Dit jaar ligt de focus van het symposium "Praat erover!" op het thema "Versterken van zorg voor kinderen in armoede". De samenwerking met ouders met een smalle beurs heeft al veel meerwaarde opgeleverd. Tijdens het symposium gaat het nog een stapje verder: Marissa Zweedijk van de Missing Chapter Foundation gaat in op de samenwerking met het kind zelf: "Niet óver, maar mét kinderen praten over armoede". In de workshops komen de interventie en het onderzoek "Gezonde kinderen in krappe tijden' aan de orde, maar ook signaleren en bespreekbaar maken van armoede. Tenslotte wordt in een interactieve workshop een casus nagebootst, waarna in gesprek wordt gegaan met de deelnemers van deze workshop. Deze deelnemers kunnen zowel personen zijn met ervaring met het onderwerp "armoede" als professionals. Workshop 2 en 3 worden ook mede door ervaringsdeskundigen geleid.

In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente werken de Twentse gemeenten, GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion en Universitair Medisch Centrum Groningen samen om door middel van onderzoek de zorg voor kwetsbare kinderen te versterken.

Momenteel ligt de focus op het thema ‘versterken van zorg voor kinderen in armoede’. Nieuw voor de Academische Werkplaats was de samenwerking met ouders met een smalle beurs. Deze samenwerking heeft op allerlei niveaus veel meerwaarde opgeleverd en staat centraal tijdens dit symposium. Vandaar dat dit jaar voor het eerst zowel professionals als ouders uitgenodigd worden deel te nemen aan het symposium.

De hoofdspreker Marissa Zweedijk van de The Missing Chapter Foundation gaat in op de samenwerking met het kind zelf: ‘Niet óver, maar mét kinderen praten over armoede’. Afgelopen jaar heeft Missing Chapter Foundation hiervoor in vijf gemeenten een pilot uitgevoerd. Deze pilots hebben geleid tot waardevolle inzichten en concrete oplossingen voor de armoede-aanpak in gemeenten. Daarnaast hebben zij de vijf gemeenten handvatten gegeven om de stem van kinderen een structurele plek te geven in de gemeente. Het symposium wordt begeleid door dagvoorzitter Sandra Gijzen. Zij is jeugdarts bij de GGD Twente en coördinator van de AWJTwente.

Meer weten en aanmelden

www.awjtwente.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website