Wilt u deelnemen op 30 augustus 2022? Graag nodigen we u uit voor ons online spreekuur over de nieuwe subsidieoproepen passende zorg – Implementatieronde en Implementatie Fellowships

Eind juni openen twee subsidierondes implementatie passende zorg.

Subsidie voor implementatie van kennis en interventies

Binnen de subsidieoproep 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend gericht op het verder brengen van opbrengsten en bijvangsten van afgeronde ZonMw-projecten uit de vier programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) die relevant zijn voor het bevorderen van passende zorg.

Subsidie voor fellowships die zich bezighouden met implementatie

Met de oproep ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ krijgen professionals - werkzaam binnen de aandachtsgebieden van de programma’s DO, GGG, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, de LZO-lijn Kennisontwikkeling, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Zwangerschap en Geboorte en Preventie - de kans om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner: een recent (inter)nationaal erkend functieprofiel binnen het implementatieveld én binnen de zorg.

Aanmelden niet nodig

Het digitale spreekuur start met een korte presentatie over beide subsidieoproepen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Datum    : 30 augustus 2022
Tijd            : 11 – 12.30 u
Locatie   : Online via ZOOM

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website