Wat zijn de geboekte resultaten na 5 jaar? Wat kunt u de komende jaren verwachten van het Linnean Initiatief? En hoe kunt u bijdragen? Kom ontmoeten, laat u inspireren én ga zelf aan de slag.

Programma

Het programma bestaat uit een plenaire gedeelte en deelsessies. De avond wordt afgeloten met een panediscussie. Kijk voor het volledige programma op de website van Linnean.

Pre-lustrum sessie ‘Aan de slag met waardegedreven zorg’

Voor degenen die nog niet volledig thuis zijn in waardegedreven zorg, organiseert linnean van 14.30 tot 16.30 uur een kennismakingssessie met het concept. Ton Hanselaar, Michele van der Kemp, Vincent Wiersma, Joliene Munier en Willem Jan Bos nemen u mee in het gedachtengoed: waarom zou u met waardegedreven zorg aan de slag gaan, welke problemen lost het op, wat zijn de 7 domeinen van waardegedreven zorg, wat vinden patiënten en zorgverleners ervan en welke praktijkvoorbelden zijn er?

Accreditatie

Accreditatie voor zowel de pre-lustrum sessie als de lustrum bijeenkomst wordt aangevraagd bij ABAN, V&VN en KP.

Locatie, inschrijven en kosten

Het lustrum vindt pplaats in het Planetarium Meeting Center in Amsterdam. Deelname is kosteloos voor zowel de pre-lustrum sessie als de lustrumbijeenkomst. U kunt zich inschrijven via de de website van Linnean.

ZonMw en waardegedreven zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan. Hiervoor werken we nauw samen met het landelijke Programma Uitkomstgerichte Zorg. De ontwikkelingen en resultaten vanuit onze projecten vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website