Op woensdag 18 september van 14.00 – 17.00 is de projectleidersbijeenkomst van vervoerspilots van het ZonMw-Actieprogramma lokale initiatieven voor personen met Verward Gedrag in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen omtrent vervoer besproken en wordt er vooruit geblikt op de subsidiemogelijkheden voor 2020.

Voorlopig programma

13.30 – 14.00
Inlooplunch (optioneel)
14.00 – 14.15
Introductie ZonMw
14.15 – 15.15
Inhoudelijke uitwisseling d.m.v. presentaties
15.15 – 15.30
Pauze
15.30 – 16.00
Toelichting subsidieoproep voor 2020
16.00 – 17.00
Interactieve sessies
17.00
Afsluiting (met gelegenheid tot napraten)

Voor deze bijeenkomst worden projectleiders uitgenodigd. Het is mogelijk met 2 projectbetrokkenen aan te sluiten bij de bijeenkomst. Om brede uitwisseling mogelijk te maken worden ook andere relevante betrokkenen bij het programma uitgenodigd (denk aan VWS, J&V, Brigadier vervoer, AZN en KPMG). 

Inschrijving

Bijwonen van deze bijeenkomst kan alleen op uitnodiging. Deze heeft u via de mail ontvangen.

Meer informatie

  • Meer informatie over de lokale aanpak van verward gedrag vindt u op onze website
  • Wilt u op de hoogte blijven van subsidierondes, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid.  
  • Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via avg@zonmw.nl of 070 349 54 32. 
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website