek gedaan naar het effect bij kinderen in deze categorie. En Lize? Lize is blij dat ze weer kan genieten thuis met Ruben en aan de slag kan in de lunchroom waar ze werkt.

Meer informatie

 • Bekijk hoe vaccinatie werkt in deze animatie
 • Lees meer over de studies die wij financieren www.zonmw.nl/vaccinstudies
 • Leer meer over vaccinatie bij de door ons georganiseerde landelijke en internationale webinars.
 • Lees meer over de ervaringen van betrokken onderzoekers delen over het doen van dit onderzoek.
 • In een speciale podcast vertellen betrokkenen over het tot stand komen van dit onderzoek.
]]>
news-8535 Tue, 24 May 2022 10:00:00 +0200 Online informatiebijeenkomst Open ronde 5 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-open-ronde-5-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis/ Wilt u deelnemen op 24 mei 2022? Graag nodigen we u uit voor onze online informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieronde Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 11 oktober 2022. Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis willen we ervoor zorgen dat de hulpmiddelengebruiker de best passende zorg in de thuissituatie krijgt. Daarvoor is onafhankelijke kennis over de doelmatigheid van deze zorg nodig.

Subsidieoproep open ronde 5

Voor de subsidieoproep ‘Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve (o.a. functioneringsgerichte) en betaalbare wijze kan worden toegepast in de zorg.
Meld u vandaag nog aan!
Wij verwelkomen u graag op:

Datum:    24 mei  2022
Tijd:            10.00 uur – 12.00 uur
Locatie:   Online via Zoom. U krijgt na inschrijving kort van tevoren een link per e-mail toegestuurd.
            
Schrijf u in via het aanmeldingsformulier op onze website.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis? Bekijk onze website.

 

]]>
news-8543 Thu, 09 Jun 2022 13:00:00 +0200 Online Informatiebijeenkomst subsidie DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2024 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-subsidie-doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2024/ Wilt u deelnemen op 9 juni 2022? Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze online informatiebijeenkomst over de subsidieoproep voor DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2024. Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg.

Subsidieoproep Open Ronde 2024

In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor financiering van onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Het gaat om zorg die nu of in de toekomst (kan gaan) behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (ZvW) of binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).
Zowel onderzoek naar bestaande zorg als onderzoek naar innovatieve zorg komt in aanmerking. Centraal staat de doelmatigheidswinst in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.

Aanmelden

Meer weten? Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst.

Datum:    9 juni 2022
Tijd:            13.00 -16.00 uur  
Locatie:    Online

Schrijf u in via het aanmeldingsformulier op onze website.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over DoelmatigheidsOnderzoek? Bekijk onze website.

 

]]>
news-8312 Fri, 10 Jun 2022 08:30:00 +0200 NHG-Wetenschapsdag: proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/nhg-wetenschapsdag-proactieve-huisartsenzorg-gebaseerd-op-data/ Er zijn steeds meer data beschikbaar, ook in de huisartsenzorg. Hoe maken we bijvoorbeeld beter gebruik van onze HIS-gegevens en kunnen we daar nog wat aan verbeteren? En voordat we op grotere schaal gebruik kunnen maken van deze data: met welke methodologische uitdagingen gaat analyse van deze data gepaard? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NHG-Wetenschapsdag. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de afdeling Public Health van het Leids Universitait Medisch Centrum (LUMC) organiseren deze dag. Het thema is dit jaar ‘Proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data’. Volg inspirerende lezingen, workshops op het gebied van methodologie, open science en leiderschap en presentaties van wetenschappelijk onderzoek. Ook is er volop ruimte voor discussie en voor de vertaling naar de (toekomstige) praktijk van alledag.

Voor wie?

Voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd is in de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de huisartsgeneeskunde: huisartsen, aios huisartsgeneeskunde, aioto’s, onderzoekers uit de publieke gezondheidszorg en de huisartsgeneeskunde, richtlijnontwikkelaars, implementatiedeskundigen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Call for abstracts

Bent u (huisarts)onderzoeker en wilt u uw huisartsgeneeskundig onderzoek rond het thema van deze dag presenteren? Dien dan uiterlijk 1 maart 2022 uw abstract in. Het NHG en het LUMC zijn op zoek naar abstracts over huisartsgeneeskundig onderzoek en/of abstracts die bevindingen presenteren over projecten die passen binnen het thema van de dag. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken over hoe we onze HIS-gegevens beter kunnen inzetten, hoe we kunstmatige intelligentie kunnen toepassen en hoe we ‘open tekst’ op een systematische manier kunnen gebruiken voor onderzoek.

Op de hoogte blijven en aanmelden

Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en over de aanmelding komt later beschikbaar op de congreswebsite.

ZonMw en huisartsenzorg

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenzorg en de verspreiding van die kennis onder huisartsen zijn nodig om zowel onderzoek, als zorg op het huidige hoge niveau te houden en klachten en problemen van patiënten met de meest actuele kennis uit de stand van wetenschap en praktijk te kunnen beantwoorden. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Meer informatie

]]>
news-8480 Mon, 13 Jun 2022 08:30:00 +0200 Dutch Health Week: maak het verschil, samen werken aan gezondheid! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/dutch-health-week-maak-het-verschil-samen-werken-aan-gezondheid/ Tijdens deze week kunt u tientallen sessies over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg volgen, netwerken, elkaar inspireren én verder helpen. De Dutch Health Week is een plek waar pioniers, denkers en doeners hun kennis en ervaring delen. Waar hoogwaardige innovaties worden gepresenteerd. Waar zorg begint bij gezondheid en waar oplossingen domeinen overstijgen. Waar het draait om ontmoeten, leren, inspireren, uitwisselen en samenwerken. Een plek dus waar gewerkt wordt aan uitmuntende en toegankelijke zorg en gezondheid voor iedereen.

Voor wie?

Alle professionals uit de zorg en life sciences.

Programma en locatie

De Dutch Health Week is in de Jaarbeurs in Utrecht. Het programma is opgebouwd rondom actuele thema’s en bestaat uit keynotes, ronde tafelgesprekken en praktijkcases. Houd voor meer informatie over het programma en aanmelding de website in de gaten.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf 11 april 2022 via de website van de Dutch Health Week.

]]>
news-8653 Tue, 14 Jun 2022 11:00:00 +0200 Online informatiebijeenkomst subsidieoproep Innovatieve interventies versterken mentale vitaliteit werknemers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-subsidieoproep-innovatieve-interventies-versterken-mentale-vitaliteit-w/ Bent u geïnteresseerd om subsidie aan te vragen voor innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers? Maar zit u nog met vragen over deze subsidieronde? Kom dan op 14 juni 2022 naar de online informatiebijeenkomst. U hoort daar meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen. Over de Subsidieoproep

In deze open ronde kunt u subsidie aanvragen voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door het inzetten en evalueren van veelbelovende, innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd.

 • Met ‘veelbelovend’ bedoelen we aantoonbaar kansrijk (goed beschreven of onderbouwd).
 • Met ‘innovatief’ alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid.
 • Met ‘organisatieniveau’ activiteiten gericht op teams, afdelingen, organisatie.

De uitvoering van de interventie wordt geëvalueerd met actieonderzoek of een haalbaarheidsstudie.
In de periode van dinsdag 31 mei t/m dinsdag 9 augustus is er mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Bekijk of u in aanmerking komt.

Aanmelden

Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni (11:00 – 12:00).

Over het programma Mentale vitaliteit van werkenden

Het programma Mentale vitaliteit van werkenden is opgezet om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Wilt u meer lezen over het programma Mentale vitaliteit van werkenden? Bekijk de programmapagina op onze website.

U kunt ook vouchers aanvragen voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door begeleiding en tools via geaccrediteerde professionals. De informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep vindt eveneens plaats op 14 juni, maar dan van 14:30 – 15:30.

]]>
news-8655 Tue, 14 Jun 2022 14:30:00 +0200 Online informatiebijeenkomst Vouchers mentale vitaliteit werkenden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/online-informatiebijeenkomst-vouchers-mentale-vitaliteit-werkenden/ Bent u geïnteresseerd om een voucher aan te vragen om de mentale vitaliteit van werknemers te versterken? Maar zit u nog met vragen over deze subsidieronde? Kom dan op 14 juni 2022 naar de online informatiebijeenkomst. U hoort daar meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen. Subsidieoproep Vouchers mentale vitaliteit van werkenden

In deze voucherronden kunt u subsidie aanvragen voor het ondersteunen van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie daar behoefte aan hebben.

Deze subsidieregeling is laagdrempelig. Met de vouchers kunnen O&O-fondsen, bracheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen en werkgevers- en werknemersorganisaties begeleiding en tools van geaccrediteerde professionals inhuren voor werkenden die mentale ondersteuning nodig hebben als gevolg van de coronapandemie.

Vanaf dinsdag 28 juni 14.00 uur is er de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. De deadline is dinsdag 27 september of zoveel eerder als het budget op is. Bekijk of u in aanmerking komt.

Aanmelden

Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 14 juni (14:30 – 15:30)

Programma Mentale vitaliteit van werkenden

Het programma Mentale vitaliteit van werkenden is opgezet om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft.

Wilt u meer lezen over het programma Mentale vitaliteit van werkenden? Bekijk de programmapagina op onze website.

U kunt ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door het inzetten en evalueren van veelbelovende, innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd. De informatiebijeenkomst van deze subsidieoproep vindt eveneens plaats op 14 juni, maar dan van 11:00 – 12:00.

]]>
news-8016 Wed, 15 Jun 2022 09:00:00 +0200 Landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/landelijke-conferentie-een-nieuwe-generatie-ouderen-langer-thuis/ Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden? Let op: het congres op 24 november 2021 gaat niet door in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. 15 juni 2022  is de nieuwe datum.

Het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Ben u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:

 • Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
 • Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
 • Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
 • Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

Inschrijven kan hier.

Sessie vanuit ZonMw

 • Kunst in de zorg en ondersteuning
 • Netwerken dragen bij aan de juiste ouderenzorg op de juiste plek
 • Wat hebben we geleerd over de implementatie van eHealth
]]>
news-8146 Thu, 16 Jun 2022 12:30:00 +0200 Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/netwerkbijeenkomst-verpleging-en-verzorging/ Waar loopt u tegenaan bij verdere professionalisering van het vak en bij het versterken van uw positie? Wat is de rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden bij kwaliteit van zorg, kostenbeheersing, eigen regie, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en positieve gezondheid en hoe maken we deze rol meer zichtbaar? Kennisontwikkeling door en met de praktijk en het onderwijs, kennisbenutting en benutting van goede praktijkvoorbeelden dragen bij aan verdere professionalisering. Daarom investeren wij in kennis, samenwerking en professionalisering en organiseren we op donderdagmiddag 16 juni 2022 een netwerkbijeenkomst waarin kennisuitwisseling centraal staat.

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor projectbetrokkenen en commissieleden van ZonMw-programma’s over verpleging en verzorging en andere geïnteresseerden. We zijn van plan om deze netwerkbijeenkomst jaarlijks te herhalen.

Programma en locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht stad. Als dit vanwege coronamaatregelen niet kan, vindt de bijeenkomst online plaats. Meer informatie over de deelsessies en de sprekers volgt later.

11.30 - 12.15 uur Netwerklunch (optioneel)

12.30 - 13.45 uur Plenair programma

 • Introductie door dagvoorzitter Yvonne Heijnen-Kaales

 • Evelyn Finnema: zeggenschap van en door V&V-professionals. Waarom is dit van belang en hoe zien de ontwikkelingen op dit gebied er uit?

 • Rowan Marijnissen-de Jong: geleerde lessen uit de COVID-19 periode. Wat kunnen we hiervan meenemen naar de reguliere verpleegkundige zorgverlening?

14.00 - 14.45 uur Deelsessies 1 t/m 5 (ronde 1)

 1. Multidisciplinaire samenwerking bij ontwikkeling kwaliteitsstandaarden
  Marjolein de Booys (Zorginstituut Nederland) -  Hoe kunnen verschillende programmabureaus vanuit verschillende sectoren in de zorg elkaar versterken in de richtlijnontwikkeling? 
 2. Zeggenschap in de praktijk
  Annemarie Klaassen (Van Kleef Instituut) - Krijg inzicht vanuit de praktijk in 9 handvatten voor verzorgend leiderschap.
 3. Samenwerking in onderzoek
  Jan Hamers (Maastricht University) - Hoe draagt samenwerken in wetenschappelijk onderzoek bij aan het optimaliseren van kennisontwikkeling? Daarbij wordt enerzijds gekeken naar effectieve vormen van samenwerking zoals teamscience en citizen science. Anderzijds kijken we naar samenwerking door het gebruik van bestaande data.
 4. Opleiden, leren en professionaliseren: verbinding zorgpraktijk en onderwijs(praktijk)
  Irene Muller-Schoof (Tilburg University) en Dianne van Kuijk - van den Nieuwenhuijzen (ROC Tilburg) -  ervaringsdeskundigen uit het onderzoek, de praktijk én het onderwijs vertellen over hun samenwerking waarbij zij in co-design onderzoeksbevindingen vertalen naar leerinterventies waarmee (aankomend) verpleegkundigen en verzorgenden kennis en vaardigheden opdoen.
 5. Implementatie in de verpleging en verzorging
  Erwin Ista ( Erasmus MC) - het implementeren van nieuwe interventies of richtlijnen blijft een uitdaging. Hoe kun je de stap maken van ‘bevorderende en belemmerende factoren’ naar implementatiestrategieën.

14.45 - 15.15 uur Pauze en netwerktijd

15.20 - 16.05 uur Deelsessies 1 t/m 5 (ronde 2)

 1. Multidisciplinaire samenwerking bij ontwikkeling kwaliteitsstandaarden
 2. Zeggenschap in de praktijk
 3. Samenwerking in onderzoek
 4. Opleiden, leren en professionaliseren: verbinding zorgpraktijk en onderwijs(praktijk)
 5. Implementatie in de verpleging en verzorging

16.15 - 16.45 uur Plenaire afsluiting

16.45 - 17.15 uur Afsluitende borrel

Aanmelden

Meld u aan via dit formulier. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en projectresultaten op thema verpleging en verzorging en de LinkedIn-pagina.

Contact

Heeft u vragen over uw aanmelding? Neem contact op met Odette Jansen (Odette Organiseert) welkom@odetteorganiseert.nl. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het team verpleging en verzorging via verplegingenverzorging@zonmw.nl of 070 349 54 66.

]]>
news-8012 Wed, 13 Jul 2022 09:00:00 +0200 EuroScience Open Forum (ESOF) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/euroscience-open-forum-esof/ In 2022 is Leiden de European City of Science. Leiden is daarom onder andere host van het grootste multidisciplinaire congres over wetenschap van Europa dat van 13 t/m 16 juli 2022 plaatsvindt: het EuroScience Open Forum (ESOF). Het thema van het congres is 'Crossing Borders, Engaged Science, Resilient Societies'. Oproep voor sessievoorstellen

Wilt u bijdragen aan de dialoog rondom wetenschap en discussiëren over actuele wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de maatschappelijke impact daarvan? Reserveer de data dan alvast in uw agenda en/of dien een sessievoorstel in. De deadline voor het indienen van sessievoorstellen is 30 november 2021 om 16.00 uur CET. Een mooie kans voor ZonMw-projecten om hun resultaten onder de aandacht te brengen. 

Thema's

De wetenschappelijke congresthema's zijn:

 1. A sustainable environment
 2. Cultural Identities and Societal Transformations
 3. Space for Science
 4. Healthy Societies
 5. Freedom and Societal Responsibility of Science
 6. Back to Bursiness: Action-Based Entrepeneurship and Education
 7. Off the beaten track: new paths for Academic Careers

Meer informatie

]]>
news-8568 Tue, 27 Sep 2022 09:30:00 +0200 Conferentie Werk, inkomen en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/conferentie-werk-inkomen-en-gezondheid/ Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken. Programma

Tijdens de conferentie komen diverse vraagstukken rondom Werk, inkomen en gezondheid aan bod. Vraagstukken die aan bod komen:

 • Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen werk vinden?
 • Hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen?
 • Hoe stimuleer je gezondheid op de werkplek? En hoe verbeter je het re-integratieproces van zieke medewerkers?
 • Hoe kom je snel aan nieuw ontwikkelde kennis?
 • Hoe vergroot je je netwerk op dit terrein?

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor:

 • gemeenten
 • professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, loopbaancoaches, klantmanagers, HR-professionals
 • onderzoekers
 • cliënten- of werknemersorganisaties
 • werkgevers of werkgeverorganisaties
 • andere geïnteresseerden

Wat kunt u verwachten?

Met deze conferentie verbinden we praktijk, beleid & onderzoek ter bevordering van kennisbenutting.

De conferentie biedt een dagvullend programma dat bestaat uit enkele plenaire en vele parallelle sessies. Eén dagdeel gaat over de onderwerpen uit Vakkundig aan het werk. Het andere dagdeel gaat over de onderwerpen rondom Werk(en) is gezond, Verbetering kwaliteit poortwachtersproces, Verbetering re-integratie 2e spoor én het, vanaf eind mei, nieuwe ZonMw programma Mentale vitaliteit van werkenden.

Het is mogelijk de conferentie een dagdeel of hele dag te bezoeken. In beide gevallen kunt u deelnemen aan de netwerklunch.

Belangstelling om een bijdrage te leveren?

Binnenkort zal er een oproep worden opengesteld, waarbij u een voorstel kunt indienen om zelf een rol te spelen op de conferentie. Bijvoorbeeld door een interactieve sessie over een specifiek onderwerp, een flitspresentatie of een poster.

Waar

We hopen u op locatie te kunnen ontmoeten, bij Het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht.

Meer informatie

Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding. Noteer de datum 27 september 2022 alvast in uw agenda en deel het ook in uw netwerk. Een officiële uitnodiging en het programma volgt zodra dit bekend is.
Binnenkort vindt u meer informatie op de conferentiewebsite.

]]>
news-7751 Tue, 04 Oct 2022 08:30:00 +0200 European Nursing Congress https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/european-nursing-congress/ Het thema van het European Nursing Congress (ENC) is dit jaar ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Een congres gericht op verandering, onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleging en het welzijn van verpleegkundigen. De COVID-19-pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om adaptief te zijn; denk aan de ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen voor gebrek aan persoonlijk contact en behandelingsmogelijkheden via e-health. Het ENC besteedt uiteraard aandacht aan COVID-19, maar focust bijvoorbeeld ook op duurzaamheid; toekomstbestendige verpleging betekent ook ‘groener’.

Voor wie?

Van en voor verpleegkundigen, onderzoekers, onderwijzers, beleidsmakers, patiënten en technici van over de hele wereld. Kom jullie verhaal delen en goede voorbeelden presenteren!

Wanneer?

4 tot en met 7 oktober 2022.

Waar?

Het is een online evenement, met diverse lokale ‘hubs’.

Programma

Het ENC focust dit jaar op 4 belangrijke transities:

 • van patiënten naar personen
 • van zorgsilo’s naar integrale zorg
 • van een tekort aan verpleegkundigen naar een duurzaam personeelsbestand
 • van reactieve naar proactieve inclusie van technologie

Eén van de sprekers is Bianca Buurman (voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland & hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC). Kijk voor meer informatie over de (internationale) sprekers en het programma op de website van het ENC.

Call for abstracts

ENC nodigt u uit om een abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie, e-posterpresentatie en/of PhD-sessie en symposium. De deadline voor indiening is 1 maart 2022. Aanvragers ontvangen binnen 2 maanden na indiening per e-mail de uitslag. Door een abstract in te dienen zegt u toe zich in te schrijven voor het congres en het abstract te presenteren. Meer weten over de procedure? Kijk op de webpagina van het ENC.

Download de call for abstracts

Aanmelden en op de hoogte blijven

U kunt zich aanmelden voor het ENC via de website. Op de hoogte blijven van het ENC? Meld u dan aan voor hun nieuwsbrief.

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep en in dit congres.

Meer informatie

]]>
news-8449 Mon, 07 Nov 2022 12:00:00 +0100 Voor de Jeugd Dag - (op)groeien doe je samen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/voor-de-jeugd-dag-opgroeien-doe-je-samen/ [Vooraankondiging] Op 7 november 2022 blaast de Voor de Jeugd Dag 10 kaarsjes uit. Een jubileum dat we graag samen met jou vieren, midden in het Europese Jaar van de Jeugd! Zetten we de thema’s van de afgelopen tien jaar op een rijtje, dan zien we een beweging in ons werkveld. Waar we ons de eerste jaren nog richtten op de aankomende transitie en de jeugdhulp die gemeenten moesten gaan bieden, is gaandeweg een steeds bredere kijk op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen ontstaan. Meer en meer vragen wij ons af hoe wij als professionals thuis, op school en opvang en in de vrije tijd kunnen aansluiten bij het gezin. Ook wanneer er vragen of problemen zijn. En belangrijker: hoe we deze problemen mét de gezinnen kunnen voorkomen en dat wat goed gaat, versterken. Niet gek daarom dat kinderen en jongeren op de Voor de Jeugd Dag een steeds prominentere rol zijn gaan spelen. Kortom we groeien samen, en dit brengt ons bij het thema van 2022. Doe je mee?

Meer weten/aanmelden

Meer informatie over de Voor de Jeugd Dag vind je op de website. Wil je een bijdrage indienen? Dat kan door dit formulier in te vullen.

]]>