Wilt u meer weten over de onderzoeken die in 2019 afgerond zijn op het gebied van herhaald beroep, regionale verschillen in instroom en jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus? Kom dan naar het symposium op 11 december 2019.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat kunnen we leren van herhaald beroep. Is de hulpverlening die deze jongeren geboden wordt voldoende passend en hoe kan deze verbeterd worden?
  • Het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus neemt in de ene regio toe en in de andere af. Hoe zijn deze regionale verschillen te verklaren?
  • Jongeren met strafbare feiten: welke mechanismen spelen op dit moment een rol in de toeleiding van jongeren met delictgedrag naar ofwel de JeugdzorgPlus ofwel de JJi?

De onderzoeken zijn gedaan vanuit het ZonMw-programma Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus. Over de resultaten van de onderzoeken en de betekenis ervan voor de praktijk voor JeugdzorgPlus, gaan wij graag met u in gesprek.

  • Wanneer: 11 december 2019, van 13:00 tot 17:30 uur
  • Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
  • Doelgroep: Iedereen betrokken bij de JeugdzorgPlus, in het bijzonder kwaliteitsfunctio-narissen, gedragswetenschappers en onderzoekers.

Reserveer alvast de datum in uw agenda. Informatie over het programma volgt. Aanmelden is reeds mogelijk bij Diana van de Veerdonk, door een mail te sturen naar diana.vandeveerdonk@jeugdzorgnederland.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website