Tijdens deze startbijeenkomst wordt de eerste opzet van het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap gepresenteerd en besproken.

ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

In het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. Het programma is ingericht in twee programmalijnen. In de eerste programmalijn Praktijkverbetering gaan samenwerkingsverbanden - bestaande uit een gemeente, praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie – aan de slag gaan met een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak. Binnen de tweede programmalijn Onderzoek worden onderzoeksprojecten uitgevoerd naar de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Leernetwerk

Binnen het Leernetwerk werken projectleiders van gehonoreerde projecten en praktijk- en kennisinstituten samen op het thema Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap om te zorgen dat kennis wordt ontsloten, gedeeld en geborgd. Hierdoor kan de effectiviteit en het bereik van de resultaten uit het onderzoek worden versterkt en wordt er ingezet op het vergroten van de onderlinge samenhang tussen de projecten.

Voor wie is het Leernetwerk?

Het Leernetwerk wordt opgezet voor en in samenwerking met projectleiders van de samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten en relevante praktijk- en kennisinstituten werkzaam op het terrein van Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Daarnaast kunnen, indien relevant, overige deelnemers ook uitgenodigd worden bij bijeenkomsten van het Leernetwerk. Denk hierbij aan ervaringsdeskundigen en commissieleden.

Inschrijven

Bent u enthousiast over het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap? Dan verwelkomen wij u graag op:

Datum: 30 september 2021
Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Space to Create in Utrecht

Inschrijven voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk!

Meer informatie

Wilt u meer lezen over onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap? Bekijk dan de themapagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website