Agora en ZonMw organiseren in november samen 3 masterclasses over het thema zingeving. De onderwerpen zijn divers en gericht op zingeving in het sociaal domein, zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen en existentiële zingeving.

Voor wie?

De masterclasses zijn interessant voor professionals in de zorg of het sociaal domein, geestelijk verzorgers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Wanneer en waar?

De online masterclasses vinden plaats van 14.30 tot 16.30 uur op de volgende data:

  • 4 november: zingeving in het sociaal domein
  • 11 november: zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen
  • 18 november: aandacht voor existentiële zingeving

Meer informatie

Zet de data in uw agenda en houd dit agenda-item of de nieuwsbrieven Kwaliteit van Zorg en Palliatieve zorg in de gaten voor meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelding.

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website