Tijdens deze conferentie kunt u diverse interactieve workshops volgen over zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie. Noteer de datum alvast in uw agenda!

De afgelopen jaren hebben onderzoekers van verschillende instellingen in diverse ZonMw-projecten (actie)onderzoek gedaan naar het versterken van geestelijke verzorging in de thuissituatie, in het bijzonder in de eerstelijns palliatieve zorg. De PLOEG-projecten (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging) uit het programma Palliantie en de actieonderzoeken uit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging, hebben vanuit de huidige praktijk inzichten en instrumenten opgeleverd die de inbedding van geestelijke verzorging faciliteren en geestelijke verzorging verder vormgeven, bijvoorbeeld verwijstools en gespreksmodellen. De resultaten zijn niet alleen van toepassing op geestelijke verzorging in de thuissituatie, maar zijn ook bruikbaar voor geestelijk verzorgers die werken in zorginstellingen, bij defensie en justitie of in een ander werkveld. Het symposium is een goede gelegenheid kennis te maken met de vruchten van deze onderzoeken en u erdoor te laten inspireren voor uw eigen werk.

Voor wie?

De conferentie is voor professionals uit de geestelijke verzorging, eerstelijnszorg, werkzaam in het sociaal domein, jeugdzorg, GGZ, paramedie, verpleging en verzorging en vrijwlligers.

Programma en locatie

Het programma en de locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website