Bent u betrokken bij de zorg voor mensen met dementie, en benieuwd naar hoe u palliatieve zorg voor hen kunt verbeteren? Kom dan naar het symposium DEDICATED.

Op het symposium is aandacht voor ontwikkelde materialen en hulpmiddelen uit het onderzoeksproject DEDICATED, die zorgverleners helpen bij het geven van betere palliatieve zorg aan mensen met dementie. Denk aan praatkaarten, 'praatdobbelstenen' en gesprekshulpen die ondersteunen bij het gesprek over wensen en behoeften, of een handreiking voor een warme overdracht bij de verhuizing naar het verpleeghuis.

Programma

De onderzoekers blikken terug en vooruit op hun project: wat hebben ze allemaal al bereikt en hoe gaan ze verder? Verder delen zorgprofessionals en docenten hun ervaringen met de DEDICATED-werkwijze en bijbehorende hulpmiddelen en scholingen. Bekijk het volledige programma met tijden op de website van Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg.

Aanmelden

U kunt zich op de website van Maastricht University aanmelden voor het symposium. Deelname is gratis.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkt of geïnteresseerd is in de zorg voor mensen met dementie.

ZonMw en DEDICATED

Het onderzoeksproject DEDICATED ontvangt financiering vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, waaronder mensen met dementie. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Samen met partijen uit onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid investeren we in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld. Kijk voor meer informatie hierover bij ons thema Palliatieve zorg. Ook via andere programma's investeren we in onderzoek naar betere zorg voor mensen met dementie. Kijk daarvoor op ons thema Dementie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website