Samen met NWO organiseren we de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma 'Kwaliteit van Leven en Gezondheid'. Deze dag biedt u een unieke kans om de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit eerste hand te vernemen, met wetenschappers en professionals in gesprek te gaan en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

  • Wilt u de nieuwste wetenschappelijke inzichten horen over het meten van kwaliteit van leven op uw gezondheidsterrein?
  • Zoekt u meer reflectie in de discussies over kwaliteit van leven en gezondheid?
  • Wilt u uw netwerk verbreden met partners binnen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk?
  • Bent u een beleidsmedewerker, werkzaam voor een zorginstelling, of verbonden aan een universiteit en heeft u te maken met of interesse in het meten van kwaliteit van leven en gezondheid en de ethische discussies die daarbij spelen?

Voor wie

De bijeenkomst is gericht op wetenschappers, maatschappelijke organisaties, zorgpartners en -professionals, patiënten en cliënten, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers.  

Zes onderzoeksprojecten

Binnen het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid werk(t)en onderzoekers nauw samen in zes onderzoeksprojecten om kennis over kwaliteit van leven en gezondheid te vergroten in concrete casussen in de gezondheidssector, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status, mensen met een psychiatrische aandoening en kinderen met een ernstige verstandelijke beperking.

Kennis en inzichten

Onder leiding van prof. Inez de Beaufort staan we tijdens de slotbijeenkomst stil bij de kennis en inzichten uit dit programma en kijken we tegelijkertijd vooruit. De onderzoeksresultaten worden op een interactieve wijze toegelicht, er wordt een policy brief gepresenteerd door prof. Martin van Hees en prof. Jet Bussemaker zal een eerste reflectie geven. Bezoekers kunnen tot slot met het panel van experts in discussie gaan over de implicaties van de onderzoeksresultaten voor toekomstig beleid en onderzoek.

Programma

14:00 uur: Inloop
14:30 uur: Opening en welkom door prof. Inez de Beaufort (dagvoorzitter) en prof. Carmen Dirksen.
14:45 uur: Pitches onderzoeksprojecten
15:15 uur: Meet & Greet onderzoekers
16:00 uur: Presentatie Policy Brief door prof. Martin van Hees, auteur van de policy brief.
16:10 uur: Reactie op Policy Brief prof. Jet Bussemaker.
16:20 uur: Plenair debat met prof. Jet Bussemaker, dr. Wim Goettsch, prof. Martin van Hees, prof. Machteld Huber en prof. Marcel Verweij.
17:00 uur: Afsluiting door prof. Huib Pols (namens ZonMw) en prof. Odile Heynders (namens NWO-SGW).
Aansluitend is er een borrel.

Informatie en aanmelden

Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht

U kunt zich aanmelden via deze link. Toegang is gratis, maar registratie is verplicht.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website