Wilt u deelnemen op 15 september 2022? Graag nodigen we u uit voor ons online spreekuur over de nieuwe subsidieoproep passende zorg – Implementatie Fellowships

Eind juni opent de oproep ‘Implementatie science practitioner  Fellowships’. Zie Vooraankondiging subsidierondes implementatie passende zorg.

Subsidie voor fellowships die zich bezighouden met implementatie

Met de oproep ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ krijgen professionals - werkzaam binnen de aandachtsgebieden van de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, de LZO-lijn Kennisontwikkeling, Geestelijke Gezondheidszorg, Zwangerschap en Geboorte en Preventie - de kans om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner: een recent (inter)nationaal erkend functieprofiel binnen het implementatieveld én binnen de zorg.

Aanmelden niet nodig

Het digitale spreekuur start met een korte presentatie over beide subsidieoproepen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Datum    : 15 september 2022
Tijd            : 11 – 12.30 u
Locatie   : Online via ZOOM

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website