Het hardnekkige voortbestaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) in de afgelopen decennia kan worden gezien als één van de grootste uitdagingen van het volksgezondheidsbeleid. Het is niet duidelijk waarom SEGV zo hardnekkig blijven bestaan. Hebben beleid en interventies van de afgelopen decennia gefaald? Of zijn de mechanismen die SEGV verklaren veranderd over de tijd en moeten interventies daarop worden aangepast? Welke nieuwe maatregelen zouden er moeten worden getroffen om SEGV wél terug te dringen?

Graag vragen we uw aandacht voor dit online symposium, georganiseerd door AUMC, de Longitudinal Aging Study en de Doetinchem Cohort Studie en het ZonMw-project Sociaal-economische gezondheidsverschillen: een bewegend doel voor beleid? dat verklarend onderzoek doet in de ronde Sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit project gaat over het hardnekkige voortbestaan van SEGV met de vraag welke mechanismen die SEGV verklaren veranderd zijn over de tijd.

Tijdens dit symposium komen ook 3 andere ZonMw-projecten uit dezelfde ronde aan bod; zij zijn uitgenodigd om te vertellen over de lokale aanpak:

Tijdens het symposium staat de de vraag centraal hoe beleid en interventies kunnen ingrijpen op SEGV en hoe wetenschappelijk onderzoek daarbij kan helpen. De organisatoren gaan in gesprek met deelnemers met verschillende achtergronden (beleidsmakers en onderzoekers) over het in de praktijk brengen van recente onderzoeksbevindingen over SEGV.

Hoe kunnen beleid en interventies ingrijpen op segv en hoe kan wetenschappelijk onderzoek daarbij helpen?

Dit symposium richt zich op de vraag hoe beleid en interventies kunnen ingrijpen op SEGV en hoe wetenschappelijk onderzoek daarbij kan helpen. Daartoe gaan we in het symposium op zoek naar verklarende mechanismen die belangrijk zijn voor SEGV. Het startpunt van het symposium vormen de resultaten van recent onderzoek dat de verklarende mechanismen van SEGV heeft vergeleken tussen drie opeenvolgende geboortecohorten in Nederland.

Beleidsmakers, onderzoekers en andere deskundigen reflecteren op deze resultaten vanuit hun eigen expertise. In interactieve sessies hebben we speciale aandacht voor de thema’s “eigen regie” en “omgeving” – en hoe interventies op deze gebieden zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van SEGV.

Doelen symposium

  • De deelnemers worden op de hoogte gebracht van recent empirisch onderzoek naar SEGV in Nederland en denken mee over de manier waarop verklaringen voor SEGV veranderd kunnen zijn in de afgelopen decennia.
  • De deelnemers denken mee over de betekenis van de bevindingen uit recente studies en interventies voor toekomstig SEGV-beleid en effectieve SEGV-interventies.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per mail: s.klokgieters@amsterdamumc.nl.Deelname aan het symposium is gratis. De link naar Zoom wordt verstuurd bij deelname

Over dit project

Na dertig jaar interventies om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen, zijn die nog nauwelijks afgenomen. Hoe kan dat? Zijn de factoren die een rol spelen wellicht in de loop der tijd veranderd? Lees over de voorlopige resultaten van het project.

Over de ronde sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De meest kwetsbare groepen in de samenleving, burgers met een lage sociaaleconomische status (SES), hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar segv. In 6 projecten ligt de focus op lokale aanpakken en in 5 projecten op verklarend onderzoek. Lees meer over de ronde Sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website