Aandacht voor zingeving van cliënten in de thuissituatie is belangrijk voor hun kwaliteit van leven, zeker in de palliatieve fase. Hoe geeft u deze aandacht voor zingeving vorm? Wiens taak is het? En hoe kunt u als beroepskracht goed samenwerken rondom de zorg voor zingeving?

Agora en ZonMw nodigen u van harte uit voor de masterclass over interdisciplinair samenwerken rondom zorg voor zingeving. We gaan graag met u in gesprek over deze vragen aan de hand van de meest recente kennis uit 3 recente onderzoeken. U krijgt handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

Voor wie?

Huisartsen, POH-ers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, geestelijk verzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij zingeving en geestelijke verzorging.

Programma

 • Inleiding ‘zingeving en interdisciplinair werken’ door onderzoekers zorg voor zingeving Anja Visser (Rijksuniversiteit Groningen), Annelieke Damen (Universiteit voor Humanistiek) en Aliza Damsma (Hogeschool Viaa)
 • Bekijken en meedenken ‘casus zorg voor zingeving’ gespeeld door een zorgverlener en een cliënt (acteur)
 • Verdiepend gesprek over de casus onder leiding van geestelijk verzorger Marc Rietveld
 • Break-out rooms over de Signalerings- en verwijzingstool zorg voor zingeving en het gespreksmodel Zinvolle afstemming in zorg en welzijn
 • Plenaire terugkoppeling

Doel

U maakt kennis met 3 hulpmiddelen die gericht zijn op het signaleren en begeleiden van zingevingsthema’s en het doorverwijzen. Ook introduceren we een gespreksmodel om samen met collega’s af te stemmen wie wat doet rondom zorg voor zingeving.

Meer informatie over de sprekers

 • Anja Visser, universitair docent geestelijke verzorging Rijksuniversiteit Groningen
 • Annelieke Damen, post-doc onderzoeker geestelijke verzorging Universiteit voor Humanistiek en geestelijk verzorger Dijklander ziekenhuis
 • Aliza Damsma, docent/onderzoeker verbonden aan de Academie Health Care en aan het lectoraat Zorg en Zingeving
 • Marc Rietveld, geestelijk verzorger UMC Utrecht en Centrum voor Levensvragen Zin in Utrecht
 • Zorgverlener
 • Acteur

Wanneer en waar?

10 november 2022, 15.00 – 17.00 uur, online. Zet de datum alvast in uw agenda!

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld u aan via deze website.

3 online masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses. Meld u ook aan voor de andere 2 masterclasses:

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website