Dit symposium gaat over kwaliteitsinstrumenten en de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg.

De kwaliteit van zorgrelaties in de gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg staat centraal. Er worden instrumenten gepresenteerd die ervaringen van cliënten in beeld brengen, door hen te laten vertellen over hun ervaringen met zorgverleners, al dan niet met behulp van cliënten als co-onderzoekers.

Ondersteuning Zorginstituut

De uitkomsten van het onderzoeksproject Horen, Zien en Spreken (Nivel) worden gepresenteerd. Ook andere projecten uit ons programma Ondersteuning Zorginstituutkrijgen aandacht op dit symposium. We vinden het belangrijk dat de projecten onderling met elkaar verbinden en nadenken over manieren om gezamenlijk de projectresultaten een plek te geven.

Meer informatie en/of aanmelden? Bezoek de website van Nivel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website