In het vorig jaar verschenen adviesrapport over ME/CVS adviseerde de Gezondheidsraad meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch VermoeidheidsSyndroom (ME/CVS). Om de oorzaken, de diagnose en de behandeling van ME/CVS te kunnen onderzoeken, werkt ZonMw in opdracht van minister Bruins aan een onderzoeksagenda ME/CVS.

Deze onderzoeksagenda moet duidelijk maken welke onderzoeksvragen rondom ME/CVS prioriteit hebben in toekomstig onderzoek. Eind oktober 2019 sturen we een plan van aanpak naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarin staat hoe we de onderzoeksagenda op gaan stellen.

Programmadag

De mensen die belang hebben bij de onderzoeksagenda helpen bepalen wat er op deze agenda komt te staan. Om te horen welke ideeën patiënten, wetenschappers, behandelaren en andere belanghebbenden hiervoor hebben is ZonMw met de voorbereidingen van een Programmadag ME/CVS van start gegaan. De Programmadag vindt plaats op 30 januari op een nader te bepalen locatie in Utrecht.

Aanmelden

Wil jij erbij zijn? Noteer deze datum dan in je agenda en meld je aan door een e-mail te sturen naar mecvs@zonmw.nl. Zodra het programma bekend is, ontvang je meer informatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website