Op 30 september 2021 organiseert NWO een online matchmakingsbijeenkomst rond de NWA-call ‘Grip op jeugdcriminaliteit - Betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit’. Tijdens de bijeenkomst ontmoet u andere geïnteresseerden en vindt u potentiële consortiumpartners.

De matchmakingsbijeenkomst wordt online gehouden op donderdag 30 september 2021 van 13:00 tot 16:00 uur. Inschrijven kan tot en met 24 september 2021 via dit matchmakingsplatform.

Verbindend programma

Het doel van de matchmaking is het bevorderen van samenwerking tussen wetenschappers en maatschappelijke partijen. Tijdens deze middag kunnen de deelnemers een pitch geven waarin ze hun ideeën voor onderzoek, de organisatie waar ze werkzaam zijn en wensen ten aanzien van potentiele samenwerkingspartners toelichten. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om in een digitale omgeving met andere deelnemers in contact te komen en één-op-één, of in (kleinere) groepen gesprekken te voeren.

B2match

NWO gebruikt een interactief matchmakingsplatform waarmee u voorafgaand aan de bijeenkomst al contact kan leggen met andere wetenschappelijke en maatschappelijke partijen. U kunt hier uw interesse en expertise delen, geïnteresseerde partners vinden en afspraken met hen maken, connecties leggen en cross-sectorale verbanden smeden. Het matchmakingsproces begint op deze manier dus al voordat de bijeenkomst plaatsvindt. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in!

De call for proposals

Zware en georganiseerde criminaliteit is een maatschappelijk probleem met grote gevolgen. Over de mate van betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit, hun achtergrond en de toetredingsmechanismen is echter weinig bekend. Verdere kennisontwikkeling over dit probleem en mogelijke interventies zijn nodig om grip te krijgen op jeugdcriminaliteit .

Voorkomen dat jongeren betrokken raken bij zware en georganiseerde vormen van criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergrond van deze personen. Het programma ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ heeft een drieledig doel:

  • Het vergroten van het inzicht in de achtergronden en mechanismen die spelen bij jongeren die betrokken raken bij zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Het vergroten van de mogelijkheden van vroegsignalering op basis van het verkregen inzicht;
  • Het inventariseren van (werkzame bestanddelen uit) bestaande interventies en ontwikkelen van effectieve interventies op basis van deze kennis en inzicht in toetredingsmechanismen.

Er is een budget van € 2.780.000 beschikbaar voor onderzoek in twee, met elkaar verbonden, fases. De deadline om een voorstel in te dienen voor de eerste fase is 20 januari 2022, 14:00:00 uur CET. Meer informatie over het budget en de fasering vindt u in de call for proposals. Voor deze call is het ministerie van Justitie en Veiligheid de initiatiefnemer.

Meer informatie en aanmelden

Reserveer alvast in uw agenda de datum van 30 september; op het matchmakingplatform kunt u zich vanaf nu aanmelden voor deze bijeenkomst. Houd ook de NWO-nieuwsbrief en de programmapagina in de gaten voor meer informatie over deze matchmaking. Meer informatie over de NWA-call ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ is te vinden op de financieringspagina van dit programma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website