Op 30 september 2022 organiseert prof. dr. Hein Daanen het symposium 'Warm aanbevolen'.

Temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten

De temperatuur in Nederland is in de afgelopen 3 decennia toegenomen met gemiddeld 1,1 °C. Dit heeft gevolgen voor het leefklimaat, en met name gezondheidseffecten voor kwetsbare mensen. Diverse onderzoeken lopen in Nederland naar de effecten en maatregelen van opwarming, waaronder het door ZonMw gefinancierde project ‘Warm aanbevolen’. Binnen dit project wordt een symposium georganiseerd met als doel om een beeld te geven van het palet van onderzoeken en samenwerking te bevorderen.

Programma

13:30 Ontvangst met koffie en thee
14:00 Welkom – Jeroen Geurts, rector magnificus VU en oud-voorzitter ZonMw
14:10 Het klimaatverbond – Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie, Klimaatverbond
14:30 Activiteiten ZonMw – Frank Pierik, senior programmamanager ZonMw
14:40 Warm Aanbevolen – Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie VU
15:00 Het Mantra project – Maud Huynen, universitair docent klimaat en gezondheid UM
15:15 Veni Project hitte – Lenneke Kuijer, universitair docent Future Everyday Group TUE
15:30 Pauze
16:00 Het nationaal hitteplan en lokale hitteplannen – Werner Hagens, - coördinator Nationaal Hitteplan, RIVM
16:15 Hitte en gezondheid in de stad – Jeroen Kluck, lector water in en om de stad HvA
16:30 Het Benign project – Coen Bongers, universitair docent fysiologie RadboudUMC
16:45 Netwerkborrel

Voor wie?

Het symposium is voor iedereen die interesse heeft in (de resultaten van) hitte-onderzoek.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het symposium? Dat kan op de website van het project 'Warm aanbevolen'. Deelname is gratis.

Onderzoeksvraag van project 'Warm aanbevolen'

Hein Daanen en zijn team gaan een handelingsperspectief opstellen op basis van interdisciplinair en participatief onderzoek. Dit minimaliseert via een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten. Het onderzoek besteedt speciale aandacht aan gedragscomponenten en hoogrisicogroepen. Lees meer informatie over het project dat loopt van 2021 t/m 2023.

Rol van ZonMw

Het project 'Warm aanbevolen' is 1 van de 3 pilotonderzoeken die we in juli 2021 hebben gehonoreerd binnen het programma Klimaat en gezondheid. De onderzoeken worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband (consortia) en gaan over temperatuurgerelateerde effecten, allergieën en duurzame zorg. Met de onderzoeksresultaten krijgen beleidsmakers inzicht in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Met deze 3 onderzoeken willen we netwerkvorming stimuleren en een basis leggen voor (vervolg)onderzoek naar de relatie tussen klimaat en gezondheid. De basis van de onderzoeken ligt in de kennisagenda Klimaat en Gezondheid en de afspraken van de Green Deal Duurzame Zorg.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website