Dit congres wordt georganiseerd ter afsluiting van het NWO-programma Geweld tegen psychiatrische patiënten. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doel om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

Programma

Tijdens dit congres komen uiteenlopende thema’s aan bod. Toonaangevende sprekers gaan in op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen. Het definitieve programma verschijnt in mei op de website van Stichting Sympopna

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de ggz, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met dit thema.

Kosten en inschrijving

Deelname kost €195,-.  Het is al mogelijk om aan te melden voor het congres.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website