Op 30 januari opent bij ZonMw de tentoonstelling 'Gender!' van Hans van der Kamp. Deze tentoonstelling bestaat uit portretten uit de periode 1976 t/m 2019 en toont mensen die niet in het hokje 'man' of 'vrouw' passen.

Diversiteit is al jaren een belangrijk thema voor en bij ZonMw. Met deze tentoonstelling van fotograaf Hans van der Kamp draagt ZonMw uit diversiteit een belangrijk onderwerp te vinden en wil zo aandacht vragen voor dit onderwerp, met name genderdiversiteit. 

Installatie stuurgroep

Komend jaar zal er op speciaal verzoek van het ministerie van VWS een verkenning naar een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse (Differences of Sex Development, DSD) uitgevoerd worden. Behalve de tentoonstelling zal op deze dag ook de installatie plaatsvinden van de stuurgroep die de verkenning gaat uitvoeren. De leden worden benoemd door Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van OCW, en Brigitte Westgren, directeur Curatieve Zorg van VWS. Aansluitend opent (oud)ZonMw-directeur Henk Smit de tentoonstelling met foto’s van de serie 'Gender!' van fotograaf Hans van der Kamp. 

Tentoonstelling

Genderidentiteit is al jarenlang een interesse van fotograaf Hans van der Kamp. Met zijn foto's laat hij diversiteit in genderidentiteit zien. 'In alle lagen van de maatschappij worstelen we met genderidentiteit. In mijn foto's zie je de invloeden van de maatschappij, mode, tijdsgeest terug en voor mezelf was het ook een troost dat er meer mensen issues hadden met hun identiteit. Want gender is voor iedereen een issue, ook voor mensen die het niet als zodanig ervaren.' 

Meer informatie

Inloop vanaf 15.45. De opening van de tentoonstelling is openbaar toegankelijk en tot eind maart te zien bij ZonMw. 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website