Op vrijdag 14 juni 2019 vindt de feestelijke afsluiting van het project Koplopers plaats. Dé gelegenheid om actuele kennis en inspiratie op te doen over de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid. Met prikkelende bijdragen van het Jongerenteam, studenten, docenten, onderzoekers en professionals.

Koplopers is een 3-jarig project gericht op het bevorderen van participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid aan het onderwijs (hbo, mbo), welzijn en bij het vinden van werk. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de gemeente Rotterdam geven samen met ervaringsdeskundige jongeren vorm aan de ontwikkeling en uitvoering. Koplopers is onderdeel van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Rotterdam (STRAW) en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, en wordt gefinancierd door ZonMW.

Vanuit (studenten)onderzoek worden er nieuwe inzichten gedeeld over:

  • Het versterken van veerkracht op de Willem de Kooning Academie
  • De begeleiding van kwetsbare studenten in het hbo
  • Gelijkwaardigheid als uitgangspunt door de Werkplaats Sociaal Domein

Vanuit het Koplopers Jongerenteam & Projectteam:

  • Participatory research en ervaringsdeskundigheid
  • Knelpunten en succesfactoren in de participatie
  • Van hulpverlener naar hoopverlener
  • De lessen van Koplopers: zelf aan de slag met duurzame participatie

Het definitieve programma volgt in mei. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je zo snel mogelijk aan.

Waar en wanneer?

Datum: 14 juni 2019
Tijd: 13:00 – 17:00 (inclusief inloop & borrel)
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website