Leer meer over hoe u, als professional op het gebied van arbeid en gezondheid, praktisch geschoolde werkenden met een chronische ziekte beter kunt ondersteunen bij werkbehoud en terugkeer naar werk.

Thema’s die worden besproken:

  • Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Rekening houden met inadequate ziektepercepties
  • Het betrekken van naasten bij re-integratie

Rondetafelgesprek met bedrijfsarts en vertegenwoordiger praktisch geschoolden

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website