Op 21 januari organiseert Pharos GezondIn en de GGD Drenthe van 10.00 tot 11.30 uur het webinar ‘Bereiken en betrekken’. Dit doen ze samen met het project ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’. Tijdens deze online bijeenkomst gaan ze in gesprek met mensen die nu vaak niet voldoende bereikt worden met preventie-aanbod. Wie zijn zij? Hoe bereik en betrek je hen?

Aan de hand van vier bouwstenen over ‘bereiken en betrekken’ vertellen echte mensen echte verhalen. Verhalen die inspireren om mensen in een kwetsbare situatie beter te bereiken en een steuntje in de rug te geven.

Programma

Het webinar begint met vier bouwstenen voor succes:

  • Verkennen
  • Contact leggen
  • Betrekken
  • Aansluiten

Deze bouwstenen bieden praktische handvatten om een interventie, activiteit of beleid te ontwikkelen waarbij u iedereen bereikt en betrekt: juist ook de mensen met een lagere maatschappelijke positie of een migratieachtergrond.

Aan de hand van de vier bouwstenen hoort u ervaringsverhalen uit de praktijk. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Hoe hebben we deze bouwstenen al in de praktijk gebracht en wat heeft dit opgeleverd? En hoe kunnen we hier een vervolg aan geven?

Deelname is kosteloos. Alle belangstellenden zijn welkom.

Aanmelden kan hier

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website