De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht organiseert donderdag 27 juni 2019 van 14.45-17.00 uur de tweede Utrechtse Jeugd Meetup. Het thema is ‘Uitsluiting en polarisatie bij jongeren’. Sprekers zijn Nora El Abdouni (ervaringsdeskundige en senior adviseur Platform JEP), Dennis de Vries (directeur Stichting Vreedzaam) en Japke Schonewille (senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut en Platform JEP).

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. De Meetup is in het Stadskantoor Utrecht. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden volgen binnenkort. Reserveert u de datum alvast in u agenda?

Over de Utrechtse Jeugd Meetups

De AWTJ Utrecht organiseert bijeenkomsten over actuele thema’s in het kader van de transformatieopgaven. Doel van deze discussiebijeenkomsten is het bevorderen van het debat en het uitwisselen van kennis over de transformatie in het jeugddomein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, jongeren en opvoeders, onderzoekers, docenten en voor iedereen die geïnteresseerd is in de transformatie jeugd en de AWTJ Utrecht. 

Tijdens een Utrechtse Jeugd Meetup geven 2 of 3 sprekers vanuit verschillend perspectieven (wetenschap, beleid, onderwijs, praktijk) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. 

Ga voor meer informatie over de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht naar www.awtjutrecht.nl
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website